11/9/2019 

    Droga 8  Klaso, w sobotę 9 listopada jedziemy do kina na projekcję filmu historycznego "Legiony". Zbiórka już o ósmej rano. Proszę nie  zapomnieć i zabrać z domu drugie śniadanie, ponieważ wycieczka jest długa , wracamy dopiero o 13 : 30 .

     Osoby, które nie oddały pozwolenia na wyjazd muszą - mieć je ze sobą podpisane przez Rodzica  9 listopada.

                  Oddanie pozwolenia jest warunkiem uczestnictwa w wycieczce!!!  Dziękuję , p. yola

 

 

 

 

11/2/2019

HISTORIA 

L 3 Temat : Wojna obronna 1939.

 1.   II wojna światowa – największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945).       Jej zakres  działań wojennych objął prawie całą Europęwschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.   Niektóre walki rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej    udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji.  

 2. W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi walczyło z bronią. Według różnychobliczń zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

 3.    Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – agresję Niemiec na Polskę. 3 września 1939, po zignorowaniu przez III Rzeszę ultimatum w sprawie bezzwłocznego wycofania wojsk z Polski, Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy.           

 4. Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny 7 grudnia 1941 w konsekwencji japońskiego ataku na bazę amerykańskiej marynarki wojennej w Pearl Harbor, wypowiedzenia wojny USA przez Japonię, a następnie 11 grudnia 1941 przez III Rzeszę.

 5.  II wojnę światową zakończyły: podpisanie 7 maja 1945 w Reims aktu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy, z wejściem w życie 8 maja 1945, które zakończyło działania wojenne w Europie i akt bezwarunkowej kapitulacji Japonii podpisany 2 września 1945 na pokładzie pancernika USS Missouri w Zatoce Tokijskiej, który definitywnie zakończył działania wojenne II wojny światowej.

 

    Czarne chmury zbierały się nad Polską już od 1938 r. Polacy wierzyli, że Anglia i Francja w razie wybuchu wojny pomogą Polsce. W starciu z tymi trzema państwami Hitler nie miałby szans na zwycięstwo. Niestety 1 września 1939 r, ledwie wstał świt, III Rzesza (Niemcy) zaatakowały polskie miasta, i jednostkę wojskową w Gdańsku na Westerplatte rozpoczynając najstraszniejszą wojnę trwającą aż 6 lat.

     17 września 1939 roku Związek Radziecki (Rosja) w porozumieniu z Niemcami  zaatakował Polskę od wschodu.

Polska przegrała wojnę obronną (kampanię wrześniową) w 1939r po bardzo zaciętej walce przeciwko Niemcom ,Związkowi Radzieckiemu          i Słowacji.  Została zaatakowana i żaden z sojuszników nie przyszedł jej z  obiecaną pomocą (Anglia i Francja). Wielu polskich żołnierzy postanowiło dalej walczyć- w okupowanym kraju lub za granicą.

  Zad dom. Proszę przeczytać rozdział wojna obronna 1939 str. 22-28 w podręczniku ,który rozdałam w klasie. orazzrobić w zeszycie ćw. 5 na str. 31.

  Literatura      L.  4

    Temat : "Dla tych którzy odeszli" czytanie i omówienie treści czytanki. Analiza wiersza  pt. "Bardzo trudne pytanie" 

                   Wszystkich Świętych (1 listopada ) i Dzień Zaduszny (2 listopada)- dawniej i dziś  - pogadanka nauczyciela .

 

       Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy      na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy,    co ocalimy i o czym będziemy pamiętać...Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych najbliższych zmarłych. W tym dniu zapalamy znicze pamięci na ich grobach - dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień.

     Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od miejsca i czasu, światopoglądu i religii. Już w średniowieczu (IX w.) w katolickiej Francji, a także u angielskich i niemieckich katolików, dzień 1 listopada obchodzony był jako uroczystość Wszystkich Świętych. Wszyscy święci byli zbawieni i w ludzkiej pamięci istnieli dzięki swoim dobrym uczynkom na ziemi, dlatego ten dzień  był  obchodzony radośnie. Po dziś dzień odprawiający tego dnia nabożeństwa są ubrani w białe szaty mszalne.
Dzień Zaduszny, czyli właściwe Święto Zmarłych - przypadające 2 listopada - wprowadzono do liturgii Kościoła powszechnego ponad sto lat później, w 998 r. Ten dzień był poświęcony zmarłym, których dusze mogą być zbawione dzięki jałmużnie i modlitwom.

Zad dom.  Proszę wybierz z tekstu str. 178 " Listopadowe Święto "  przynajmniej 6 wyrazów związanych tematycznie ze Świętem Wszystkich Swiętych. Zapisz je w zeszycie w kolejności alfabetycznej i zastosuj je we własnych zdaniach.

                                                                                                                                  Dziękuję p. yola

 

 

 

 

10/19/2019

Geografia lekcja  2 

Region Pobrzeży Południowobałtyckich– pas o szerokości kilku do kilkunastu kilometrów, rozciągający się wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku – od Zatoki Kilońskiej aż po Zalew Wiślany. Pas pobrzeży charekteryzują przepiękne nadmorskie krajobrazy: wydmy nadmorskie urwiska, lasy i bagna. Poza krajobrazami nadmorskimi region obejmuje również, pocięte siecią pradolin, równiny morenowe, położone poniżej 100 m n.p.m., z nielicznymi wzgórzami i wzniesieniami o wysokości do 198,5 m (Góra Srebrna).

Bliskość morza  wpływa na klimat tego regionu – cechują go łagodne zimy i niezbyt upalne lata.

Pobrzeże Południowobałtyckie jest terenem bardzo atrakcyjnym zarówno przyrodniczo, jak i turystycznie. W granicach tego regionu utworzono dwa nadmorskie parki narodowe, pięć parków krajobrazowych i kilkadziesiąt rezerwatów przyrody.

Pobrzeża Południowobałtyckie zajmują w granicach Polski 19 tys. km² i dzielą się na trzy makroregiony

 1. Pobrzeże Szczecińskie

 2. Pobrzeże Koszalińskie  

 3. Pobrzeże Gdańskie.

Pobrzeże Szczecińskie zajmuje tereny wokół Zalewu Szczecińskiego, ujścia Odry i brzegów Zatoki Pomorskiej. W granicach Polski zajmuje około 8 tys. km². 

Pobrzeże Koszalińskie z zachodu graniczy z Wybrzeżem Trzebiatowskim i Równiną Gryficką, zaś od wschodu z Kępą Swarzewską i Kępą Pucką. Zajmuje powierzchnię ok. 6,5 tys. km² .

Pobrzeże Gdańskie otacza półkoliście Zatokę Gdańską na południe od linii łączącej przylądek Rozewie na zachodzie z półwyspem Sambii na wschodzie.

Zad dom. str.25 ćw.1 i 2

Literatura lekcja 5

Temat : "Dziady " cz. II A. Mickiewicz. czytanie i omówienie treści dramatu.

Adam Mickiewicz należy do największych poetów okresu romantyzmu w Polsce. Jego życie jest przykładem klasycznej biografii romantycznej. W utworach Mickiewicza znajdziemy wszystko , co fascynowało romantyków- ludowość , romantyczną miłość, romantyczną wizję świata, rozważania o dziejach narodu i patriotyczne uniesienia.

"Dziady" cz II powstały między 1820-1823roku w Kownie, gdzie poeta pracował jako nauczyciel.

 • Temat dzieła to- obrzęd Dziadów- ludowe święto obchodzone ku czci zmarłych

 • Czas Akcji to -wigilia Dnia Zadusznego  noc z 1 na 2 listopada

 • Miejsce akcji to- kaplica cmentarna

Dziady to obrzędowe widowisko sceniczne. Mickiewicz wykorzystał w nim romantyczną wiarę w to ,że żywi mogą spotykać się z duszami zmarłych, że świat realny może przenikać do świata nadprzyrodzonego.

Zad dom .0

 

Gramatyka lekcja 4

Temat : Logiczny rozbiór zdania pojedynczego.

 

   Określając części zdania, dokonujemy tzw. analizy logicznej. Wyróżniamy pięć części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawkę, dopełnienie, okolicznik.

Podmiot – to osoba lub rzecz, która jest wykonawcą czynności lub znajduje się w pewnym stanie, najczęściej odpowiada na pytanie rzeczownika w mianowniku: kto? co?;

Np.   Uczniowie siedzieli w klasie.
         Ciągle padał
 deszcz.
         Bolała mnie  głowa.

Orzeczenie – to część zdania wyrażona czasownikiem w formie osobowej, która informuje nas o czynnościach wykonywanych przez podmiot, odpowiada na pytanie:
co robi?, co się z nim dzieje?, w jakim stanie się znajduje?

Np.  Ojciec pisze list.
        (Ja) 
Czekam.
      (Ja)  Jutro będę malował swój pokój.

Przydawka - W zdaniu jest ona określeniem rzeczownika i odpowiada na pytania:

– jaki? jaka? jakie?
piękny widok,  miła dziewczyna , pole uprawne, 

– który? która? które?
pierwszy zawodnik, ostatnia klasa, tamte góry

– czyj? czyja? czyje?
mój piórnik, jej siostra, ich psy

– ile? czego? z czego?
pięć litrów, futro lisa, spodnie z bawełny

Dopełnienie-jest częścią zdania, która określa orzeczenie (czyli czasownik) i odpowiada na pytania przypadków zależnych (wszystkich z wyjątkiem mianownika –  kogo? czego?, komu? czemu?, kogo? co?, z kim? z czym?, o kim? o czym?).

Np. 

Kobieta pije wodę z sokiem. ( co ? wodę z czym z sokiem)

Wczoraj pomagałem ojcu w warsztacie. (pomagałem komu? ojcu)

 

     Okolicznik-jest częścią zdania określającą orzeczenie.

Wskazuje na okoliczności towarzyszące czynności lub na cechy tej czynności. Odpowiada na pytania:
jak?, kiedy?, dlaczego?, mimo co?, w jakim celu?, pod jakim warunkiem?, w jaki sposób?, gdzie?

Np.

      Dokończę ten list rano. (dokończę kiedy? rano)

      Zimą na pewno gdzieś pojadę. (pojadę gdzie? gdzieś)

zad dom. 0   Dziękuję p. yola

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

10/12/2019

Historia Lekcja 2 

 Temat : Polska XX -lecia międzywojennego. Przedstawienie przygotowanych referatów o wybranej postaci historycznej -ważnej dla tego okresu czasu. Utrwalenie wiedzy o Polsce 1918-1939.

Bardzo dziękuję wszystkim za świetnie przygotowane wypowiedzi. 

Zad dom  0 

W przyszłym tygodniu, 19 pazdziernika będzie GEOGRAFIA.

 

literatura lekcja 4 

 Temat A Mickiewicz- Upiór - Ballada jako gatunek literacki.

 

   Serce ustało, pierś już lodowata,

   Ścięły się usta i oczy zawarły;

   Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata!

    Cóż to za człowiek? - Umarły.

 

   Patrz, duch nadziei życie mu nadaje,

   Gwiazda pamięci promyków użycza,

   Umarły wraca na młodości kraje

   Szukać lubego oblicza.

 

   Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata,

   Usta i oczy stanęły otworem,

   Na świecie znowu, ale nie dla świata;

   Czymże ten człowiek? - Upiorem.

 

   Ci, którzy bliżej cmentarza mieszkali,

   Wiedzą, iż upiór ten co rok się budzi,

   Na dzień zaduszny mogiłę odwali

   I dąży pomiędzy ludzi.

 

   Aż gdy zadzwonią na niedzielę czwartą,

   Wraca się nocą opadły na sile,

   Z piersią skrwawioną, jakby dziś rozdartą,

   Usypia znowu w mogile.

 

   Pełno jest wieści o nocnym człgwieku,

   Żyją, co byli na jego pogrzebie;

   Słychać, iż zginął w mładocianym wieku,

   Podobno zabił sam siebie.

 

  Teraz zapewne wieczne cierpi kary,

  Bo smutnie jęczał i płomieniem buchał;

  Niedawno jeden zakrystyjan stary

  Obaczył go i podsłuchał.

 

   Mówi, iż upiór, skoro wyszedł z ziemi,

   Oczy na gwiazdę poranną wywrócił,

   Załamał ręce i usty chłodnemi

   Takową skargę wyrzucił:

 

  "Duchu przeklęty, po co śród parowu

   Nieczułej ziemi ogień życia wzniecasz?

   Blasku przeklęty, zagasłeś i znowu,

   Po co mi znowu przyświecasz?

 

  "O sprawiedliwy, lecz straszny wyroku!

   Ujrzeć ją znowu, poznać się, rozłączyć;

   I com ucierpiał, to cierpieć co roku,

   I jakem skończył, zakończyć.

 

  "Żebym cię znalazł, muszę między zgrają

   Błądzić z długiego, wyszedłszy ukrycia;

   Lecz nie dbam, jak mię ludzie powitają;

   Wszystkiegom doznał za życia.

 

  "Kiedyś patrzyła, musiałem jak zbrodzień

   Odwracać oczy; słyszałem twe słowa,

   Słyszałem co dzień, i musiałem co dzień

   Milczeć jak deska grobowa.

 

  "Śmieli się niegdyś przyjaciele młodzi,

   Zwali tęsknotę dziwactwem, przesadą;

   Starszy ramieniem ściska i odchodzi

   Lub mądrą nudzi mię radą.

 

  "Śmieszków i radców zarówno słuchałem,

   Choć i sam może nie lepszy od drugich,

   Sam bym się gorszył zbytecznym zapałem

   Lub śmiał się z żalów zbyt długich.

 

  "Ktoś inny myślał, że obrażam ciebie,

   Uwłaczam jego rodawitej dumie;

   Przecież ulegał grzeczności, potrzebie,

   Udawał, że nie rozumie.

 

" Lecz i ja dumny, żem go równie zbadał,

  Choć mię nie pyta, chociaż milczeć umiem;

  Mówiłem gwałtem, a gdy odpowiadał,

  Udałem, że nie rozumiem.

 

  

  "Takiemu tylko nigdym nie przebaczył,

    Wszakżem skargami nigdy ust nie zmazał,

    Anim pogardy wymówić nie raczył,

     Kiedym mu uśmiech okazał.

 

  "Tegoż dziś doznam, jeśli dziką postać

    Cudzemu światu ukażę spod cieni;

   Jedni mię będą egzorcyzmem chłostać,

   Drudzy uciekną zdziwieni.

" Ten dumą śmieszy, ten litością nudzi,

   Inny szyderskie oczy zechce krzywić.

   Do jednej idąc, za cóż tyle ludzi

   Muszę obrażać lub dziwić?

 

  "Cóżkolwiek będzie, dawnym pójdę torem:

   Szydercom litość, śmiech litościwemu.

   Tylko, o luba! tylko ty z upiorem

   Powitaj się po dawnemu.

 

  "Spojrzyj i przemów, daruj małą winę,

   Że śmiem do ciebie raz jeszcze powrócić,

   Mara przeszłości, na jednę godzinę

   Obecne szczęście zakłócić.

 

  "Wzrok twój, nawykły do świata i słońca,

   Może się trupiej nie ulęknie głowy,

   I może raczysz cierpliwie do końca

   Grobowej dosłuchać mowy.

 

  "I ścigać myśli po przeszłych obrazach

   Błądzące jako pasożytne ziele,

   Które śród gmachu starego po głazach

   Rozpierzchłe gałązki ściele".

 

Notatka :

 

Wiersz „Upiór” autorstwa Adama Mickiewicza to wzruszająca historia nieszczęśliwej miłości. W piękny, lecz zarazem dramatyczny, sposób poeta ukazuje nam jak wygląda nieszczęśliwa miłość. Jak bardzo może cierpieć człowiek, który zazna tego uczucia i – jak się okazuje – jego męki niekoniecznie kończą się wraz z końcem ziemskiego życia, ale mogą trwać także po śmierci.

Tytułowy upiór to zjawa pokutująca za popełniony przez siebie grzech ciężki, a mianowicie odebranie sobie życia. Z tego powodu nie może on zaznać wiecznego szczęścia, lecz błąka się w nieskończoność, cierpiąc za swój straszny czyn. W chwili jego popełnienia był on młodym mężczyzną, który nieszczęśliwie się zakochał. Nie mógł jednak wyznać miłości swojej wybrance, dlatego niewyobrażalnie cierpiał z tego powodu. Postanowił więc podjąć ostateczną decyzję i zakończyć swoją męczarnie. Upiór jest zawieszony pomiędzy dwoma światami, co roku powstaje z grobu w Dzień Zaduszny, by na nowo przeżywać swoją nieszczęśliwą miłość i samobójczą śmierć.  Jest to kara za zuchwały czyn, który popełnił. Sam zdaje sobie doskonale sprawę, że żle postąpił i  może nawet teraz  żałuje, ale kiedy przemawia, widzimy, jak bardzo  cierpiał:

„Serce ustało, pierś już lodowata,

 Ścisnęły się usta i oczy zawarły

 Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata!”

Utwór ten to bardzo smutna historia miłosna. Czytając go widzimy wiele odwołań do kultury ludowej. Utwór zawiera również wiele cech, które zbliżają go do ballady,  opiera się na wierze w zjawy, a także ludowej moralności, która zakłada, że grzesznika zawsze dosięgnie kara.

 

Gramatyka  Lekcja 4 

Temat Przymiotnik- utrwalenie wiedzy o przymiotniku.

Przymiotniki :
-odpowiadają na pytania : JAKI? JAKA? JAKIE?
-oznaczają cechy osób, przedmiotów, zjawisk
-w zdaniu łączy się z rzeczownikiem
-odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.
W liczbie pojedyńczej:
-rodzaj męski (ten)
-rodzaj żeński (ta)
-rodzaj nijaki (to)
W liczbie mnogiej:
-rodzaj męskoosobowy (ci)
-rodzaj niemęskoosobowy (te)

Zadanie domowe : 

Proszę wypisz z wiersza ("Upiór") 10 przymiotników- zapisz je w kolejności alfabetycznej następnie wybierz 4 przymiotniki i ułóż z nimi zdania rozwinięte. 

Dziękuję p. yola
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

10/5/2019

Historia Lekcja 1 

Temat : Kłopoty polskiej demokracji w II Rzeczyposoplitej  lata 1918-1939

Młoda polska demokracja nie potrafiła poradzić sobie z wieloma problemami, zwłaszcza z zagrożeniem zewnętrznym i kłótniami polityków. Społeczeństwo było tym zmęczone. Dlatego wielu obywateli broniło rządu gdy doszło do zamachu stanu  w  1926 r. Władzę przejął

Józef Piłsudski. Sprawował rządy dość łagodnie przy pomocy swoich najbliższych przyjaciół. W latach 1926- 1939 nastąpiło znaczne umocnienie władzy prezydenta w Polsce. W ciągu 20 lat niepodległego  istnienia  Polska zdołała podnieść się ze zniszczeń I wojny światowej, przezwyciężyć Wielki Kryzys w latach 1929-1935 i zbudować nowoczesny przemysł. Miła duży port morski w Gdyni, ogromną flotę handlową i dość dużą wojenną. Bardzo dynamicznie rozwijała się kultura i edukacja mieszkańców II Rzeczypospolitej. Wybudowano wiele szkół , uczelni.  Rozwijała się także sztuka ,literatura i teatr. Ogromne osiągnięcia mieli też polscy naukowcy i inżynierowie. Konstruowano nowoczesne samochody ,motocykle i czołgi wojskowe. W tamtych czasach nasi rodacy mieli też duże osiągnięcia sportowe. Ludzie chętnie  uprawiali różne dziedziny sportowe,  sport stał się sposobem spędzxania wolnego czasu, rozwijał sprawność fizyczną i wzmagał ducha walki i współpracy.

Zad . dom  proszę przygotować krótki referat o wybranym przedstawicielu nauki lub kultury z lat 1918-1939.

Literatura Lekcja 3 

Temat : " Zaczęło się w Pannie Marii " -czytanie i omówienie tekstu. Klasowa dyskusja na temat powodów dla których Polacy decydowali się na emigrację do Ameryki. 

Zad dom . Proszę zrobić słowniczek do tekstu opowadania " Zaczęło się w Pannie Marii. " 

  

Gramatyka Lekcja 3 .

 Temat :Ćwiczenia - utrwalenie wiedzy o częściach mowy. 

 Zad dom . Proszę z tekstu czytanki wybrać 10 czasowników ( verb- co robi? co się z nim dzieje? ) i ułożyć je w kolejności alfabetycznej.

 

Dziękuję p. yola 

 Proszę pamiętajcie o oddaniu pozwoleń na wyjazd do teatru w  sobotę 10/12/2019

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9/28/2019

Geografia  lekcja 1 

Temat : Czytanie wiersza" Zaproszenie do Polski" . Obiekty UNESCO. Światowa Lista Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. 

            Ćwiczenia. 

Zad dom . ćwicz 3 w rozdziale Zaproszenie do Polski.

Literatura lekcja 2 

Temat : "Nienawidzę brata" - czytanie i omówienie treści fragmentu powieści "Niespokojne Godziny" I . Jurgielewiczowej.

             Klasowa dyskusja na temat rywalizacji pomiędzy rodzeństwem.

Słowniczek

cierpko- ang. poignant {adj.} gorzko ,ze smutkiem

uczyć się w kratkę - uczyć się niesystemaycznie , otrzymywać różne oceny

szastać pieniędzmi - wydawać pieniądze bez zastanowienia

zmalować coś - zrobić coś złego.

 Notatka : Wzajemne relacje dzieci w rodzinie są specyficzne. Bracia i siostry mieszkają w jednym domu i znają się doskonale. Często jednak ich stosunki nie układają się dobrze. Dochodzi do konfliktów i nieporozumień a wzajemnej miłości braterskiej czy siostrzanej towarzyszy zazdrość, niechęć i rywalizacja.  Jednak posiadanie rodzeństwa to nie tylko problemy . Jest to ogromna szansa na nauczenie się wielu przydatnych w życiu dorosłym cech i umiejętności. To w domu dziecko uczy się kontroli nad swoimi emocjami, rozwiązywania problemów. akceptacji i umiejętności dzielenia się i poszanowania własnej i cudzej wartości.

 Gramatyka: Lekcja 2 

Temat : Rzeczowniki nazywające członków rodziny- wyjasnienie ich znaczenia.

 Zad dom : Proszę ułożyć zdania roawinięte  z wyrażeniami: 

1. - Był zasdrosny...

2. - Miał żal ......

3. - Nienawidził bo ....

4. - Miał pretensję bo ...

Bardzo proszę!!! PROWADZCIE słowniczek nowych wyrazów i wyrażeń regularnie. Proszę umieścić go  na końcu zeszytu lub na oddzielnych kartkach w skoroszycie . 

                                                                  Dziękuję p. Yola

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9/28/2019    

  W dniu28 września NORMALNY DZIEŃ ZAJĘĆ- na pierwszej lekcji geografia, proszę przynieść książkę- ćwiczenia do przedmiotu geografii.

   Dziękuję p. yola

 

9 21/ 2019

  Pamiętaj !!! Dzień gier i zabaw. Całe zajęcia odbędą się w parku przy klasztorze. Proszę zjeść pożywne śniadanie w domu !.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     

9/14/2019

  Historia : Lekcja 1

   Temat: Sprawy organizacyjne, omówienie podręcznika. 

  Zad dom .0

  Literatura: Lekcja 1

   Temat : lekcja organizacyjna, omówienie podręcznika.Głośne czytanie wiersza o " O mowie polskiej" R. Pisarskiego. 

             Czytanie opowiadania "U legionistów w Reggio" przypomnienie faktów historycznych dotyczących powstania hymnu                             narodowego.( lekcję dokończymy na następnych zajęciach)

SŁownik: 

odurzający - ang. intoxicant - mocny zapach 

Reggio- miasto we Włoszech

karmazynowy - ciemnoczerwony kolor

vitraż-ang. stained glass window - okno z kolorowych szklanych kompozycji

mazurek- sloczna melodia

legion - samodzielny oddział wojska

   Zad dom .0

 Gramatyka : Lekcja 1 

   Temat: Przypomnienie wiedzy o częściach mowy odmiennych i nieodmiennych. 

   Cwiczenia str. 2 -6 

zad. dom .0