top of page

HISTORIA I MISJA SZKOŁY

Polska Szkoła im. Świętego Rafała Kalinowskiego została założona w 1968 roku, przez członków Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce: dyrektor - p. Helen Kucharski, wiceprezes - p. Stella Nowak, przy współpracy państwa Casimir i Barbary Pawłowski.

 

Początkowo szkoła działała przy kościele św. Marii Magdaleny w South Chicago, IL.

Jej celem było promowanie i zachowanie języka, tradycji i kultury polskiej. Szkołę podzielono na dwie grupy: taneczną i językową. Pierwszym dyrektorem szkoły została pani Barbara Pawłowski, która w ciągu 29 lat pracy, podjęła wiele wyzwań w celu szerszego włączenia się Polonii w życie i potrzeby szkoły na terenie okręgu w Chicago.

 

Na przestrzeni lat, szkoła kilkakrotnie zmieniała nazwę i lokalizację.

 

Od 1994 roku, do chwili obecnej, szkoła zlokalizowana jest w północno-zachodniej części staniu Indiana, w Munster, na terenie klasztoru Ojców Karmelitów Bosych, powszechnie zwanym amerykańskim Ludźmierzem.

W 1994 roku, szkoła przekształciła się w regularną szkołę polonijną, zarejestrowaną w Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce i przejęła nazwę karmelitańskiego świętego - św. Rafała Kalinowskiego, za patrona szkoły.

 

Powstał szkolny zespół tańca ludowego” Śląsk” z podziałem na dwie grupy taneczne: młodsze i starsze Zajęcia dla uczniów starszych, od klasy V, były częścią zajęć pozalekcyjnych.

 

Wraz z rokiem 2000, wprowadzono nowe zmiany i struktury w systemie edukacji.

 

Obecnie szkoła prowadzi przedszkole, szkołę podstawową oraz 3-letnie liceum, kończące się egzaminem maturalnym.

 

Zapewnia dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia, naukę języka polskiego, historii, geografii Polski i religii. Uczniowie przygotowani są do sakramentu I Komunii Świętej i Bierzmowania.

Szkoła uczy tradycji, obyczajów i kultury polskiej - prowadzone są zajęcia artystyczne „Od rytmiki do tańca” dla klas I- IV, jak również celebrujemy święta kościelne: Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc i patriotyczne święta państwowe: Święto Niepodległości i Święto Konstytucji 3 Maja.

 

Tradycją szkoły jest uroczyste „Ślubowanie klasy 1” w październiku, „Święto Patrona” w listopadzie „Szkolne Jasełka”, coroczna zabawa karnawałowa w lutym, spektakl z okazji „Dnia Mamy i Taty”, oraz udział w Paradzie z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Chicago. 

 

Oprócz nauki dzieci oraz młodzież naszej szkoły są bardzo aktywnie zaangażowane w zajęcia pozaszkolne w Zespole tanecznym „Mała Polska” - który uczy polskich tańców narodowych i ludowych z różnych regionów Polski, uświetniając występami uroczystości i wydarzenia szkolne oraz uczestnictwo w „Scholi” - która wzbogaca Eucharystię śpiewem, w comiesięcznych mszach świętych w intencji szkoły.

Polska Szkoła im. Św. Rafała Kalinowskiego w Munster, jest jedną z najstarszych szkół w okręgu Chicago i najstarszą szkołą w stanie Indiana. Jest miejscem o bogatej historii i tradycji. Przez cały czas swojego istnienia, szkoła objęta jest patronatem Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce - PRCUA.

 

 

 

Czas mija a kroniki i fotografie mają niezwykłą moc i nie pozwalają zapomnieć o przeszłości, obrazy z dawnych lat wracają, by być przez chwilę z nami - zwyciężają czas…a przecież

„Nic dwa razy się nie zdarza…”

bottom of page