​    

Polska Szkoła im. Świętego Rafała Kalinowskiego

w Munster, IN prowadzi:

  • przedszkole – przyjmowane są dzieci od 4-go roku 

  • szkołę podstawową i gimnazjum

  • 3-letnie liceum, kończące się egzaminem maturalnym.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty, w godzinach od 9:00 do 12:15.

W klasach 0, 1, 2, 3 i 4 zajęcia obejmują: j. polski, religię i taniec ludowy.

W klasach od 5 do 8 zajęcia obejmują : j. polski, historia Polski, geografia Polski i religia.

W ramach nauki religii dzieci przygotowywane są do sakramentów :

I Komunii Świętej i Bierzmowania.

Wszyscy nauczyciele naszej szkoły mają praktykę w nauczaniu w szkołach polonijnych oraz stale dokształcają się na szkoleniach prowadzonych przez ośrodki uniwersyteckie z Polski, a organizowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.

 

W skład opłaty za szkołę wchodzą:

  • opłata rejestracyjna: $200

  • opłata za książki / materiały do nauki

  • obowiązkowy wykup polisy na życie dla dziecka 

     Zjednoczeniu Polskim Rzymsko - Katolickim (PRCUA).

Więcej informacji na temat ubezpieczenia można uzyskać od agenta ubezpieczeniowego (PRCUA) p. Bożeny Matson tel. 219-923-8332 lub

e-mail  bozena.matson@prcua.org

 

Aby zapisać dziecko do naszej szkoły wystarczy wypełnić załączone formularze rejestracyjne wraz z opłatą (w formie czeku), które można przesłać pocztą na adres korespondencyjny szkoły:

Polish School of St. R. Kalinowski 

P.O. Box 3421

Munster, IN 46321

 

Rejestracja na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w niedzielę, 1 maja w godzinach od 9:30 rano do 1:00 po południu (w nowym budynku szkolnym),

kiedy to będziecie Państwo mogli:

  • zakupić książki

  • uiścić opłatę rejestracyjną

  • wykupić polisę ubezpieczeniową 

*** Opłata rejestracyjna po dniu 1 maja będzie wyższa o $50.***

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się:

Prezes Szkoły p. Monika Otworowski

tel: 630-276-6764 lub e-mail: swkalinowski@gmail.com .

 

ZAPRASZAMY !!!

FORMULARZE

Registration form

Liability form

CENA

REJESTRACJI  I PODRĘCZNIKÓW

W sprawach dydaktycznych Szkoły  - Dyrektor Małgorzata Czachor  

Tel: 708-212-6901

W sprawach organizacyjnych Szkoły - Prezes Zarządu Monika Otworowski

Tel.  630-276-6764

20160907_133823
20160421_123411-1
20160421_123222-1
20160416_150104-1
20160416_145050-1
20160416_145009_001-1