Kronika

ROK szkolny 2020-2021

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

I biegną szkoło do ciebie
Z pytaniami:
-Czy tęskniłaś za nami?
-Czy brak ci było gwaru, hałasu?
-Czy na odpoczynek miałaś dużo czasu ?
I tak dzieci pytały,
I tak szkole marudziły,
Że szkoła odpowiadać nie miała już siły.
Szkoła cichutko drzwi uchyliła ,
I dzieci do siebie zaprosiła.

Uroczystości pożegnalne weterana

Powstania Warszawskiego podporucznika Wacława Wojciechowskiego 

w Kościele Ojców Karmelitów Bosych

w Munster

W sobotę, 3 października, w kościele Ojców Karmelitów Bosych w Munster, IN odbyło się pożegnanie zmarłego Wacława Wojciechowskiego, weterana II wojny światowej, powstańca warszawskiego i antykomunistycznego, oficera Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, zastępcy dowódcy plutonu „ Tygrysy Woli”. Pożegnanie połączone było z uroczystym przekazaniem rodzinie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski „ Polonia Restituta”, przyznanego porucznikowi Wojciechowskiemu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 76. rocznicę upadku Powstania Warszawskiego. Order przekazała konsul RP w Chicago p. Małgorzata Bąk-Guzik, która odczytała list prezydenta RP, w którym zostały przedstawione dokonania Zmarłego w celu odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Ceremonię uświetniły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich w Ameryce, a także sztandar Polskiej Szkoły im. św. Rafała Kalinowskiego wraz z delegacją młodzieży szkolnej oraz młodszych dzieci w strojach ludowych.

Dzień Nauczyciela

20160907_133823
20160421_123411-1
20160421_123222-1
20160416_150104-1
20160416_145050-1
20160416_145009_001-1