1/9/21
Historia Powtórka materiału do testu na 1/23/21 .
Powtórka kl. 7  
  1.  Co to jest dynastia?
Dynastia to  ……ród panujący w państwie, gdzie władza monarchy dziedziczona jest z ojca na syna.
  1. Wymień pierwszego I ostatniego władcę dynastii piastowskiej
a) Mieszko I
b) Kazimierz Wielki
3. Kto był pierwszym koronowanym królem Polski i w którym roku była jego koronacja? Bolesław Chrobry – syn Mieszka I w 1025 roku
 
  1. jakie wydarzenie i kiedy to było uważamy za początek państwa polskiego ?
Za początek państwa polskiego uważamy Chrzest Polski w 966 roku.  ( Mieszko I wraz ze swoim ludem przyjął chrzest)
 
  1. Kto zapoczątkował nową dynastię  (Jagiellonów) w Polsce? Ten król uczynił Polskę jednym z najsilniejszych państw w Europie.
Władysław Jagiełło  król Polski 1386 r wielki książę litewski od 1277 r.
 
 
5. podaj datę i wszystko co wiesz na temat Bitwy pod Grunwaldem.
Kto z kim walczył , o co ? i kto wygrał bitwę, kto dowodził wojskiem polskim?
Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew w epoce średniowiecza. Miała miejsce 15 lipca 1410 roku. Na stałe zapisała się w świadomości Polaków jako największe zwycięstwo w historii naszego państwa. Polscy i Litewscy rycerze walczyli z Krzyżakami.  Głównym dowódcą był sam król Polski i wielki książę Litwy Władysław Jagiełło.
 
6. co nazywamy Odsieczą wiedeńską- podaj datę i kto dowodził w tej bitwie
Bitwa pod Wiedniem 1683- wojskiem dowodził król Polski Jan III Sobieski.
W walce wzięły udział sławne oddziały wojska  polskiego – tak zwane skrzydlate wojsko Husaria  .
7.  kto to był:
-Kazimierz Pułaski  - bohater polski i amerykański. Był żołnierzem ,który walczył o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych. Umarł w Ameryce z powodu odniesionych ran w walce pod Savannah ,Georgia.
    - Tadeusz Kościuszko - był głównodowodzącym w powstaniu w roku 1794, który nazywamy od jego nazwiska kościuszkowskim. Jest wielkim  bohaterem w kraju, brał także udział w walkach o niepodległość Ameryki. Jest bohaterem dwojga narodów.  Jego pomniki można spotkać na całym świecie.
 
8  podaj daty trzech rozbiorów Polski (partition of Poland)- jakie państwa podzieliły ziemie polskie między siebie, na jak długo Polska straciła niepodległość?
I rozbiór 1772 Rosja , Prusy i Austria,
II rozbiór 1793 Rosja i Prusy 
III rozbiór Rosja, Prusy i Austria
Trzeci rozbiór to był ostateczny zabór polskich ziem, jakiego dokonały Rosja, Prusy i Austria na podstawie podpisanego 24 października 1795 roku traktatu.
 
9. Polska (Rzeczpospolita Polska) – określ jej położenie w Europie
Polska to kraj znajdujący się w środkowej części Europy, ograniczony od północy przez wody Morza Bałtyckiego zaś od południa przez pasmo Karpat i Sudetów. Sąsiadujący z Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją (obwód kaliningradzki). Stolicą Polski jest Warszawa.
10. pieśń żołnierska z 1797 roku została hymnem narodowym Polski. Czy potrafisz odpowiedzieć  co jest hymnem narodowym Polski.
Mazurek Dąbrowskiego .
 
 
11. jaki język jest językiem urzędowym w Polsce?
Język polski
 
12.   ilu mieszkańców ma Polska i kto w niej mieszka ?
Polska ma 39 milionów mieszkańców  . Ludność Polski to osoby polskiego pochodzenia mieszkające w Polsce na stałe oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe. 
13. jakie jest ukształtowanie terenu w Polsce?
 Ukształtowanie terenu ma charakter pasowy co oznacza ,że wędrując z północy na południe mijamy kolejno:
A pas pobrzeży bałtyckich
B pas nizin
C pas wyżyn
D pas kotlin podgórskich
E pas gór
 
 
 
I. Proszę wstawić czasowniki w odpowiedniej formie.
1.Piszę (pisać – ja) list ze Słubic.
2. Babciu, nie martw  (martwić się – tryb rozkazujący 2 os. lp)
– jem  (jeść – ja) dobrze i ubieram się  (ubierać się – ja) ciepło.
3. Myślę (myśleć – ja) o Was często i bardzo tęsknię  (tęsknić – ja) za Wami.
4. W tym utworze autor ukazuje (ukazywać) swój dom.
5. Prawa strona symbolizuje  (symbolizować) stronnictwo demokratyczne.
6. Ashley Cole biega (biegać) szybciej od Petra Čecha.
7. Po lewej stronie od wieszaka są (być) drzwi do jasnej i dużej kuchni,
w której znajdują się (znajdować się) plastikowe okna, lodówka, stół z krzesłami, zlew i kuchenka, ale brakuje (brakować) okapu.
8. Obok salonu mieści się . (mieścić się) sypialnia z dwuosobowym łóżkiem, komodą i wyjściem na balkon.
9. Jego przyjaciel niesie . (nieść) półkę na rękach.
10. Oni jadą  (jechać) do nowego domu.
11. Marek i Olga rozwiązują (rozwiązywać) najtrudniejsze zadania matematyczne.
12. Ludzie przechodzą  (przechodzić) obok boiska i nie widzą nowego znaku drogowego .
13. To bardzo smutny wiersz, ale dobrze opisuje  (opisywać) rzeczywistość.
14. Tylko czytelnicy wiedzą (wiedzieć), co się dzieje (dziać się).
15. Paweł sądzi  (sądzić), że to miasto nadaje się (nadawać się) na miejscowość turystyczną.
 
 
 
 
 
II. Proszę wpisać wyrazy w nawiasach we właściwej formie i w dowolnym czasie. Liczby
proszę wyrazić słownie.
1. W Sali znajduje się szesnastu studentów(znajdować się 16 student).
2. Na boisku gra trzech mężczyzn(grać 3 mężczyzna).
3. Ten samochód jest zarejestrowany na pięć osób (5 osoba).
4. Tą windą może jechać dziesięciu ludzi (móc jechać 10 człowiek).
5. W sali  sto pięćdziesiąt dwa  (152) są  dwadzieścia cztery  komputery sprawne. (być sprawnym 24 komputer).
6. Anna i Mariusz Kowalscy są cukiernikami. Dwoje Kowalskich odnosi (2 Kowalski odnosić) sukcesy w swoim zawodzie.
7. Na egzamin zgłosiło się osiemnastu studentów (zgłosić się 18 student).
8. (2 studentka otrzymać) Dwie studentki otrzymały nagrody.
9. Nauczycielki jadą na wycieczkę z dziesięcioma dziećmi (10 dziecko).
 
10. W tej fabryce pracuje stu czterech mężczyzn i trzysta trzy kobiety (pracować 104 mężczyzna)   i (303 kobieta) .
11. Nie mam czterech laptopów ani jednego tabletu . (4 laptop) ani (jeden tablet).
 
12.   Czterdziestu dziewięciu pracowników mieszka (49 pracownik mieszkać) w Słubicach.
13. Z czternastu zawodników startujących (14 startujący zawodnik) do finału   dostało się siedmiu. (dostać się 7).
14. Liczyłem na to, że ten test  zaliczy czternaście osób (zaliczyć 14 osoba),  ale się myliłem, ponieważ test napisała zdecydowana mniejszość.
    15. W tym roku naszą szkołę opuściło pięćdziesięciu dwóch uczniów(opuścić       52 uczniów).
16. Wiatr wiał z prędkością stu osiemdziesięciu kilometrów na godzinę (185) km/h.
17. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o pięćdziesiąt kilometrów na godzinę  (50) km/h można stracić prawo jazdy i zapłacić tysiąc pięćset złotych (1500 złotych) mandatu.
18. Wynajem kawalerki w mieście uniwersyteckim kosztuje tysiąc dwieście trzydzieści złotych(1230 złotych)miesięcznie.
 
19. To siódme kocię przyszło  (to 7 kocię przyjść) na świat tydzień temu.
20. Ilona policzyła, że na sośnie rośnie dwa tysiące trzysta czterdzieści jeden szyszek. (rosnąć 2341 szyszka).
 
III. Proszę zapisać daty słownie.
1. Urodziłem się przed tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym rokiem  (1989 rok).
2. Do szkoły chodziłem od  tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku (1998 rok) do dwutysięcznego dziesiątego roku (2010 rok).
3. Okres między tysiąc dziewięćset osiemnastym  (1918) a  tysiąc dziewięćset trzydziestym dziewiątym rokiem  (rok 1939)nazywany jest dwudziestoleciem międzywojennym.
4. Ten rękopis pochodzi z tysiąć pięćset sześćdziesiątego pierwszego roku (1561 rok).
5. O roku tysiąc osiemset dwunasym  (roku 1812)  Adam Mickiewicz pisał  w „Panu Tadeuszu”.
6. Trzeci maja tysiąc siedemset dziewięćdziesiąty pierwszy rok  (3.05.1791 rok) to ważna data w historii Polski. (Konstytucja 3 maja)
7.  Jedenastego  listopada tysiąc dziewięćset osiemnastego roku (11.11.1918 rok)Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli.
8. W  dziewięćset sześćdziesiątym szóstym roku(966 rok) polski władca,
książę Mieszko I , przyjął chrzest.
 
J polski .
Temat :"Pokaż jak mnie kochasz?" czytanie i omówienie fragmentu tekstu książki pt" Ciumkowe historie" Swobodna klasowa dyskusja na temat miłości ojcowskiej. 
Ćwiczenia str. 98-103.
Zad dom. str. 101 ćw. 8
Pozdrawiam p. Yola
 
 
 
 
 
20160907_133823
20160421_123411-1
20160421_123222-1
20160416_150104-1
20160416_145050-1
20160416_145009_001-1