top of page

​    

Polska Szkoła im. Świętego Rafała Kalinowskiego w Munster, IN

 

Aby zapisać dziecko do naszej szkoły wystarczy wypełnić załączony formularz rejestracyjny, który można przesłać pocztą na adres szkoły wraz z czekiem na $100 wystawionym na

ST. R. KALINOWSKI POLISH SCHOOL.

 

W skład opłaty za szkołę wchodzą:

  • opłata rejestracyjna: $100

  • opłata za książki / materiały do nauki

  • warunkowe ubezpieczenie dziecka w Zjednoczeniu Polskim Rzymsko - Katolickim (PRCUA), które jest sponsorem Szkoły.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia można uzyskać od pani. Bożeny Matson

tel. 219-923-8332 lub e-mail  bozena.matson@prcua.org

 

Adres Szkoły : St. Raphael Kalinowski Polish School

PO BOX 3421

Munster, IN 46321

 

REGISTRATION CARD FOR 20 ….- 20 .... SCHOOL YEAR REJESTRACJA / KARTA INFORMACYJNA NA ROK SZKOLNY 20 .............. - ...............

 

 

 

 

REGISTRATION - BOOK PURCHASE/RENTAL FEES OPŁATY REJESTRACJNE/ ZA KSIĄŻKI

 

 

 

 

 

RELEASE oF LlABlLlTY

bottom of page