top of page

 

REGULAMIN  ZESPOŁU TANECZNEGO „MAŁA POLSKA”

działającego przy Polskiej Szkole Języka Polskiego i Tańca

im. św. Rafała Kalinowskiego w Munster, IN 

 

 

I. Podstawowym celem działania Zespołu jest popularyzowanie polskich tańców narodowych i ludowych. 

 

II.  Do Zespołu mogą należeć tylko uczniowie Polskiej Szkoły. 

 

III. Zapisanie się do Zespołu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zespołu. 

 

IV. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, czy kontuzje powstałe podczas prób. 

 

V. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć, zawierających wizerunek

dzieci, biorących udział w zajęciach oraz imprezach organizowanych przez Zespół. 

 

VI. ORGANIZACJA ZESPOŁU 

 

1. Zespół taneczny działa w ramach zajęć poza lekcyjnych. 

2. Próby zespołu trwają 2 godziny i odbywają się w soboty od godziny 12:30 pm do 2:30 pm. 

3. Zespół prowadzony jest przez instruktora tańca.  

4. Nauka tańca obejmuje układy choreograficzne polskich tańców narodowych i ludowych z różnych

regionów Polski oraz poznawanie ich historii. 

5. Zespół finansowany jest przez Polską Szkołę Języka Polskiego i Tańca im. św. R. Kalinowskiego

( PRCUA Parents Club of Polish Language and Dance School )

 

VII. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZESPOŁU 

 

1. Podstawowym obowiązkiem członka Zespołu jest punktualność i systematyczna  obecność  na próbach.  
2. Bezwzględne stosowanie się do poleceń instruktorów, nie przeszkadzanie w zajęciach. 

3. Obowiązkowe branie udziału w występach i przeglądach tańca.

4. Dbanie o estetykę stroju na zajęciach.  

5. Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzenie i umacnianie dobrego imienia Zespołu. 
6. Dbanie o młodszych członków Zespołu, zarówno na próbach, jak i na występach. 

7. Podczas trwania zajęć, a także przerw nie można opuszczać sali ćwiczeń, ani biegać po szkole.   

8. Za ewidentne i świadome naruszanie regulaminu, członek Zespołu może zostać  z Zespołu usunięty.

9. Uczeń zapisany do Zespołu nie może zrezygnować z niego w ciągu roku szkolnego. 

 

VIII. OBOWIĄZKI RODZICÓW 


1. Dbanie o regularną obecność dziecka na próbach Zespołu. Każda nieobecność dziecka na próbie powinna

być zgłoszona wcześniej nauczycielowi tańca.

2. Zapewnienie dziecku odpowiedniego stroju do ćwiczeń:

- dziewczynki: leginsy, koszulka, baletki, spięte włosy.

- chłopcy: luźne spodnie (nie dżinsy), koszulka, baletki. 

3. Punktualne odbieranie dzieci po próbie – szkoła nie bierze odpowiedzialności za dzieci po zakończonej

próbie. 

4. Prosimy o nie przebywanie rodziców na sali w czasie trwania zajęć, ze względu na rozpraszanie się

dzieci. 

5. Kontakt rodziców z nauczycielem tańca możliwy jest zawsze po skończonej próbie lub drogą e-mailową

w ciągu całego tygodnia.

bottom of page