19 listopada 2022
Geografia 
Temat: Ukształtowanie powierzchni Polski.
Polska jest krajem nizinnym. Mimo tego krajobraz nie jest monotonny. Najwyższym szczytem Polski 
są Rysy(2499 m n.p.m.) położone w Tatrach, a najniższy punkt znajduje się w okolicy Elbląga
(wieś Raczki Elbląskie, to jest -1.8 m p.p.m.). Powierzchnia Polski ma charakter pasowy, równoleżnikowy.
Przesuwając się od północy do południa wyróżniamy następujące pasy:
Pas Pobrzeży, Pas Pojezierzy, Pas Nizin, Pas Wyżyn, Pas Kotlin i Pas Gór.
Zadanie domowe - strona 27, zadanie 2.
Dziękuję i do zobaczenia 3 grudnia. Mamy geografię.
 
 
Jpolski L 8 -12 listopada 2022

Lekcja 7 Temat : Narodowe Święto Niepodległości - 104 lata niepodległej- polskie symbole narodowe. "Rota " Maria Konopnicka czytanie i omówienie wiersza. Pogadanka historyczna na temat rozbiorów Polski.

 

Rota

Maria Konopnicka

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy by nas zniemczył wróg...
- Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg...
- Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nas,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...
- Tak nam dopomóż Bóg!

Notatka do lekcji 

 

W 1908 roku Maria Konopnicka wysłała do czasopisma „Przodownicy” maszynopis jednej z najważniejszych polskich pieśni patriotycznych, a zarazem chyba najsłynniejszego wiersza w swym dorobku - Roty.

Rozpoczyna się słowami znanymi chyba każdemu Polakowi, słowami – przysięgą wierności ojczyźnie: Nie rzucim ziemi skąd nasz ród.... Jego wymowa jest jednoznaczna: zniewolony lud musi bronić Ducha polskości do chwili, gdy się rozpadnie w proch i pył.Podmiotem lirycznym jest cały naród polski ,który przysięga Nie rzucim ziemi…, Nie damy…, Bronić będziemy…, Duch będzie nam hetmanił, Pójdziem…, Podnosim czoła dumne…. Aby podkreślić historyczną potęgę Polski, podmiot wypowiada słowa: Polski my naród, polski lud, / Królewski szczep Piastowy. Rota to pieśń patriotyczna ,śpiewana na różnych uroczystościach państwowych, była bardzo często używana w stanie wojennym.

 

11 listopada 1918 r., po latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Walka o niepodległość silnie wpisywała się w codzienność tych, którzy ciężko pracowali, uczyli się, dbali o rozwój gospodarki i życia społecznego, często będąc z tego powodu aresztowanymi i prześladowanymi. Starania o niepodległość naznaczone są również trudem i pracą Polaków na emigracji, którzy tak wytrwale kultywowali polskość, rozwijając z myślą o niej myśl polityczną czy polską kulturę.

Polska powstała w chwili klęski zaborców w I wojnie światowej. 11 listopada dekretem Rady Regencyjnej Józef Piłsudski otrzymał naczelne dowództwo nad wojskiem. Trzy dni później gremium to rozwiązało się, przekazując Naczelnikowi pełnię władzy nad odbudowującym się państwem.11 listopada przypada Święto Niepodległości, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. Zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r. – a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Polskie symbole Flaga białoczerwona, biały orzeł na czerwonym tle- godło i Mazurek Dąbrowskiego hymn państwowy .

 

Zadanie domowe: Proszę dowolną techniką (kredki, farby, wydzieranka z papieru kolorowego, wycinanka ) wykonać plakat mówiący o 11 listopada - Święto Niepodległości Polski.  Praca może być wykonana na kartce z bloku rysunkowego. 

Dziękuję p. yola

12 listopada 2022

Historia

Temat : Pierwsza wojna światowa. Drogi do niepodległości.

1. 1914 rok- wybuch wojny jako nadzieja na odzyskanie niepodległości .

2. Dwa sposoby walki o wolność:

    a) rozmowy Romana Dmowskiego z rządami Francji i Anglii na temat niepodległej Polski.

       O wolną Polskę upomniał się także prezydent najsilniejszego państwa Stanów Zjednoczonych,

       Thomas Woodrow Wilson.

       W Rosji przestał rządzić car, obalony przez rewolucję. Wtedy Anglia i Francja uznały prawo Polski 

       do niepodległości.

   b) walka zbrojna:

       Polacy w kraju i za granicą organizowali polskie oddziały wojskowe u boku walczących ze sobą 

       mocarstw , a tym samym przypominali światu imię Polski. Zyskały sławę polskie oddziały zbrojne

       zorganizowane w zaborze austriackim, pod nazwą Legionów. Twórcą Legionów był  Józef Piłsudski,

       niestrudzony bojownik o niepodległość, późniejszy Marszałek Polski i przywódca narodu.

2. Koniec I wojny światowej - 1918 rok.

    Pierwsza wojna światowa skończyła się po czterech latach. Przyniosła śmierć wielu milionom ludzi,

    w tym także wielu Polakom. Nasze ziemie bardzo zniszczono w wyniku działań wojennych. Mimo

    to Polacy mieli powód do radości. Skończyła się nasza niewola. Polska odzyskała niepodległość i znów 

    pojawiła się na mapie Europy.

Zapamiętaj na zawsze datę odzyskania niepodległości Polski 

    11 listopada 1918 roku 

 

Zadanie domowe 

Wykonaj plakat na temat Józefa Piłsudskiego - termin 10 grudnia 2022.

Dziękuję i pozdrawiam. Sobota, 19 listopada - geografia.

​Bogumila Para

J polski 11/5/2022

Lekcja 7 Temat : Bursztyn- złoto Bałtyku- czytanie i omówienie tekstu. Ćwiczenia z tekstem. 

Poznanie faktów dotyczących powstawania bursztynu w naturze. str. 202 w klasie ćw. 203 I ,  204 II 

Jantar- bursztyn ang. amber Bursztyn (jantar, amber) jest twardą kopalną żywicą drzew iglastych, czasem także żywicujących liściastych drzew z grupy bobowców. Najstarsze oszlifowane płytki bursztynu znaleziono na Wysoczyźnie Leszczyńskiej. Miało to miejsce w epoce paleolitu (40000 – 10000 r. p.n.e.

Co ciekawe, istnieje już od początku życia ludzi na kuli ziemskiej! Bursztyn był niezwykle popularny w całej Europie. W Polsce funkcjonowało wiele pracowni bursztynu, szczególnie na terenie Gdańska. Jakie produkty z bursztynu wtedy najczęściej wytwarzano? Były to: pudełka, figurki, mozaiki, sekretarzyki i wiele innych podobnych przedmiotów. We Włoszech tworzono słynną Aquilae. Włoskie wyroby dostarczano na dwór cesarski do Rzymu. Przez większość ludzi był uważany za kamień o niezwykłej mocy.

https://youtu.be/M8UDeLtVTJQ

 

Zadanie domowe 1.Str. 204 ćw III oraz ułóż 3 zdania rozwinięte z wybranymi hasłami z krzyżówki (ćw II)2. Proszę w wolnym czasie oglądnij sobie krótki filmik o jantarze.

 

Gramatyka L 7

Temat : Z Emailem za pan brat - ćwiczenia jak pisać list elektroniczny. 

oto jak powinien wyglądać list wysłany pocztą

na podstawie tych informacji proszę odpowiedz na pytania w ćwiczeniu I I II str.

Zadanie domowe : str. 209 ćw 2 

Dziękuję p. yola .

5 listopada 2022
Geografia 
Temat : Przeszłość geologiczna Polski.
              Test - położenie Polski.
1.Główne wydarzenia geologiczne na obszarze dzisiejszej Polski.
2.Wpływ lądolodu na współczesną  rzeźbę terenu.
Geologia to nauka o budowie i dziejach Ziemi. Nauka ta bada procesy, które powodują tworzenie i niszczenie skał. Zajmuje się też tym, kiedy powstały góry i wulkany oraz dlaczego są trzęsienia Ziemi.
Zadanie domowe 
Strona 24, ćwiczenie 1.
Strona 25, ćwiczenie 2.
Sobota - 12 listopada - historia.
Dziękuję i pozdrawiam.  Bogumiła Para
29 października 2022

Literatura i gramatyka 

Lekcja 6  

1.Temat : Ćwiczenia gramatyczno -ortograficzne.

2.Temat : Listopadowe święto 1 i 2 listopada-  Dniem pamięci i zadumy dla wszystkich tych ,którzy odeszli. 

Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele katolickim od IX wieku. Wyznaczył je na 1 listopada papież Grzegorz IV w 837 roku.

1 listopada ludzie przychodzą na cmentarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych - najbliższych i przyjaciół. Jest to też święto obchodzone przez część innych wyznań, a także zwyczaj praktykowany przez osoby bezwyznaniowe i niewierzące, mający być wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym.

 Z kolei właśnie w Dzień Zaduszny, 2 listopada , modlimy się za zmarłych, by udało im się osiągnąć zbawienie. Święto to upamiętnia wszystkich zmarłych chrześcijan. Jest coś szczególnego w tym jesiennym  święcie pełnym smutku i zadumy i myśli o tych ,którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności.

 

 Zadanie domowe 0.

Dziękuję p. yola

Historia 

Temat: Praca jako walka z zaborcami.
1.Sytuacja Polaków pod zaborami.
2. Sławni Polacy i ich utwory przynoszące nadzieję i wiarę w niepodległą Polskę.
    Maria Konopnicka -"Rota"
    Henryk Sienkiewicz -" Trylogia"
3. Polska w początkach XX wieku.
Zadanie domowe 
Napisz w jaki sposób zaborcy traktowali Polaków (zabór rosyjski, pruski i austriacki ).
Podręcznik - strona 170-175.
Proszę o przyniesienie zaległych prac domowych.
Sobota - 5 listopada - test z geografii.
Dziękuję i pozdrawiam  Bogumiła Para
   
 
22 października 2022
Geografia 
Temat: Ludność Polski.
1. Jacy są Polacy ?
    Uważa się, że Polacy są gościnni, otwarci, szarmanccy( tylko oni całują każdą panią w rękę ). Mają 
    poczucie humoru .Niestety mówi się też, że są lekkomyślni, zmienia się im często nastrój i brak
    im wytrwałości w nauce i pracy.
2. Liczba ludności Polski wynosi około 38 milionów.
    Najwięcej Polaków mieszka na południu Polski, środkowy pas Polski jest średnio zaludniony.
    Północna część Polski charakteryzuje się niską gęstością zaludnienia.
3.Językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Należy on do grupy języków słowiańskich.
Ćwiczenia 1i 2 na stronie 17.
Zadanie domowe 
Proszę przygotować się do testu - 5 listopada. 
 
Dziękuję. Bogumiła Para
J.polski 10/22/2022

L6 

Temat : Spotkanie z niewidomą koleżanką - czytanie omówienie treści i swobodna dyskusja na temat niepełnosprawnych osób wśród nas. 

Ćw w klasie ztr 57 ćw I str 58 ćw II str. 60 ćw 4 

 

 • Niepełnosprawność (disability) - każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka;

 • Osoby niepełnosprawne w sposób szczególny zwracają uwagę na to jak się o nich mówi – wynika to z faktu, że ze względu na swoją chorobę już w pewien sposób odróżniają się od osób sprawnych, więc oczekują od innych mówienia o sobie z szacunkiem.

 • Pewne określenia odbierane są przez nich bardzo negatywnie, wręcz obraźliwie.

 •  Jeśli np. powiemy „głuchy” zamiast „niesłyszący” albo „inwalida, kaleka” zamiast „osoba niepełnosprawna” z całą pewnością urazimy tę osobę.

 • Przebywanie w towarzystwie osób niepełnosprawnych wcale nie musi wiązać się z poczuciem  niezręczności. 

 • To, że niepełnosprawność wymaga odpowiedniego traktowania takich osób nie oznacza, że powinniśmy unikać kontaktu z nimi. 

 • Wystarczy zapamiętać kilka podstawowych zasad, które nie są wymysłem nikogo, lecz powstały w oparciu o obserwacje osób o różnych rodzajach niepełnosprawności.

 •  Inaczej zachowujemy się w kontaktach z osobą niewidomą, a inaczej  w rozmowie z osobą słabosłyszącą.

 • Jest jedna podstawowa zasada – nie wolno się śmiać z osób niepełnosprawnych ani wyśmiewać się z nich!!! 

 

 

Zadanie domowe str. 60 ćw 3 . Proszę przeczytaj tekst samodzielnie dla mamy,taty albo babci. 

 

Gramatyka L6 

Temat Pisownia nie z różnymi częściami mowy.

 

Pisownia NIE

Łącznie z:

- rzeczownikami (np. niewygoda, niepalenie)

- przymiotnikami w stopniu równym (np. niedobry, nieżyciowy)

- imiesłowami przymiotnikowymi (np. nieugięty, nieoceniony)

 przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym (np. niedobrze, nietaktownie)

osobno z : 

- czasownikami (np. nie będę, nie zadzwonimy)

- imiesłowami przysłówkowymi (np. nie ociągając się)

- wyrażeniami przyimkowymi (np. nie w lesie)

- liczebnikami (np. nie raz, nie czworo)

- zaimkami (np. nie mój, nie każdy)

-przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym (np. nie lepiej, nie najszybciej)

- przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotników (np. nie bardzo)

Zad .domowe : str. 75 ćw 2 i 3 

Dziękuję p. yola

15 pazdziernika

J polski Lekcja 5 

Temat : 15-16 października 2022 to Polonijny Dzień Dwujęzyczności.  pogadanka nauczyciela. Rebusy i przysłowia polskie.

 

Polonijny Dzień Dwujęzyczności, czyli Polish Bilingual Day obchodzony jest w każdy trzeci weekend października.  Jest to dzień w którym celebrujemy, że mówimy po polsku. to dzień w którym  widzimy jak dużą częścią  polskiej kultury jesteśmy.  W ten październikowy weekend  możemy zobaczyć,  że takich osób  jak my, jest dużo więcej, które mówią po polsku , kochają i rozwijają ten język.

 

 

Zad dom.  Proszę odgadnij co to za zwierzę oraz wytłumacz związki frazeologiczne :

  1.

Długie ciało lecz nie wąż, Straszy współmieszkańców wciąż, Bo to groźne zwierzę jest, Na mokradłach chowa się. Ostre zęby jak sekator, Czy to aby  a ..........................

2.

Co to znaczy szukać wiatru w polu? 

3.  

Co to znaczy robić z igły widły? 

 Lekcja 5 

Temat : U legionistów w Reggio- fragment książki pt"Droga do hymnu" S.Hadyna

 Najważniejsza polska pieśń patriotyczna - od 1927 roku hymn państwowy - powstała w lipcu 1797 roku w Reggio we Włoszech. Jej autor - Józef Wybicki - znalazł się we Włoszech jako współzałożyciel Legionów Polskich.Legiony Polskie powstały w 1797 roku. Były polską formacją wojskową przy armii francuskiej dowodzonej wtedy przez generała Bonapartego. Wielu polskich polityków i żołnierzy z osobą Bonapartego wiązało nadzieje na odzyskanie utraconej w wyniku rozbiorów niepodległości poprzez wspólną walkę z zaborcami. Do Legionów wstępowało wielu ochotników. Mazurek Dąbrowskiego szybko stał się pieśnią nadziei, śpiewaną do melodii osiemnastowiecznego mazurka podlaskiego.

Pieśń Legionów Polskich 

 

Jeszcze Polska nie umarła,

Kiedy my żyjemy

Co nam obca moc wydarła,

Szablą odbijemy.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.

 

Jak Czarnecki do Poznania
Wracał się przez morze
Dla ojczyzny ratowania
Po szwedzkim rozbiorze.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.

 

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.

 

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
"Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany."

 

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Do Polski z ziemi włoski
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.

 

Na to wszystkie jedne głosy:
Dosyć tej niewoli
Mamy racławickie kosy,
Kościuszkę Bóg pozwoli.

 

Zad domowe. Proszę przepisz tekst pieśni Legionów Polskich do zeszytu. Naucz się jej ładnie czytać .

Kochani, macie zadanie: z lekcji o dwujęzyczności i z lekcji  o pieśni Legionów- highlited na pomarańczowo.

Dziękuję p. yola

Historia
Temat : Wielka Emigracja. 
              Pod zaborami w drugiej połowie XIX wieku.
              W obronie polskiej mowy - szkoła we Wrześni.

Przez powstanie listopadowe Polacy wzbudzili zachwyt w całej Europie. Po upadku powstania wielu Polaków udało się na emigrację, czyli opuściło Królestwo Polskie, aby ratować się przed karami nałożonymi na powstańców przez cara.
Na emigracji tworzyli najwięksi polscy poeci: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. Nazwano ich wieszczami narodowymi.
Nasz największy kompozytor i pianista Fryderyk Chopin w swoich utworach przypominał
najpiękniejsze motywy polskich melodii narodowych i ludowych. Grał koncerty, z których dochód

oddawał na pomoc polskim emigrantom.

Władze rosyjskie i pruskie robiły wszystko, aby Polaków zniszczyć. Nie pozwalali mówić po polsku, uczyć dzieci historii Polski, czytać polskich książek. Tylko pod zaborem austriackim Polacy mieli więcej swobody i mogli pielęgnować polskość.

Dzieci ze szkoły we Wrześni w zaborze pruskim odmówiły nauki, kiedy zmuszano je do modlenia się po niemiecku. Mimo bicia nie przerwały strajku.

Zadanie domowe 
Wklej do zeszytu zdjęcia najwybitniejszych polskich poetów, którzy tworzyli na emigracji : Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego i napisz kilka zdań o ich zasługach. ( 3-4 zdania o każdym ). Zadanie na 29 października.

Bardzo proszę o przyniesienie zaległych zadań domowych  tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Zadania można znaleźć na stronie internetowej szkoły lub na maila. W razie pytań proszę o kontakt.

22 października mamy geografię!

 
 
8 października 2022
J polski
Lekcja 4 
Temat : Wybory najmilszej- czytanie i omówienie fragmentu powieści M.Musierowicz Pt" Kłamczucha"- ćwiczenia z tekstem.

 

Literatura : Temat: 

"Wybory Najmilszej" Czytanie fragmentu powieści M.Musierowicz . Ćwiczenia z tekstem.  str. 15-18 

Słownictwo : 

wygrać- ang. to win 

wybory, elekcja - elections

Brać udział- w czym ? w wyborach, w eliminacjach, w zawodach , w konkursach

Uczestniczyć w czym? w zawodach, w eliminacjach, w konkursach 

                                  ale 

zorganizować   co? wybory, plebiscyt, zawody, głosowanie ,konkurs

przeprowadzić   co ? wybory, zawody, głosowanie, konkurs

 

Zad dom. Proszę przeczytać tekst opowiadania w domu samodzielnie i wykonać wszystkie ćwiczenia do tekst na papierze ksero, które dostaliście w klasie.


Gramatyka : Temat : Podmiot i orzeczenie- przypomnienie wiedzy. 

 

Zapamiętaj!

Zdania składają się z tzw. części. Najważniejszymi częściami zdania są: orzeczenie i podmiot.

Orzeczenie to czasownik najczęściej w formie osobowej, np. Mary zajrzała przez mur do ogrodu. Klucz pasował do zamka w furtce.

Podmiot to wykonawca czynności wyrażonej orzeczeniem, np. Mary zajrzała przez mur do ogrodu. Klucz pasował do zamka w furtce.

W Klasie zaczęliśmy ćwiczenia, które dokończymy w sobotę 15 X. 

zad dom 0 

Dziękuję, p.Yola

Best regards, Yola Czosnyka

Geografia 
Temat: Podział administracyjny Polski - ciąg dalszy, przypomnienie wiadomości 
             z ostatniej lekcji. Rozmieszczenie krain geograficznych w województwach.
            

Uzupełnianie ćwiczeń - podręcznik, strona 10 i 13.

Zadanie domowe 
1. Dokończ ćwiczenie 1 na stronie 13.
2. Wybierz jedno województwo i zrób jego charakterystykę.
    Napisz, co ciekawego jest w tym województwie, gdzie jest położone, wymień główne miasta i rzeki,
    na jakiej krainie geograficznej leży. Narysuj herb tego województwa. 

  Zadanie wykonaj na oddzielnej kartce. Termin - 22 października.

Dziękuję i pozdrawiam !
1października 2022

 

Literatura lekcja 3

Temat : Ewa Nowak "Zgubieni w lesie" czytanie opowiadania  i omówienie treści. Ćwiczenie z tekstem na rozumienie treści , nowe słownictwo. Co warto wiedzieć o polskich lasach str. 10

Plan wydarzeń do opowiadania Zgubieni w lesie. 

 

Nowe słówka

kurczowo- ang. clingingly

szturchać- ang. poke

leśniczówka-ang. cottage in forest 

dreptać -stawiać małe kroczki

posiwieć - ang. to get a gray hair

posiłek- ang. meal

 

Plan wydarzeń 

1. Przedstawienie leśniczego

2. wyjście z leśniczówki

3.Zabawa  chłopców scyzorykiem i lornetką

4.Romek zauważa brak chłopców

5.Kolacja w leśniczówce

6. Bartek zgłasza nauczycielce nieobecność chłopców

7.Zdenerwowanie wychowawczyni

8. odnalezienie chłopców

9.Decyzja nauczycielki

 

Zadanie domowe : str. 9 ćw 3 i 4

Gramatyka lekcja 3 

Temat : Części mowy odmienne- rzeczownik i przymiotnik. Ćwiczenia

Rzeczowniki odpowiadają na pytanie kto? co? 

Rzeczownik nazywa między innymi: rzeczy – np. stół, podłoga, krzesło, zegarek, nożyce, liść, pióropusz, piec, osoby np. Marcin , mama, ciocia 

 

Przymiotniki odpowiadają na pytanie  

 • jaki, jaka, jakie? (np. ładny, urocza, maleńkie)

 • czyj, czyja, czyje? (np. mój, twoja, Ani)

 • który, która, które? (np. piąty, ostatnia, przedostatnie)

Przymiotnik to część mowy określająca cechy istot żywych, rzeczy, zjawisk, pojęć i stanów.

 

Zadanie domowe : Proszę wybierz z tekstu pt. Zgubieni w lesie (str. 6-7) 10 rzeczowników i ułóż je w kolejności alfabetycznej oraz 

10 przymiotników i ułóż je w kolejności alfabetycznej.

Dziękuję p.yola

Geografia 
Temat: Podział administracyjny Polski.
Nazwa państwa polskiego - Rzeczpospolita Polska 
Stolca Polski - Warszawa 
W Warszawie znajdują się ważniejsze urzędy państwowe, a także parlament.
Parlament dzieli się na sejm i senat.
Najwyższym przedstawicielem władz polskich jest Prezydent, który urzęduje w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie.
Od 1 stycznia 1999 roku Polska podzielona jest na 16 województw. Obecnie większość województw przyjęła nazwę od krain geograficznych Polski na przykład województwo mazowieckie - od Niziny Mazowieckiej.
Województwa dzielą się na powiaty, a powiaty na gminy.
Zadanie domowe na stronie 12. Skorzystaj z podpowiedzi na stronie 10 i 11.
W sobotę, 8 października proszę przynieść podręcznik do geografii.
Dziękuję i pozdrawiam.
Bogumiła Para
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pażdziernika 2022
Kochani, przypominam ,że 1 pażdziernika będziemy robić zdjęcia szkolne. Proszę o obecność w szkole.
24 września 2022

J.polski 

Temat : 1.Przedstawienie przez uczniów swoich komiksów o przygodach Automateusza i jego przyjaciela Wucha. Sprawdzenie zadania domowego.

             2. Pogadanka nauczyciela na temat życia w okupowanej Polsce w latach 1939-1945.

                 Bohaterski czyn Alka- czytanie fragmentu powieści" Kamienie na szaniec"A. Kamińskiego. Czytanie i omówienie treści .Praca z tekstem- wyszukiwanie w tekście fragmentu mówiącego  bohaterskiej postawie Alka.  

Nowe słownictwo 

Szkop pogardliwie o niemieckim żołnierzu w latach 1939-1945

 

Aleksy Dawidowski- podharcmistrz Szarych Szeregów.

11 lutego 1942 r. podharcmistrz Maciej Aleksy Dawidowski "Alek" dokonał najbardziej znanej akcji tzw. małego sabotażu usuwając z pomnika Mikołaja Kopernika tablicę z napisem "Dem grossen Astronomen". Został za ten czyn uhonorowany pseudonimem "Kopernicki".

pomnik ang. monument- jest to monument, dzieło rzeźbiarskie, architektoniczne lub instalacja artystyczna, wzniesione ku czci osoby lub dla upamiętnienia wydarzenia. np. Pomnik Mikołaja Kopernika

Zad domowe : Proszę ułożyć zdania rozwinięte z wyrazami :

1. okupacja hitlerowska

2.pomnik 

3. bohater

4. niebezpieczny czyn

 

Gramatyka 

Temat : Na lekcji pisaliśmy dyktando z pamięci. 

Zadanie 0

Dziękuję p.yola

 
Historia 
Temat: Przypomnienie wiadomości z klasy 6. 
            1. Konfederacja barska.
            2. Rozbiory Polski.
            3. Polacy w boju o Polskę.

Szlachta, która nie chciała, by Rosja wtrącała się do polskich spraw, postanowiła usunąć Rosjan z Polski, a 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z tronu. Rozpoczęli walkę, czyli powstanie nazywane Konfederacją 

barską. Niestety poniosło ono klęskę, a Rosja, Prusy i Austria zagarnęły dla siebie część polskich ziem.

Był to l rozbiór Polski - 1772 rok.

Polacy, którzy kochali Ojczyznę i chcieli, aby pozostała niepodległa, czyli niezależna postanowili ją ratować.

Zebrali się w czasie Sejmu Wielkiego, obradującego aż 4 lata i uchwalili bardzo ważny dokument, 

Konstytucję 3 Maja. Był to pierwszy taki dokument w Europie i drugi na świecie, po Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Caryca Rosji zrozumiała, że z Konstytucja przywróci Polsce siłę i aby do tego nie dopuścić, wprowadziła do Polski 

swoje wojska. Król Poniatowski nie wierzył w zwycięstwo i przystąpił do zdrajców.

Rosja i Prusy w 1793 roku dokonały II rozbioru Polski. 

Po II rozbiorze Polacy próbowali się jeszcze bronić. Tadeusz Kościuszko stanął na czele powstania, które niestety 

poniosło klęskę. We Włoszech powstały Legiony Polskie pod dowództwem generała Dąbrowskiego.

Przeciwko Rosji Polacy jeszcze walczyli w powstawaniu listopadowym, które skończyło się klęską. Polacy musieli wyjechać na emigrację, czyli porzucić swoje domy i rodziny. A także nie udało się w powstawaniu styczniowym. Stoczono tysiące bitew, ale zakończyły się przegraną Polski. Powstańców skazano na śmierć, wywożono do Rosji na daleki Sybir.

W 1795 roku Rosja, Prusy i Austria zagarnęły w III rozbiorze resztę ziem Polski.

Rzeczpospolita utraciła niepodległość i zniknęła z mapy Europy na 123 lata.

Zadanie domowe 

Korzystając z podręcznika, strona 140-163, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania.

 Zadanie proszę wykonać na oddzielnej kartce. Piszemy pytanie i odpowiedź.

1.Kto to był Kazimierz Pułaski?

2.Jak nazywa się pieśń, która jest hymnem Polski ?

3.W którym roku wybuchło powstanie listopadowe, a w którym styczniowe ?

4.Gdzie wywożono Polaków po przegranych powstaniach?

5.Kiedy odbyły się rozbiory Polski i kto ich dokonał?

W sobotę, 1 października mamy geografię.

Dziękuję i pozdrawiam 

 

Kochani , podręczniki otrzymaliście na ostatnich zajęciach. Nasza sala lekcyjna to klasa za biblioteką.

w razie pytań proszę o mail: jolka.czosnyka @gmail.com lub telefon 219 793 2397.

 

Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział,

 

ale żeby dobrze wiedział,

nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,

nie żeby go wszystko trochę obchodziło,

a żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało.

                                                       Janusz Korczak

Moi drodzy uczniowie,

WITAM WSZYSTKICH W NOWYM ROKU SZKOLNYM !

Minął czas wakacji, dni wielu przygód i wypoczynku. Mam nadzieję, że 

macie mnóstwo związanych z nimi pięknych wspomnień.

Teraz przed Wami kolejny rok szkolny. Czas nowych wyzwań.

Pamiętajcie, że w  polskiej szkole nie tylko zdobywacie wiedzę o Polsce . 

Uczycie się także koleżeństwa,szacunku, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,  uczycie się  odpowiedzialności i tolerancji, stajecie się osobami, na których można polegać.

W czasie roku szkolnego będziecie oceniani skalą od 1-6

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1.

Oceny od 2 do 6 są pozytywne, ocena 1 jest negatywna. Dopuszczalne są 

oceny z plusem  i minusem .

Oceny z zachowania : Oceny z zachowania (od najwyższej do najniższej)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

W czasie roku możecie zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz 

w semestrze czyli 2 razy do roku.

Zadania domowe: wszystkie zadania domowe muszą być oddane

 odrobione  w wyznaczonym terminie, jeśli ktoś był nieobecny ma 2 tygodnie na uzupełnienie lekcji i zadania domowego.  Będziecie oceniani z wypowiedzi ustnych i pisemnych , testów, dyktand , referatów , czytania  lektur, z niektórych prac domowych.

Potrzebne przybory:

                                                          Klasa 7 i 8

Zestaw podręczników do klasy 7-8 / books for class 7 -8

Skoroszyt 1 inch/ binder 1 inch 

Luźne kartki w linie i kilka w kratę/ loose college ruled paper 

and a few  squared sheet

Długopis, gumka, ołówek strugaczka, / pen, pencil, eraser, pencil sharpener

Kredki/ colored pencils

Pisak lub długopis czerwony i zielony tusz/ red and green marker

Nożyczki /scissors 

Klej /glue

Paczka chusteczek lub rolka papieru kuchennego. Towel paper 1 roll or 1 pack of Kleenex 

 

Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już w sobotę,

                                                                                    P. Yola Czosnyka

Best regards, Yola Czosnyka

        219 793 2397

 

 

 

17 września 2022

Geografia 

Temat: Położenie Polski w Europie.

 

Polska znajduje się w środkowej części Europy. Jest więc krajem środkowoeuropejskim.

Polska leży na półkuli północnej i wschodniej.

Jest krajem średniej wielkości. Jej obszar wynosi 312 685 km kwadratowych (120,664 square miles).Zajmuje 69 miejsce 

na świecie (195 państw ) oraz 9 w Europie.

Polska graniczy z 7 państwami: Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy.

 

Polska należy do Unii Europejskiej od 2004 roku. Głównym celem Unii Europejskiej jest zjednoczenie krajów Europy,

możliwość przemieszczenia się bez kontroli granicznej, szanse podjęcia nauki i pracy w dowolnym kraju Unii,

wzajemna pomoc w razie kryzysu lub klęski żywiołowej. Wspólną walutą Unii jest euro.

Zadanie domowe - strona 7.

Następna lekcja geografii 1 października.

 

W sobotę, 24 września proszę przynieść historię.

Dziękuję i pozdrawiam.

Bogumiła Para

Lekcja 1 Literatura 

Temat : Stanisław Lem Bajki Robotów- "przyjaciel Automateusza"- czytanie i omówienie treści opowiadania. Pogadanka na temat osiągnięć nowoczesnej techniki, przyjażń w świecie robotów.

Zad dom .Proszę narysować komiks do opowiadania o robocie i jego przyjacielu Wuchu. Daj własne zakończenie przygodzie Robota Automateusza.

Lekcja 1 Gramatyka 

Temat :Przypomnienie zasad pisowni u i  ó.

U piszemy w zakończeniach rzeczowników:-un,  -unek,  -uchna, -uszka,  -uszek,  -uch,  -us,  -usia.

np.zwiastun, podarunek, córuchna, staruszka, łańcuszek, maluch, raptus, mamusia.                              U piszemy w czasownikach zakończonych na -uj-ujesz-uje                                                                                   np. maluję, malujesz, maluje, wędruję, wędrujesz, wędruje.                                                                          U piszemy w czasownikach typu: czuć, kuć, kłuć, pruć, snuć, np.: czuje, kuję, kłuję pruję, snuję.                                                                                                                                                                                                        Ó piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: o, e, a   np.  stół - stoły    wiózł - wiozę    trójka - troje   przyjaciółka - przyjaciel     niósł - niesie    siódmy - siedem     skrót - skracać          mówić - mawiać   powtórzyć - powtarzać                                                      Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ów, np.Julianów,  Tarłów,  Opatów,   z lasów,   chłopców      Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ówka, np. łamigłówka,  pocztówka,  złotówka                         Wyjątki: skuwka, wsuwka, zasuwka.                                                                                                                         Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: - ówna, np.Nowakówna,  Kucówna

Zad dom. wydrukuj  zasady pisowni ó i u- wklej do zeszytu lub  przepisz je do zeszytu.

Dziękuję p.Yola Czosnyka

Heading 6