​    

Polska Szkoła im. Świętego Rafała Kalinowskiego w Munster, IN prowadzi:

  • przedszkole – przyjmowane są dzieci od 3-go roku (bez pieluch)

  • szkołę podstawową i gimnazjum

  • 3-letnie liceum, kończące się egzaminem maturalnym.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty, w godzinach od 9:00 do 12:15.

W klasach 0, 1, 2, 3 i 4 zajęcia obejmują: j. polski, religię i taniec ludowy.

W klasach od 5 do 8 zajęcia obejmują : j. polski, historia Polski, geografia Polski i religia.

W ramach nauki religii dzieci przygotowywane są do sakramentów :

I Komunii Świętej i Bierzmowania.

Naukę religii prowadzą Ojcowie Karmelici z Munster, IN.

Wszyscy nauczyciele naszej szkoły mają praktykę w nauczaniu w szkołach polonijnych oraz stale dokształcają się na szkoleniach prowadzonych przez ośrodki uniwersyteckie z Polski, a organizowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.

 

W skład opłaty za szkołę wchodzą:

  • opłata rejestracyjna: $120

  • opłata za książki / materiały do nauki

  • warunkowe ubezpieczenie dziecka w Zjednoczeniu Polskim Rzymsko - Katolickim (PRCUA).

Więcej informacji na temat ubezpieczenia można uzyskać od pani. Bożeny Matson tel. 219-923-8332 lub e-mail  bozena.matson@prcua.org

 

Aby zapisać dziecko do naszej szkoły wystarczy wypełnić załączone formularze rejestracyjne, które można przesłać pocztą na adres szkoły wraz z czekiem na $120 wystawionym na

ST. R. KALINOWSKI POLISH SCHOOL.

 

Adres Szkoły : 

Polish School of St. R. Kalinowski 

P.O. Box 3421

Munster, IN 46321

 

Rejestracja na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w niedzielę, 25 sierpnia w godzinach od 9:30 rano do 1:00 po południu, kiedy to będziecie Państwo mogli zakupić książki i uiścić opłatę rejestracyjną (w starym budynku szkolnym)

Wykupywanie obowiązkowych ubezpieczeń będzie miało miejsce podczas bezpośrednich zapisów lub w pierwszym dniu szkoły.

***Jeżeli państwo zapiszą dziecko po 25-tym sierpnia opłata rejestracyjna wynosić będzie $50 więcej.

 

ZAPRASZAMY !!!

W sprawach dydaktycznych Szkoły  - Dyrektor Małgorzata Czachor  

Tel: 708-212-6901

W sprawach organizacyjnych Szkoły - Prezes Zarządu Monika Otworowski

Tel.  630-276-6764