RELIGIA

 

Nasza szkoła oferuje lekcje religii w języku polskim od zerówki do gimnazjum,

z przygotowaniem do przyjęcia Sakramentów Świętych:

  • Do I Komunii Świętej przystępują uczniowie klasy 4

  • Do Sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie klasy 8

 

Katecheza przygotowująca do Sakramentów Świętych odbywa się w ramach lekcji religii, które są włączone w godziny lekcyjne od września do maja, według szkolnego planu zajęć.

Religia w pozostałych klasach odbywa się w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.

Zgodnie z decyzją Archidiecezji informujemy, iż do Sakramentu I Komunii Świętej i Bierzmowania mogą przystąpić dzieci, które są objęte co najmniej dwuletnią nauką katechizacji w naszej szkole.

Uczniowie spoza szkoły muszą przedstawić świadectwo lub zaświadczenie o katechizacji

z innego miejsca, szkoły czy parafii.

Opłata rejestracyjna wynosi $150 na rok od dziecka spoza szkoły + opłata $20 za podręcznik z ćwiczeniami do religii.

*Obowiązujące podręczniki do poszczególnych klas:  Zerówka oraz Klasa 1, 2, 3, 5, 6, 7

 

Aby zapisać dziecko tylko na Religię należy:

  • Wypełnić formularz rejestracyjny

  • Uiścić opłatę rejestracyjną

  • Opłatę za podręcznik *

  • Dołączyć kopię zaświadczenia lub świadectwa ukończenia nauki religii w danej klasie

 

Rejestracja uczniów, którzy wyrażają chęć uczestnictwa tylko w zajęciach religii jest ograniczona

i będzie regulowana wewnętrznie w zależności od ilości miejsc w poszczególnych klasach.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się:

Prezes Szkoły p. Monika Otworowski

tel: 630-276-6764 lub e-mail: swkalinowski@gmail.com .

 

Zapisy odbywają się co roku, w dniu rejestracji szkolnej.

FORMULARZ
20160907_133823
20160421_123411-1
20160421_123222-1
20160416_150104-1
20160416_145050-1
20160416_145009_001-1