Zadanie domowe na 12 października:

- czytanka str. 15

- przygotuj się do dyktanda str. 23 ( tylko pierwsze zdanie) 

- ćwiczenie 3 str. 13

- ćwiczenie 2 str. 16

.