2/22/2020

Geografia Temat : Niziny Środkowopolskie. L1

NIZINA - jest to makroforma powierzchni Ziemi, położona na niewielkiej wysokości n.p.m. Górny zasięg niziny określa się zwykle na 200m.n.p.m. Powierzchnia niziny może mieć charakter całkowicie płaski (równina), falisty lub pagórkowaty.

NIZINY ŚRODKOWOPOLSKIE zajmują 89 tys. km kw. (jest to około 28,5% obszaru Polski).
Niziny Środkowopolskie na południu graniczą z Sudetami i Wyżyną Małopolską. Od zachodu ich naturalną granicą jest dolina Odry. Od północy graniczą z Pojezierzem Pomorskim oraz Pojezierzem Mazurskim.

W ich skład wchodzą:
- Nizina Wielkopolska
- Nizina Śląska
- Nizina Mazowiecka
- Nizina Podlaska
- Polesie Lubelskie


NIZINA WIELKOPOLSKA
Są to w 99% tereny nizinne. Przez Nizinę Wielkopolską przepływa trzecia, co do wielkości rzeka Polski – Warta.
Jej główne miasta to:
- Poznań - Kalisz
- Konin - Leszno
- Gniezno
Gleba tych terenów jest bardzo ujednolicona. Są to:
- Piaski - iły
- Gliny - żwiry
- piaskowce - łupki
Nizina Wielkopolska to przede wszystkim tereny równinne, w niektórych miejscach faliste i pagórkowate.
Są to obszary rolnicze. Występują lasy oraz miejscowo bagna.
Uprawia się tutaj:
- żyto - ziemniaki
- pszenicę - buraki cukrowe
- rzepak
Hoduje się bydło oraz trzodę chlewną.
Na terenie Niziny Wielkopolskiej są też kopalnie węgla brunatnego w okolicy Konina i Turka.

NIZINA ŚLĄSKA
Nizina Śląska to tereny nizinne oraz na południowym zachodzie lekko wyżynne. Przepływa przez nią druga, co do wielkości rzeka Polski – Odra.
Jej główne miasta to:
- Wrocław - Opole
- Brzeg - Oława
Gleba tego terenu składa się z:
- piasków - iłów
- żwirów - glin
W niektórych miejscach występują też granity i inne gatunki skał.
Teren jest falisty i pagórkowaty. Zdarzają się też niskie górki. Jest tam dużo ziem płowych, ale poza nimi występują także:
- mady rzeczne - gleby bielicowe
- gleby brunatne - czarne ziemie
Są to obszary rolnicze. Miejscami występują lasy.
Uprawia się tu:
- pszenicę - buraki cukrowe
- rzepak
Natomiast hoduje się trzodę chlewną i owce.
Są tam kopalnie surowców mineralnych, ośrodki przemysłu chemicznego, mineralnego, elektromaszynowego i środków transportu oraz elektrowni cieplnych.

NIZINA MAZOWIECKA
Jest jedną z największych krain geograficznych Polski. Stanowi rozległą, ale płaską kotlinę. Przepływa przez nią największa, co do wielkości rzeka Polski – Wisła.
Jej największe miasta to:
- Warszawa (stolica Polski)
- Łódź
- Płock
Gleby Niziny Mazowieckiej zalicza się w większości do gleb mało urodzajnych. Na przeważającym obszarze występują gleby bielicowe.
Najbardziej zaludnione tereny to okolice Warszawy i Łodzi. Im dalej na wschód tym miejscowości stają się mniejsze i są dalej od siebie położone. W większości są to małe wioski.
Warszawa i Łódź to dwa największe okręgi przemysłowe. Szczególnie rozwinięty jest przemysł elektromaszynowy, petrochemiczny (w Płocku) oraz włókienniczy (w Łodzi)

NIZINA PODLASKA
Jedynym dużym miastem tego regionu jest Białystok. Jest on jedynym dużym ośrodkiem przemysłowym Podlasia. Występuje tu przemysł włókienniczy.
Większa część Niziny Podlaskiej to bagna oraz rozlewiska rzeki Narwi i Biebrzy.
Narew i Biebrza są ostoją ptactwa wodnego i bobrów.
Nizina Podlaska to słabo rozwinięty obszar rolniczy.
Ponieważ są nieurodzajne gleby hoduje się tu:
- ziemniaki - żyto
- len - konopie
POLESIE LUBELSKIE
Jest to jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju.. Jest to płaska równina. W południowej części Polesia Lubelskiego jest w większości teren bagnisty i występują liczne jeziora.
Jest to słabo rozwinięty i słabo zaludniony region. Występuje mało gruntów ornych, natomiast przeważają łąki i pastwiska.
Gleby są nieurodzajne więc uprawia się tu głównie:
- ziemniaki
- żyto

Znajdują się tu nieliczne miasta i są one małe. Największym z nich jest Chełm.
Jedyną gałęzią przemysłu jest górnictwo węgla kamiennego (kopalnia w Bogdance)

 Zad dom. Proszę uzupełnić tabelke w ćw 4  ( określić dług. i szer geogr. podać liczbę mieszkańców i ważniejsze zabytki podanych miast Polski.)

Literatura : Temat : Juliusz Słowacki Balladyna - czytanie i omówienie  treści fragmentów dramatu. Streszczenie utworu.

 

 

Akcja dramatu rozgrywa się w chacie wdowy, która mieszka wraz ze swymi dwiema córkami, Aliną i Balladyną. Rozmawiają o pracy, matka chce oszczędzić Balladynę sugerując jej, aby odpoczęła przez jeden dzień. Oburzona Alina nie zgadza się z tym, aby Balladyna nie pracowała i twierdzi że to matce należy się odpoczynek. W trakcie rozmowy daje się słychać z podwórza tarkot karety. Do chaty wchodzi książę Kirkor prosząc o gościnę, gdyż zepsuła się jego kareta. Duszek Skierka zaczarowuje księcia tak, że zakochuje się on w obydwu córkach naraz. Młodzieniec zdradza matce dziewcząt prawdziwy cel swojej wizyty. To co go tu przyprowadziło, to chęć pojęcia za żonę pięknej i skromnej niewiasty.
Kirkor próbuje rozpoznać uczucia swego serca, chce jak najszybciej wiedzieć, dla której ono bije. Balladyna okazuje się zarozumiała i od początku widać, że za wszelką cenę chce mieć księcia za męża.
Alina natomiast jest szczera i skromna, nie myśli tylko o sobie, ale o siostrze i matce. Chciałaby zabrać do zamku Balladynę i matkę, gdy zostanie jego żoną.
Kirkor jest wzruszony zachowaniem Aliny. Po chwili Balladyna oznajmia, że ona również nie mogłaby żyć bez matki i siostry, ale w jej ustach brzmi to obłudnie.
Nagle w chacie pojawia się sługa mówiąc, iż koło karety zostało naprawione. Kirkor nakazuje wyprząc konie, gdyż postanawia zostać na noc w chacie wdowy.
Skierka podpowiada wdowie, aby spytała księcia, czy wyraża zgodę na konkurs zbierania malin, polegający na tym: która z dziewczyn zbierze więcej - zostanie żoną Kirkora.
Kirkor wyraża zgodę, rankiem Alina i Balladyna mają wyruszyć do lasu.
AKT II - SCENA 1
Balladyna nosi się z zamiarem zabicia Aliny, aby pozbyć się rywalki. Zamiast zbierać maliny idzie na spotkanie ze swoim byłym ukochanym - Grabcem.
Idąc widzi wszędzie krew i śmierć. W lesie spotyka Alinę, która ma cały dzban malin. Alina zaczyna bać się Balladyny, gdyż jej zachowanie wydaje się dziwne i nienaturalne.
Dziewczyna mówi siostrze, że gdyby ta poprosiła ją o dzban pełen malin to podarowała by go jej. Jeśli zostałaby żoną Kirkora poszukałaby dla niej męża - rycerza. Balladyna bez słowa wyciąga nóż i zabija swoją siostrę.
Balladyna zostaje żona Kirkora, którego wkrótce zabija. Pozbywa się także jedynego świadka zbrodni i to daje jej drogę do tronu - koronuje się na królową.
Nie ma szacunku dla swojej matki, wyrzuca ją z zamku.
AKT V - SCENA 4
Rozpoczyna się rozprawa sądowa. Jako świadek występuje Filon przedstawiając dowody rzeczowe mające związek z zabójstwem Aliny.
Balladyna nie chce wysłuchać świadka do końca, ale kanclerz pozwala mu kontynuować. Każde wypowiedziane przez Filona słowo oskarża zabójczynię siostry i rani ją jak ostry miecz.
Królowa ma wydać sprawiedliwy wyrok. Żąda ona śmierci za śmierć, ale przez przypadek wypowiada słowa, które wskazują na to, że mordercą jest kobieta. Następnym świadkiem jest matka Balladyny, która przywołuje z pamięci jej wygnanie z zamku i zaparcia się córki.
Za to przemówienia także karą jest śmierć, tak stanowi prawo od dawna. Matka nie chce ujawnić, kto jest jej wyrodną córką, ale ona milczy.
Nad zamkiem gromadzą się czarne chmury. Balladyna, zmuszona przez kanclerza do wydania wyroku, orzeka: „Winna jest śmierci” , uderza piorun i zabija złą królową. W ten sposób Bóg dokonał wyroku na sprawiedliwie osądzonej zbrodniarce.

Zad dom. Proszę dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać fragmenty Balladyny. Str.198-204 

 

2/15/2020

Historia. Temat : Zołnierze wyklęci. Prymas 1000-lecia.

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski duchowny rzymsko-katolickibiskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981.Uważany za jednego z największych Polaków XX wieku, zwany Prymasem Tysiąclecia, mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła.  Twórca akcji duszpasterskich: Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego czy Wielkiej Nowenny Tysiąclecia,prześladowany przez represyjny system UB i SB oraz więziony przez władze komunistyczne PRL. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła BiałegoCzcigodny Sługa Boży Kościoła.

Zad dom . 1.  Proszę w domu jeszcze raz dokładnie ,ze zrozumieniem przeczytać rozdział w książce do historii " 

Żołnierze wyklęci i Prymas Tysiąclecia .    2. Wykonaj ,dowolną techniką, plakat o Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

 

Literatura. Temat : Maria Konopnicka "Rota" czytaniei omówienie treści utworu. 

Zad dom . Wybierz z treści wiersza "O Wrześni ", str 119, 3 przymiotniki, 3 czasowniki i 3 rzeczowniki i ułóż z nimi 3 zdania rozwiniętę.

 

Gramatyka .Wyrażenia przyimkowe. Ćwiczenia.

Zad dom.Dokończ ćwiczenia rozpoczęte w klasie. Ćwiczenia do oddania w sobotę 22 lutego.

 

2/8/2020 

Geografia. Temat : uzupenianie mapki. Pojezierza Polski. Zad dom 0

Literatura . Gramatyka.Temat : Zakad- Janina Porazińska. Czytanie i omówienie treści opowiadania. Klasowadyskusja na temat "co to znaczy uwierzyć w siebie"  odpowiedz na pytanie do tekstu wjaki sposób przejażdżka po stawie zmieniła Pajączka ?     Dlaczego ?

Zad dom . str. 151 czytanka fioletowa ramka ćw 1 i 2 

 

1/25/2020

Kochani, nadchodzi dzień naszej szkolnej zabawy,  to sobota 8 lutego2020 r. Bardzo proszę o Waszą obecność w tym dniu na naszej zabawie- tradycjnie 8-klasa żegna się ze szkołą podstawową- otrzymuje małe upominki od szkoły . Chciałabym abyście wszyscy byli obecni w tym uroczystym momencie na sali, aby wszyscy goście mogli Wam pogratulować wytrwałości w dążeniu do celu-jakim jest nauka j. polskiego oraz zdanie z egzaminu maturalnego

                                                                

 

 

Historia. Temat: Test sprawdzajcy wiedzę o drugiej wojnie światowej.

Gratuluję !  test wypadł bardzo dobrze.

Literatura. Temat : Inwokacja- Adam Mickiewicz. Omówienie treści utworu rozpoczynającego największe dzieło poety.

 epopeję narodową pt." Pan Tadeusz"Czytanie utworu.

Inwokacja- ang. invocation, overture

Inwokacja-rozwinięta apostrofa,umieszczona na początku utworu, najczescjej epopei. Zawiera z reguły prośbę autora skierowaną do istoty nadprzyrodzonej (Bóg,muza), o natchnienie i pomoc w tworzeniu dzieła. Słynne inwokacje spotykamy w Iliadzie,Odysei,Panu Tadeuszu.

W Inwokacji do "Pana Tadeusza", duchowym patronem  A. Mickiewicza jest Matka Boża Ostrobramska, Patronka Emigrantów i postać, która odgrywała w życiu Mickiewicza ważną rolę od wczesnego dzieciństwa aż do śmierci – to wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej widzimy na ścianie krypty na Wawelu, w której spoczywają prochy Mickiewicza.

Tekst utworu przepełniony jest emocjami, kryje w sobie ogrom uczuć, opis tęsknoty za Ojczyzną i jej pięknem, które szczegółowo opisuje.

Pszenica nie jest żółta lecz złota, żyto nie jest płowe, ale srebrne, świerzop nie jest po prostu żółto - brązowy, lecz bursztynowy, a gryka nie tylko biała, ale jak śnieg biała, dzięcielina nie jest różowa, jest jak "panieński rómieniec".

Poeta tak bardzo tęsknił za ojczystym domem. Przecudne barwy, w jakich opisywał ojczyznę brały się z ogromnej miłości i wieloletniej rozłąki z Polską

Zad .dom .Proszę nauczyć się pięknie czytać Invokacji- z Pana Tadeusza oraz wykonać w zeszytach polecenie 1 i 3 z fioletowej ramki pod tekstem  str. 102.  Np. grusze- ciche.

 

Gramatyka Temat : Pisownia wyrażeń przyimkowych . Ćwiczenia str. 50

Wyrażenie przyimkowe to połączenie przyimka z rzeczownikiem, liczebnikiem lub zaimkiem. Wyrażenia przyimkowe  piszemy rozdzielnie. 

Przykłady:
przez las
u ciebie
w garść
z domu
po szkole
z papieru
na plażę (np. strój na plażę)
z wełny
do chorego

Są wyjątki -niektóre wyrażenia przyimkowe piszemy razem oto one:

 dlaczego, dlatego, dopóki, dopóty, dotychczas, nadaremnie, naprędce, naprzeciwko, naraz, nareszcie, nawzajem, pokrótce, pomału, pośrodku, wówczas, wpół, wręcz, znienacka wzdłuż, wszerz, wzwyż, zanadto, nadzwyczaj, naprawdę,do dwudziestu

Zad dom. str. 51 ćw. 8

                                    Dziękuję, p.yola

 

1/18/2020

Drodzy Uczniowie , 

18 stycznia - "Jasełka" o godzinie 11 :00 . Proszę poćwiczcie swoje role i kolędy w domu.  Dzień rozpocznie się próbą generalną

o 9 :15 rano, przedstawienie o 11 :00 na sali bankietowej. Bardzo Was proszę zaproście  ,w swoim i moim imieniu, swoich Rodziców Dziadków i innych gości .

Przypominam ,że w następną sobotę 25 stycznia będzie test sprawdzający wiedzę z historii.

Proszę przypomnieć sobie: 

1. Ile lat Polska była pod zaborami, i datę I II i III rozbioru Polski, proszę umieć wymienić zaborców Polski

2. II Rzeczpospolita co o niej wiesz?jak długo istniała, jak się rozwijała, kto był przywódcą

3. "Cud nad Wisłą" Bitwa warszawska- kiedy była i kto z kim walczył.

W dniach 13–15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem "cudu nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Będąca początkiem wojny Operacja "Wisła" rozpoczęta została z rozkazu Lenina już 18 listopada 1918 roku.

Pokonanie Polski było dla Lenina celem taktycznym - głównym było udzielenie pomocy komunistom, którzy w tym samym okresie próbowali rozpocząć rewolucję w Niemczech i w krajach powstałych z rozpadu Austro-Węgier.

4. Kiedy i jakim wydarzeniem rozpoczęła się II wojna Światowa, jak długo trwała, które pństwa wzięły w niej udział, 

5. Co to była kampania wrześniowa i jak długo trwała

Kampania wrześniowa-Wojna obronna Polski  1 IX- X 1939 

1IX agresja Niemiec na Polskę początek wojny

9-16 IX- bitwa nad Bzurą największa bitwa kampanii wrześniowej

17 IX - agresja Rosji Sowieckiej (ZSRR) na Polskę

2X kapitulacja Helu

5 X Kock ostatnia bitwa kampanii wrześniowej 

6 Powastnie Warszawskie- data ,kto walczył , kto zwyciężył, dlaczego powstanie upadło, jak długo trwało

7. okupacja - co to jest ? 

8. okupacja sowiecka 1939

9 okupacja niemiecka 1939-1945

Wszystkie informacje do testu historycznego możecie znalezć w swoich podręcznikach lub  i  w notatkach do lekcji  (mail- strona szkolna)

Literatura: Temat KK Baczyski -poeta powstańczy. "Elegia o chłopcu... (polskim)" czytanie i omówienie wiersza.

Zad dom . Proszę przepisać do zeszytu cały wiersz . proszę zwrócić uwagę na interpunkcję i budowę wiersza.

Dziękuję p. yola

 

1/11/2020  Kochani, 11stycznia to normalny dzień zajęć szkolnych. Proszę przynieść książkę do historii i ćwiczenia do geografii.

Dziękuję p. yola

 1/4/2020

Próba do przedstawienia Jasełka 2020

 

ROK :2020

 

12/21/2019

Tradycje bożonarodzeniowe. Szkolna Wigilia.

 

12/14/2019

Geografia L5 

Temat : test sprawdzający wiedzę o obiektach UNESCO.

 

Literatura L.9

Temat : "Dwie Wigilie" wiersz Filipa Konarskiego- czytanie i interpretacja wiersza. Głośne czytanie.

 

Feliks Konarski - poeta, pisarz, aktor, pieśniarz. Pseudonim Ref-Ren. Urodził się 9 stycznia 1907 w Kijowie, zmarł w Chicago 12 września 1991.

Wigilia - najbardziej rodzinne ze świąt, magiczny dzień zgody, wzajemnej życzliwości, nadziei. To również czas wspomnień. Bohater wiersza Dwie Wigilie  wspomina ten dzień z czsów swojego dzieciństwa  i opisuje dzień wigilijny w swoim dorosłym życiu na emigracji.

 

Historia L 5 

Temat : Powstanie warszawskie 1 sierpnia 1944 roku - 2 pazdziernika 1944

 Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało kolejnych 63 dni. To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w polskiej historii.

Powstańcy byli słabo uzbrojeni, ale dzięki wielkiej odwadze i chęci walki o niepodległość ojczyzny w pierwszych dniach odnieśli zwycięstwo. Niemcy jednak szybko sprowadzili świetnie uzbrojone, specjalne oddziały. Polacy natomiast nie doczekali się spodziewanej pomocy. Józef Stalin (przywódca radziecki) nie pozwolił pomóc walczącej Warszawie. Rosjanie bezczynnie przyglądali się z drugiego brzegu Wisły, jak ginie stolica i jej patriotyczni mieszkańcy.

Mimo braku pomocy powastańcy walczyli 63 dni. W powstaniu zginęło kilkanaście tysięcy polskich żołnierzy, i jescze więcej zostało rannych. Niemcy wymordowali około 150 tysięcy cywilnych mieszkańców miasta. Miasto zostało całkowicie zburzone. Powstańcy chcieli żyć w wolnej Polsce i dla niej oddali swoje życie.

Zad dom 0

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

12/7/2019

Historia L 4 

Temat : Okupacja niemiecka i sowiecka 1939-1945

Okupacja niemiecka na terenie Polski trwała od roku 1939 aż do roku 1945. Hitlerowcy na terenie Polski wprowadzili brutalny i bezwzględny system okupacji, wprowadzili swoje rządy,

nazwy polskich ulic i miejscowości zmieniali na Niemieckie,

wprowadzili godzinę policyjną (zakaz opuszczania mieszkań między godzinami 22.00- 06.00),

niszczono pomniki polskich bohaterów narodowych.

Hitlerowcy starali się zniszczyć wszelkie ślady istnienia niepodległego państwa Polskiego.

Zakazano wstępu Polakom do wielu lokali i obiektów publicznych,

w parkach i tramwajach wydzielano osobne miejsca dla okupantów.

Niemcy organizowali Łapanki publiczne (gestapo i wojsko zajeżdżało drogę, aresztując przechodni), na każdej ulicy było gestapo, które bez wahania aresztowało podejrzanych ludzi.

Sądy wojskowe wydawały dużą liczbę wyroków sądowych bez właściwego uzasadnienia. Polacy ginęli i ponosili kary za to, że byli Polakami lub gdy nie podporządkowali się okupantowi.

Na terenie Polski ograniczono program nauczania w szkołach lub je zamykano, zakazano używania języka polskiego, słuchania radia, czytania prasy.

Niemcy zmuszali Polaków od 16 do 65 roku życia do niewolniczej pracy. Okradali oni sklepy z żywnością, głodując w ten sposób Polaków. Hitlerowcy karali śmiercią wielu ludzi za wysadzanie torów kolejowych lub przeszkodzenie okupantowi w planach. Niemcy wywozili dużą liczbę Polaków do obozów koncentracyjnych lub robót.
Największy obóz koncentracyjny znajdował się w Oświęcimiu pod Krakowem. Hitlerowcy z terenów polskich łącznie wysiedli ok. 2,5 ml Polaków.

 

Okupacja sowiecka- podobnie jak Niemcy ,Sowieci przystąpili do bezwzględnego niszczenia polskości. Zamknęli polskie szkoły ,biblioteki , muzea. Burzyli pomniki i kościoły . Zmieniali nazwy miast i ulic, wprowadzili język rosyjski .Prześladowali Polaków, zamykając ich w więzieniach i mordując. Setki tysięcy ludzi zostało wypędzonych ze swoich domów i wywiezionych na Syberię lub do Kazachstanu.  Całe rodziny wywożono w bydlęcych wagonach, a podróż trwała wiele tygodni, brakowało wody i jedzenia. Ludzie w takich warunkach bardzo chorowali ,często umierali, szcvzególnie dzieci i ludzie starsi. Tak Rosjanie postanowili zgładzić Polaków. Domy  i majątki zabrane polskim rodzinom zabierali Rosjanie.

Zad dom : wybierz sobie jednego bohatera z czasów wojny i  wyszukaj o nim więcej informaci w inernecie lub innym zródle.

( Henryk Dobrzański- Hubal , Maksymilian Maria Kolbe, Janusz Korczak,    Józef  Olszyna - Wilczyński. )

 

Literatura L. 8 

Temat :Święty Mikołaj  prawda i tradycja. Klasowa dyskusja. 

 " Niezłomny prezydent Warszawy" - czytanie i omówienie treści opowiadania.

    Stefan Starzyński – prezydent, który poświęcił życie dla stolicy.– Mógł uciec, nawet miał rozkaz opuszczenia miasta razem z rządem, ale tego nie uczynił. Został do końca. Najprawdopodobniej 22 grudnia 1939 roku zginął Stefan Starzyński. Został rozstrzelany przez Gestapo.

Symboliczny grób prezydenta Warszawy znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim. W Łowiczu jego imieniem nazwano osiedle mieszkaniowe i ulicę. Na domu przy ulicy Zduńskiej, gdzie kiedyś mieszkał z rodzicami, umieszczono żeliwną tablicę pamiątkową.

Zad dom. 0

 

Gramatyka L 6

Temat : powtórka i utrwalenie zasad pisowni wyrazów z rz i ż . Cwiczenia.

Zad dom. str16 ćw 7 i 9

 

11/30/2019  DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA - DZIEŃ WOLNY OD NAUKI.

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11/23/2019

Geografia :  L4 

Temat : Krainy geograficzne.  Uzupenianie mapki krain geograficznych - praca samodzielna w klasie. 

Zadanie domowe: prosz ę dokończyć uzupełnianie mapki regionów - Pobrzeża Południowobałtyckie w domu.

  

Literatura : L 7 

Temat : Ćwiczenia w rozumieniu tekstu "  Jestem niepotrzebna " K. Siesicka. Praca samodzielna w klasie. Głośne czytanie wybranego fragmentu tekstu. 

Gramatyka: L 5 

Temat :  utrwalenie wiedzy o pisowni wyrazów z ó i u.  Cwiczenia w klasie. 

Zad dom. str.24 ćw. 5

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11/16/2019

Literatura lekcja 5

Temat : "Dziady " cz. II A. Mickiewicz. czytanie i omówienie treści dramatu.

Adam Mickiewicz należy do największych poetów okresu romantyzmu w Polsce. Jego życie jest przykładem klasycznej biografii romantycznej. W utworach Mickiewicza znajdziemy wszystko , co fascynowało romantyków- ludowość , romantyczną miłość, romantyczną wizję świata, rozważania o dziejach narodu i patriotyczne uniesienia.

"Dziady" cz II powstały między 1820-1823roku w Kownie, gdzie poeta pracował jako nauczyciel.

  • Temat dzieła to- obrzęd Dziadów- ludowe święto obchodzone ku czci zmarłych

  • Czas Akcji to -wigilia Dnia Zadusznego  noc z 1 na 2 listopada

  • Miejsce akcji to- kaplica cmentarna

Dziady to obrzędowe widowisko sceniczne. Mickiewicz wykorzystał w nim romantyczną wiarę w to ,że żywi mogą spotykać się z duszami zmarłych, że świat realny może przenikać do świata nadprzyrodzonego.

Zad dom .0

 

Gramatyka lekcja 4

Temat : Logiczny rozbiór zdania pojedynczego.

 

   Określając części zdania, dokonujemy tzw. analizy logicznej. Wyróżniamy pięć części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawkę, dopełnienie, okolicznik.

Podmiot – to osoba lub rzecz, która jest wykonawcą czynności lub znajduje się w pewnym stanie, najczęściej odpowiada na pytanie rzeczownika w mianowniku: kto? co?;

Np.   Uczniowie siedzieli w klasie.
         Ciągle padał
 deszcz.
         Bolała mnie  głowa.

Orzeczenie – to część zdania wyrażona czasownikiem w formie osobowej, która informuje nas o czynnościach wykonywanych przez podmiot, odpowiada na pytanie:
co robi?, co się z nim dzieje?, w jakim stanie się znajduje?

Np.  Ojciec pisze list.
        (Ja) 
Czekam.
      (Ja)  Jutro będę malował swój pokój.

Przydawka - W zdaniu jest ona określeniem rzeczownika i odpowiada na pytania:

– jaki? jaka? jakie?
piękny widok,  miła dziewczyna , pole uprawne, 

– który? która? które?
pierwszy zawodnik, ostatnia klasa, tamte góry

– czyj? czyja? czyje?
mój piórnik, jej siostra, ich psy

– ile? czego? z czego?
pięć litrów, futro lisa, spodnie z bawełny

Dopełnienie-jest częścią zdania, która określa orzeczenie (czyli czasownik) i odpowiada na pytania przypadków zależnych (wszystkich z wyjątkiem mianownika –  kogo? czego?, komu? czemu?, kogo? co?, z kim? z czym?, o kim? o czym?).

Np. 

Kobieta pije wodę z sokiem. ( co ? wodę z czym z sokiem)

Wczoraj pomagałem ojcu w warsztacie. (pomagałem komu? ojcu)

 

     Okolicznik-jest częścią zdania określającą orzeczenie.

Wskazuje na okoliczności towarzyszące czynności lub na cechy tej czynności. Odpowiada na pytania:
jak?, kiedy?, dlaczego?, mimo co?, w jakim celu?, pod jakim warunkiem?, w jaki sposób?, gdzie?

Np.

      Dokończę ten list rano. (dokończę kiedy? rano)

      Zimą na pewno gdzieś pojadę. (pojadę gdzie? gdzieś)

zad dom. 0   Dziękuję p. yola

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////