top of page

 

REGULAMIN  ZESPOŁU TANECZNEGO „MAŁA POLSKA”

działający przy

Polskiej Szkole im. Św. Rafała Kalinowskiego w Munster, IN 

 

 

 1. Podstawowym celem działania zespołu jest popularyzowanie polskich tańców narodowych i ludowych. 

 2. W zajęciach tanecznych mogą uczestniczyć tylko uczniowie Polskiej Szkoły. 

 3. Zapisanie się do zespołu, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zespołu. 

 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki czy kontuzje powstałe podczas prób zespołu.

 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć, zawierających wizerunek dzieci, biorących udział w zajęciach oraz imprezach organizowanych przez Zespół.  

 

ORGANIZACJA ZESPOŁU 

 

 1. Zespół taneczny działa w ramach zajęć poza lekcyjnych.                                                                         Uczestnikami zajęć mogą zostać dzieci i młodzież (od 6 roku życia do liceum), wykazujący predyspozycje ruchowe i lubiące tańczyć.

 2. Próby zespołu trwają 2 godziny i odbywają się w soboty od godziny 12:30 do 2:30 popołudniu, w szkole.

 3. Zespół prowadzony jest przez choreografa tańca i obejmuje układy choreograficzne polskich tańców narodowych i ludowych z różnych regionów Polski oraz ich historię. 

 4. Zespół finansowany jest przez Szkołę Rafała Kalinowskiego, pod patronatem PRCUA.

 5. Szkoła udostępnia swoim tancerzom tradycyjne stroje regionalne.

 6. Rodzice ponoszą WSZELKIE koszty związane z wyjazdami grupy tanecznej na występy.

 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZESPOŁU 

 

 1. Zapoznać się z Regulaminem zespołu.

 2. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach tanecznych.

 3. Przychodzić na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem, zjeść lunch i przebrać się w obowiązkowy strój do ćwiczeń (wg ustaleń choreografa).

 4. Dbać o estetykę stroju na zajęciach:                                                                                                                       strój dla dziewczynki: leginsy, koszulka, buty do tańca. Dziewczynki obowiązuje spięcie włosów.          strój dla chłopców: luźne spodnie (nie dżinsy), koszulka, buty do tańca. 

 5. Dbać o młodszych członków zespołu zarówno na próbach, jak i na występach. 

 6. Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię zespołu. 

 7. Złe zachowanie podczas zajęć (używanie brzydkich słów, wyśmiewanie koleżanek i kolegów itp.) powoduje wydalenie z miejsca prowadzenia zajęć po uprzednim poinformowaniu rodzica/prawnego opiekuna.

 8. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zarówno podczas zajęć, występów i wyjazdów.

 9. Podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom prowadzącego choreografa w sprawie doboru stroju, repertuaru, sposobu trenowania lub wykonania choreografii.

 10. Dbać o czystość, kostiumy wykorzystywane podczas występów oraz stroje do ćwiczeń powinny być czyste, wyprasowane i zabezpieczone (np. pokrowiec).

 11. Strój do tańca służy tylko do występów, nie wolno korzystać ze stroju w celach innych niż występ z zespołem w danym sezonie kulturalnym.

 12. Dbać o autoprezentację na scenie i w czasie zajęć.

 13. Po każdych zajęciach pozostawić porządek za sobą.

 14. Obowiązkowo uczestniczyć we wszystkich próbach przed występem w trakcie roku szkolnego i wyjazdach.

 15. Wszystkich tancerzy/uczestników obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie zajęć (sali ćwiczeń) i biegania po szkole.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie powinni odebrać dziecko bezpośrednio po zakończeniu zajęć.

 2. Szkoła oraz choreograf - nie ponosi odpowiedzialności, co dzieje się z dzieckiem po zakończonych zajęciach.

 3. Usprawiedliwić każdą nieobecność na zajęciach bezpośrednio u choreografa (przed zajęciami).

 4. Prosimy, aby rodzice nie przebywali na sali ćwiczeń w czasie trwania zajęć, ze względu na rozpraszanie się dzieci. 

 5. Zapoznawać się z informacjami zamieszczonymi w e-mailu zespołu, na którym będą umieszczane wszelkie informacje dotyczące występów, prób itp.

 6. Na wyjazdy, uczestnicy zobowiązani są do przynoszenia pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów i dostarczenia jej choreografowi przed wyjazdem.

 7. Kontakt z nauczycielem tańca, możliwy jest zawsze po skończonej próbie lub drogą e-mailową w ciągu tygodnia. 

 8. Zapisując dziecko na zajęcia taneczne, rodzice/prawni opiekunowie są świadomi stanu zdrowia dziecka, uczestniczy ono w zajęciach na ich odpowiedzialność.

bottom of page