1/18/2020

Drodzy Uczniowie , 

18 stycznia - "Jasełka" o godzinie 11 :00 . Proszę poćwiczcie swoje role i kolędy w domu.  Dzień rozpocznie się próbą generalną

o 9 :15 rano, przedstawienie o 11 :00 na sali bankietowej. Bardzo Was proszę zaproście  ,w swoim i moim imieniu, swoich Rodziców Dziadków i innych gości .

Przypominam ,że w następną sobotę 25 stycznia będzie test sprawdzający wiedzę z historii.

Proszę przypomnieć sobie: 

1. Ile lat Polska była pod zaborami, i datę I II i III rozbioru Polski, proszę umieć wymienić zaborców Polski

2. II Rzeczpospolita co o niej wiesz?jak długo istniała, jak się rozwijała, kto był przywódcą

3. "Cud nad Wisłą" Bitwa warszawska- kiedy była i kto z kim walczył.

W dniach 13–15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem "cudu nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Będąca początkiem wojny Operacja "Wisła" rozpoczęta została z rozkazu Lenina już 18 listopada 1918 roku.

Pokonanie Polski było dla Lenina celem taktycznym - głównym było udzielenie pomocy komunistom, którzy w tym samym okresie próbowali rozpocząć rewolucję w Niemczech i w krajach powstałych z rozpadu Austro-Węgier.

4. Kiedy i jakim wydarzeniem rozpoczęła się II wojna Światowa, jak długo trwała, które pństwa wzięły w niej udział, 

5. Co to była kampania wrześniowa i jak długo trwała

Kampania wrześniowa-Wojna obronna Polski  1 IX- X 1939 

1IX agresja Niemiec na Polskę początek wojny

9-16 IX- bitwa nad Bzurą największa bitwa kampanii wrześniowej

17 IX - agresja Rosji Sowieckiej (ZSRR) na Polskę

2X kapitulacja Helu

5 X Kock ostatnia bitwa kampanii wrześniowej 

6 Powastnie Warszawskie- data ,kto walczył , kto zwyciężył, dlaczego powstanie upadło, jak długo trwało

7. okupacja - co to jest ? 

8. okupacja sowiecka 1939

9 okupacja niemiecka 1939-1945

Wszystkie informacje do testu historycznego możecie znalezć w swoich podręcznikach lub  i  w notatkach do lekcji  (mail- strona szkolna)

Literatura: Temat KK Baczyski -poeta powstańczy. "Elegia o chłopcu... (polskim)" czytanie i omówienie wiersza.

Zad dom . Proszę przepisać do zeszytu cały wiersz . proszę zwrócić uwagę na interpunkcję i budowę wiersza.

Dziękuję p. yola

 

1/11/2020  Kochani, 11stycznia to normalny dzień zajęć szkolnych. Proszę przynieść książkę do historii i ćwiczenia do geografii.

Dziękuję p. yola

 1/4/2020

Próba do przedstawienia Jasełka 2020

 

ROK :2020

 

12/21/2019

Tradycje bożonarodzeniowe. Szkolna Wigilia.

 

12/14/2019

Geografia L5 

Temat : test sprawdzający wiedzę o obiektach UNESCO.

 

Literatura L.9

Temat : "Dwie Wigilie" wiersz Filipa Konarskiego- czytanie i interpretacja wiersza. Głośne czytanie.

 

Feliks Konarski - poeta, pisarz, aktor, pieśniarz. Pseudonim Ref-Ren. Urodził się 9 stycznia 1907 w Kijowie, zmarł w Chicago 12 września 1991.

Wigilia - najbardziej rodzinne ze świąt, magiczny dzień zgody, wzajemnej życzliwości, nadziei. To również czas wspomnień. Bohater wiersza Dwie Wigilie  wspomina ten dzień z czsów swojego dzieciństwa  i opisuje dzień wigilijny w swoim dorosłym życiu na emigracji.

 

Historia L 5 

Temat : Powstanie warszawskie 1 sierpnia 1944 roku - 2 pazdziernika 1944

 Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało kolejnych 63 dni. To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w polskiej historii.

Powstańcy byli słabo uzbrojeni, ale dzięki wielkiej odwadze i chęci walki o niepodległość ojczyzny w pierwszych dniach odnieśli zwycięstwo. Niemcy jednak szybko sprowadzili świetnie uzbrojone, specjalne oddziały. Polacy natomiast nie doczekali się spodziewanej pomocy. Józef Stalin (przywódca radziecki) nie pozwolił pomóc walczącej Warszawie. Rosjanie bezczynnie przyglądali się z drugiego brzegu Wisły, jak ginie stolica i jej patriotyczni mieszkańcy.

Mimo braku pomocy powastańcy walczyli 63 dni. W powstaniu zginęło kilkanaście tysięcy polskich żołnierzy, i jescze więcej zostało rannych. Niemcy wymordowali około 150 tysięcy cywilnych mieszkańców miasta. Miasto zostało całkowicie zburzone. Powstańcy chcieli żyć w wolnej Polsce i dla niej oddali swoje życie.

Zad dom 0

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

12/7/2019

Historia L 4 

Temat : Okupacja niemiecka i sowiecka 1939-1945

Okupacja niemiecka na terenie Polski trwała od roku 1939 aż do roku 1945. Hitlerowcy na terenie Polski wprowadzili brutalny i bezwzględny system okupacji, wprowadzili swoje rządy,

nazwy polskich ulic i miejscowości zmieniali na Niemieckie,

wprowadzili godzinę policyjną (zakaz opuszczania mieszkań między godzinami 22.00- 06.00),

niszczono pomniki polskich bohaterów narodowych.

Hitlerowcy starali się zniszczyć wszelkie ślady istnienia niepodległego państwa Polskiego.

Zakazano wstępu Polakom do wielu lokali i obiektów publicznych,

w parkach i tramwajach wydzielano osobne miejsca dla okupantów.

Niemcy organizowali Łapanki publiczne (gestapo i wojsko zajeżdżało drogę, aresztując przechodni), na każdej ulicy było gestapo, które bez wahania aresztowało podejrzanych ludzi.

Sądy wojskowe wydawały dużą liczbę wyroków sądowych bez właściwego uzasadnienia. Polacy ginęli i ponosili kary za to, że byli Polakami lub gdy nie podporządkowali się okupantowi.

Na terenie Polski ograniczono program nauczania w szkołach lub je zamykano, zakazano używania języka polskiego, słuchania radia, czytania prasy.

Niemcy zmuszali Polaków od 16 do 65 roku życia do niewolniczej pracy. Okradali oni sklepy z żywnością, głodując w ten sposób Polaków. Hitlerowcy karali śmiercią wielu ludzi za wysadzanie torów kolejowych lub przeszkodzenie okupantowi w planach. Niemcy wywozili dużą liczbę Polaków do obozów koncentracyjnych lub robót.
Największy obóz koncentracyjny znajdował się w Oświęcimiu pod Krakowem. Hitlerowcy z terenów polskich łącznie wysiedli ok. 2,5 ml Polaków.

 

Okupacja sowiecka- podobnie jak Niemcy ,Sowieci przystąpili do bezwzględnego niszczenia polskości. Zamknęli polskie szkoły ,biblioteki , muzea. Burzyli pomniki i kościoły . Zmieniali nazwy miast i ulic, wprowadzili język rosyjski .Prześladowali Polaków, zamykając ich w więzieniach i mordując. Setki tysięcy ludzi zostało wypędzonych ze swoich domów i wywiezionych na Syberię lub do Kazachstanu.  Całe rodziny wywożono w bydlęcych wagonach, a podróż trwała wiele tygodni, brakowało wody i jedzenia. Ludzie w takich warunkach bardzo chorowali ,często umierali, szcvzególnie dzieci i ludzie starsi. Tak Rosjanie postanowili zgładzić Polaków. Domy  i majątki zabrane polskim rodzinom zabierali Rosjanie.

Zad dom : wybierz sobie jednego bohatera z czasów wojny i  wyszukaj o nim więcej informaci w inernecie lub innym zródle.

( Henryk Dobrzański- Hubal , Maksymilian Maria Kolbe, Janusz Korczak,    Józef  Olszyna - Wilczyński. )

 

Literatura L. 8 

Temat :Święty Mikołaj  prawda i tradycja. Klasowa dyskusja. 

 " Niezłomny prezydent Warszawy" - czytanie i omówienie treści opowiadania.

    Stefan Starzyński – prezydent, który poświęcił życie dla stolicy.– Mógł uciec, nawet miał rozkaz opuszczenia miasta razem z rządem, ale tego nie uczynił. Został do końca. Najprawdopodobniej 22 grudnia 1939 roku zginął Stefan Starzyński. Został rozstrzelany przez Gestapo.

Symboliczny grób prezydenta Warszawy znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim. W Łowiczu jego imieniem nazwano osiedle mieszkaniowe i ulicę. Na domu przy ulicy Zduńskiej, gdzie kiedyś mieszkał z rodzicami, umieszczono żeliwną tablicę pamiątkową.

Zad dom. 0

 

Gramatyka L 6

Temat : powtórka i utrwalenie zasad pisowni wyrazów z rz i ż . Cwiczenia.

Zad dom. str16 ćw 7 i 9

 

11/30/2019  DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA - DZIEŃ WOLNY OD NAUKI.

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11/23/2019

Geografia :  L4 

Temat : Krainy geograficzne.  Uzupenianie mapki krain geograficznych - praca samodzielna w klasie. 

Zadanie domowe: prosz ę dokończyć uzupełnianie mapki regionów - Pobrzeża Południowobałtyckie w domu.

  

Literatura : L 7 

Temat : Ćwiczenia w rozumieniu tekstu "  Jestem niepotrzebna " K. Siesicka. Praca samodzielna w klasie. Głośne czytanie wybranego fragmentu tekstu. 

Gramatyka: L 5 

Temat :  utrwalenie wiedzy o pisowni wyrazów z ó i u.  Cwiczenia w klasie. 

Zad dom. str.24 ćw. 5

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11/16/2019

Literatura lekcja 5

Temat : "Dziady " cz. II A. Mickiewicz. czytanie i omówienie treści dramatu.

Adam Mickiewicz należy do największych poetów okresu romantyzmu w Polsce. Jego życie jest przykładem klasycznej biografii romantycznej. W utworach Mickiewicza znajdziemy wszystko , co fascynowało romantyków- ludowość , romantyczną miłość, romantyczną wizję świata, rozważania o dziejach narodu i patriotyczne uniesienia.

"Dziady" cz II powstały między 1820-1823roku w Kownie, gdzie poeta pracował jako nauczyciel.

  • Temat dzieła to- obrzęd Dziadów- ludowe święto obchodzone ku czci zmarłych

  • Czas Akcji to -wigilia Dnia Zadusznego  noc z 1 na 2 listopada

  • Miejsce akcji to- kaplica cmentarna

Dziady to obrzędowe widowisko sceniczne. Mickiewicz wykorzystał w nim romantyczną wiarę w to ,że żywi mogą spotykać się z duszami zmarłych, że świat realny może przenikać do świata nadprzyrodzonego.

Zad dom .0

 

Gramatyka lekcja 4

Temat : Logiczny rozbiór zdania pojedynczego.

 

   Określając części zdania, dokonujemy tzw. analizy logicznej. Wyróżniamy pięć części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawkę, dopełnienie, okolicznik.

Podmiot – to osoba lub rzecz, która jest wykonawcą czynności lub znajduje się w pewnym stanie, najczęściej odpowiada na pytanie rzeczownika w mianowniku: kto? co?;

Np.   Uczniowie siedzieli w klasie.
         Ciągle padał
 deszcz.
         Bolała mnie  głowa.

Orzeczenie – to część zdania wyrażona czasownikiem w formie osobowej, która informuje nas o czynnościach wykonywanych przez podmiot, odpowiada na pytanie:
co robi?, co się z nim dzieje?, w jakim stanie się znajduje?

Np.  Ojciec pisze list.
        (Ja) 
Czekam.
      (Ja)  Jutro będę malował swój pokój.

Przydawka - W zdaniu jest ona określeniem rzeczownika i odpowiada na pytania:

– jaki? jaka? jakie?
piękny widok,  miła dziewczyna , pole uprawne, 

– który? która? które?
pierwszy zawodnik, ostatnia klasa, tamte góry

– czyj? czyja? czyje?
mój piórnik, jej siostra, ich psy

– ile? czego? z czego?
pięć litrów, futro lisa, spodnie z bawełny

Dopełnienie-jest częścią zdania, która określa orzeczenie (czyli czasownik) i odpowiada na pytania przypadków zależnych (wszystkich z wyjątkiem mianownika –  kogo? czego?, komu? czemu?, kogo? co?, z kim? z czym?, o kim? o czym?).

Np. 

Kobieta pije wodę z sokiem. ( co ? wodę z czym z sokiem)

Wczoraj pomagałem ojcu w warsztacie. (pomagałem komu? ojcu)

 

     Okolicznik-jest częścią zdania określającą orzeczenie.

Wskazuje na okoliczności towarzyszące czynności lub na cechy tej czynności. Odpowiada na pytania:
jak?, kiedy?, dlaczego?, mimo co?, w jakim celu?, pod jakim warunkiem?, w jaki sposób?, gdzie?

Np.

      Dokończę ten list rano. (dokończę kiedy? rano)

      Zimą na pewno gdzieś pojadę. (pojadę gdzie? gdzieś)

zad dom. 0   Dziękuję p. yola

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////