top of page

​    

 

Polska Szkoła im. Świętego Rafała Kalinowskiego

w Munster, IN prowadzi:

 

  • przedszkole - przyjmowane są dzieci od 4-go roku 

  • szkołę podstawową 

  • 3-letnie liceum, kończące się egzaminem maturalnym.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty, w godzinach od 9:00 do 12:15.

W klasach 0, 1, 2, 3 i 4 zajęcia obejmują: j. polski, religię, rytmikę i taniec.

W klasach od 5 do 8 zajęcia obejmują : j. polski, historia Polski, geografia Polski

i religia.

W ramach nauki religii dzieci przygotowywane są do sakramentów :

I Komunii Świętej i Bierzmowania.

 

Wszyscy nauczyciele naszej szkoły mają praktykę w nauczaniu w szkołach polonijnych oraz stale dokształcają się na szkoleniach prowadzonych przez ośrodki uniwersyteckie z Polski, a organizowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.

 

W skład opłaty za szkołę wchodzą:

  • opłata rejestracyjna

  • opłata za książki / materiały do nauki

  • obowiązkowy wykup polisy na życie dla dziecka 

     w Zjednoczeniu Polskim Rzymsko - Katolickim (PRCUA).

Więcej informacji na temat ubezpieczenia można uzyskać od agenta ubezpieczeniowego (PRCUA) p. Bożeny Matson tel. 219-923-8332 lub

e-mail: bozena.matson@prcua.org

 

Aby zapisać dziecko do naszej szkoły wystarczy wypełnić 2 załączone formularze rejestracyjne wraz z opłatą (w formie czeku), które można wysłać pocztą na adres korespondencyjny szkoły:

Polish School of St. R. Kalinowski 

P.O. Box 3421

Munster, IN 46321

 

Rejestracja na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w niedzielę, 21 kwietnia

w godzinach od 9:30 rano do 1:30 po południu, w nowym budynku szkolnym, kiedy to będziecie Państwo mogli:

  • zakupić książki

  • uiścić opłatę rejestracyjną

  • wykupić polisę ubezpieczeniową 

*** Opłata rejestracyjna po terminie, będzie wyższa o $100.***

Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt :

Prezes Szkoły p. Magdalena Sojka

Tel. 708-969-3305 lub Email: swkalinowski@gmail.com .

 

ZAPRASZAMY !!!

Logo 1.jpg

2 FORMULARZE

Registration form

Liability form

CENA
REJESTRACJI  I PODRĘCZNIKÓW

LISTA PRZYBORÓW SZKOLNYCH

W sprawach dydaktycznych Szkoły  - Dyrektor Yola Czosnyka 

Tel. 219-793-2397

W sprawach organizacyjnych Szkoły - Prezes Magdalena Sojka

Tel. 708-969-3305

bottom of page