10/17/20
Geografia: L.2
Temat Ludność Polski.

Ludność Polski – osoby zamieszkujące w Polsce,  obywatele i cudzoziemcy zamieszkujący na stałe w Polsce, oraz osoby posiadające nadal obywatelstwo państwa polskiego zameldowane w Polsce, lecz zamieszkujące poza krajem.  Do ludności Polski nie wlicza się osób należących do narodu polskiego, które zamieszkują poza Polską, lecz nie posiadają obywatelstwa polskiego oraz cudzoziemców przebywających tylko tymczasowo lub nielegalnie.

Językiem urzędowym w całej Polsce jest język polski, który należy do grupy języków słowiańskich. Liczba ludności polski wynosi około 39 milionów mieszkańców.

Rozmieszczenie ludności w Polsce nie jest równomierne . Najwięcej Polaków mieszka na południu Polski, mniej w środkowej Polsce a najmniej na północy Polski.

Zad .dom. Proszę dokończyć ćwiczenie z mapą na str. 11 oraz przeczytać ze zrozumieniem słowniczek na str. 15

 

 

J.polski L 5 Temat : Problemy nastolatków - Wypracowanie. Czytanie i omówienie treści opowiadania. (str. 38)

              Swobodna dyskusja w klasie na temat problematyki zawartej w opowiadaniu.

Bohaterką opowiadania jest Ania,  która mimo trudności losu dzielnie pomaga mamie w domu. Do lekcji przygotowuje się późnym wieczorem,albo wcześnie rano przed szkołą. Dziewczynka jest bardzo pilna ,dzielna i koleżeńska. Niespodziewanie spotyka ją ogromna przykrość ze strony najlepszej koleżanki, Krysi.

 

Zadanie domowe: Proszę naucz się opowiadać tekst czytanki "Wypracowanie". oraz str 42 ćw. 1 i 2

Przy opowiadaniu tekstu weź pod uwagę pytania pomocnicze.

1 Kto jest głównym bohaterem opowiadania?

2 Jaka przykrość spotkała Anię ?

3. Jaka była Ania a jaka Krysia?

4. Jak skończyła się historia Ani i Krysi

Gramatyka L 5 

Temat : Zapisywanie dat w j. polskim. Pisownia liczebników złożonych- Ćwiczenia. 

Zad dom. Ćwiczenie w pakiecie ksero- tylko dla chętnych.

Dziękuję p.Yola

 
 
 
10/10/2020     

Historia L4 Temat : odsiecz wiedeńska 1683r

12 września 1683 roku wojska polsko-austriacko-niemieckie pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego rozgromiły oblegającą Wiedeń armię imperium osmańskiego dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę.

"Jan III Sobieski wysyła wiadomość o zwycięstwie papieżowi Innocentemu XI" .

- Cesarz Leopold I znalazł się w obliczu poważnego zagrożenia. Wysłał więc szybko swych posłów do Polski z prośbą o pomoc militarną  - 1 kwietnia 1683 r. w Warszawie podpisano przymierze polsko-austriackie.

Kara Mustafa kontra Jan III Sobieski 

 Armia wielkiego wezyra Kara Mustafy, do którego dołączyły oddziały powstańców węgierskich, walczące przeciwko Habsburgom liczyła ok. 100 tys. ludzi. W połowie lipca rozpoczęła oblężenie Wiednia. Królowi polskiemu udało się bardzo szybko przeprowadzić mobilizację. Wojska Rzeczypospolitej wyruszyły z odsieczą Wiednia już w I połowie sierpnia. 3 września naczelnym wodzem sprzymierzonych wojsk został Jan III Sobieski. Uderzenie miało nastąpić ze wzgórz Lasu Wiedeńskiego.

Natarcie  Prawe, najtrudniejsze skrzydło zajęło wojsko polskie, liczące ok. 22 tys. żołnierzy - mówiła prof. Teresa Chynczewska-Hennel. - Lewe zajęły wojska austriackie pod wodzą księcia Karola Lotaryńskiego. I to właśnie on 12 września 1683 rozpoczął natarcie. Następnie wkroczyło wojsko niemieckie, po czym włączyła się artyleria i piechota. Późnym popołudniem ruszyła husaria polska, dowodzona przez Jana III Sobieskiego. Wsparły ją oddziały kawalerii wojsk sprzymierzonych.

Ucieczka Turków 

 Jeszcze tego samego dnia przełamano szyki obronne Turków, którzy zaczęli uciekać w popłochu. Wiedeń powitał polskiego króla jako wyzwoliciela. Chłodniej powitał Polaków cesarz Leopold I Habsburg. Jan III Sobieski przeżył wielkie rozgoryczenie. Dwa dni po spotkaniu z władcą Austrii pisał do swej ukochanej żony - królowej Marysieńki:"Stoimy tu, nad brzegami Dunaju, jak kiedyś lud izraelski nad babilońską wodą, płacząc nad końmi naszymi, nad niewdzięcznością tak nigdy niesłychaną".

Zad dom: proszę odszukaj w internecie lub innym żródle wiedzy informacjie na temat króla Jana III Sobieskiego. Ułóż i wpisz do zeszytu krótką notatkę biograficzną króla Jana.

 

J.polski. Temat : "Z wizytą w Wilanowie" Czytanie i omówienie treści tekstu str. 128-129 podręcznik.Swobodna dyskusja klasowa na temat " czy w życiu liczą się tylko sukcesy? jakie znaczenia mają porażki.

Praca z tekstem odpowiadanie na pytania dotyczące treści.

Słowniczek:                                                                                                            

referat ( ang. report, essay) praca pisemna lub ustna,w której został opracowany zadany temat                                                                                   

 kufel (ang . mug) -duży kubek                                                                            

 szarża atak                                                                                                        

 żniwa (ang.harvest) czas koszenia i zbioru zbóż)                                               

 zboże(ang. grain, crop) pszenica, żyto, jęczmień owies

 

 • Jan III Sobieski król panujący w Polsce w latach 1674-1696 był prawnukiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Sobieski był świetnym wodzem, starannie wykształconym człowiekiem, znał kilka języków, był także autorem przepięknych listów pisanych do miłości swojego życia, żony Marysieńki.

 • Zad dom : proszę ułóż 4 zdania rozwinięte z wyrazami : husaria, Turcja, armia , okazja.

Gramatyka Lekcja 4

Ortografia : zasady pisowni wyrazów z ch i h

Ch piszemy

  • gdy wymienia się na "sz", "s", "ś (si)"

  cicho - cisza, głuchy - głusi

  • po spółgłosce "s"

  schronisko, schudnąć, schody

  • na końcu wyrazu

  duch, strach, słuch, dach
  wyjątek: druh

  H piszemy

  • gdy wymienia się na "g", "z", "ż"

  wahać się - waga, błahy - błazen, druh - drużyna

  • po spółgłosce "z"

  zharmonizować, zharowany

zad dom . str. 131 ćw. 4 podręcznik.

 

 

10/3/20

Historia L 3
Temat : Obrona Jasnej Góry.
Podczas najazdu szwedzkiego na Polskę w 1655 r. , kiedy prawie cały kraj został zajęty przez wroga, wojska szwedzkie z gen. Burchardem Millerem na czele 18 listopada otoczyły Jasną Górę, licząc na szybkie zdobycie niezbyt warownej twierdzy. Przeorem klasztoru był wówczas o. Augustyn Kordecki. Odmówił on poddania się i ledwie z kilkudziesięcioma zakonnikami, garstką żołnierzy i mieszczan bronił się przed ok. dwunasto-tysięczną armią z ciężkimi działami. Dzień i noc zanoszono modlitwy do Matki Bożej Częstochowskiej, a obrońcy na zmianę leżeli krzyżem przed Jej Cudownym Obrazem. Świątobliwy o. Kordecki był wszechobecny, modlił się w kaplicy, na wałach, zagrzewał do walki, pocieszał rannych. Mimo gwałtownych ataków, Szwedzi nie mogli zdobyć twierdzy i ponosili coraz większe straty. Jak odnotowali kronikarze, mieli oni widzieć unoszącą się nad Jasną Górą Panią w błękitnym płaszczu w towarzystwie starca, zapewne św. Pawła Pustelnika, która osłaniała ją swoim płaszczem i ręką odrzucała kule znad klasztoru na obóz nieprzyjaciół. Ostatecznie w dzień Bożego Narodzenia  Szwedzi odstąpili od oblężenia. Wieść o cudownej obronie Częstochowy rozeszła się po kraju i obudziła ducha w narodzie, tak że wkrótce wyparto najeźdźców z całej Rzeczypospolitej. Król Jan Kazimierz w 1656 r. złożył słynne śluby we Lwowie, obierając Maryję Królową Polski, a następnie dziękował Jej na Jasnej Górze.
Zapamiętaj !!! 

Potop szwedzki (VI wojna polsko-szwedzka) – najazd Szwecji na Rzeczpospolitą w latach 1655-1660 . Formalnie zakończył go pokój w Oliwie zawarty w 1660. Wojna ze Szwedami toczyła się równolegle z wojną polsko-rosyjską 1654–1667 znaną jako potop rosyjski.

Potop szwedzki był jedną z wojen prowadzonych przez Szwecję, która dążyła do całkowitej dominacji nad Morzem Bałtyckim, wynikiem czego były wcześniejsze wojny z Polską o ujście Wisły i Inflanty

Najazd wojsk szwedzkich miał miejsce, gdy Rzeczpospolita prowadziła wyniszczającą wojnę obronną z Rosją, która wiosną i latem 1654 roku najechała ponad połowę jej terytorium (potop rosyjski)  Zajęcie przez Rosjan Ukrainy i większości terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego stanowiło zagrożenie dla szwedzkich wpływów nad Bałtykiem i było bezpośrednią przyczyną wkroczenia Szwedów do Polski i na Litwę w 1655 roku.

Zad dom . Proszę przeczytaj rozdział  o obronie Jasnej Góry Str. 121-125,  oraz wyszukaj w tekście fragment mówiący o ślubach lwowskich i przepisz go do zeszytu lub odpowiedz na pytanie kiedy i kto przyjął śluby lwowskie? co przyrzekł król w czasie tych ślubów?

J polski : 

Literatura : L3 Temat " Opowieść o bursztynie" Zofia Kossak . Czytanie tekstu ze zrozumieniem. Klasowa dyskusja na temat treści opowiadania.

 

Po burzy Golęch, Lubosza i Bożana wyruszyli na wybrzeże w poszukiwaniu jantarów. W tych czasach bursztyny były najcenniejsze od złota. Traktowano je jak relikwie poświęcone bogom. Nad Bałtykiem zjawił się także Ino, który nie spodobał się rodzeństwu, zwłaszcza, że znalazł na "ich brzegu" wielki odłamek. doszłoby do kłótni, gdyby nie przyjazd gości z dalekiego Rzymu. Chcieli oni kupić bursztyny, dając w zamian skarby ze swojego kraju. Nagle Rzymianin zauważył Bożanę i kupił ją za niezwykły i piękny materiał. Wtedy Ino odkupił dziewczynę za znaleziony odłamek bursztynu.

Jantar- bursztyn ang. amber

Zad dom .0

Gramatyka Lekcja 3 

Temat:przypomnienie wiedzy o częściach mowy odmiennych i nieodmiennych- ćwiczenia 1, 2 , 3, 6 - pakiet ksero.

Zad dom. ćw 4 i 5 pakiet ksero rozdany na lekcji.

Życzę miłego tygodnia . P. yola

9/26/20
  Historia   Lekcja 2 
Temat : Przypomnienie wiadomości  o wojnach z  Krzyżakami. 
              Polska Husaria. 
Krzyżaków na ziemie polskie sprowadził książę Konrad Mazowiecki w roku 1226, aby walczyli z pogańskimi Prusami. 
Z czasem w XIV i XV wieku Krzyżacy stali się największą potęgą wojskową Europy. Po Zwycięstwie z Prusami Krzyżacy założyli własne państwo i zajęli polskie Pomorze na początku XIV wieku.
Największym zwycięstwem  Polaków i Litwinów nad Krzyżakami była bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410roku.
Długotrwałe wojny z zakonem krzyżackim zakończył pokój w Toruniu w 1466 roku- Polska odzyskała utracone Pomorze Gdańskie i ziemię chełmińską  oraz dostęp do Morza.
 • Kazimierz Wielki ostatni władca z rodziny Pisatów 
 • Jadwiga Andegaweńska- Królowa Polski panowała w latach 1384-1399  wyszła za mąż za księcia  wielkiego litewskiego Jagiełlę. Ślub Jadwigi i Jagiełły oznaczał ,że pogańska Litwa przyjmie chrzest dobrowolnie. Dzięki temu małżeństwu Polska i Litwa mogły razem walczyć ze wspólnym wrogiem -Krzyżakami. Zawarto specjalną umowę między państwową, która połączyła dwa państwa Polskę i Litwę w 1385 r. Takie połączenie nazywamy UNIĄ. Unia Polski i Litwy przetrwała 400 lat.
 • Jagiełło przyjął na chrzcie imię Władysław . Był to król ,który zapoczątkował nową dynastię panującą w Polsce- dynastię Jagiellonów. Krół Władysław Jagiełło (1386-1394) był dla Polski bardzo dobrym władcą, uczynił Polskę jednym z najsilniejszych państw w Europie.
 Str .111-115 Podręcznik.
Husaria przez 200 lat broniła Rzeczpospolitej. To jej ogromna skuteczność decydowała o najwspanialszych polskich zwycięstwach. Wrogowie się jej panicznie bali, sojusznicy podziwiali. Wiele razy stawiała czoła nawet kilkunastokrotnie liczniejszemu przeciwnikowi.
Zad dom . Proszę jeszcze raz samodzielnie przeczytać rozdział o skrzydlatym wojsku.
Dowolną techniką proszę wykonać mały plakat przedstawiający husarza i opisujący zalety skrzydlatego wojska. 
 Geografia Lekcja 1 
Temat : Położenie Polski w Europie i podział administracyjnyPolski.
Rzeczpospolita Polska jest położona w Europie Środkowej. Na terenie naszego kraju znajduje się geometryczny środek Europy.

Położenie najdalej wysuniętych punktów Polski:

na północ - przylądek Rozewie - 54°50’ N,

na południe - szczyt Opołonek w Bieszczadach - 49°00’ N,

na zachód - kolano Odry na zachód od Cedyni - 14°07’ E,

na wschód - kolano Bugu na wschód od Strzyżowa - 24°08’ E.

Rozciągłość równoleżnikowa Polski wynosi 5°50’, zaś rozciągłość południkowa 10°01’.

 

Położenie Polski na pograniczu wschodniej i zachodniej Europy ma swoje konsekwencje w ukształtowaniu się specyficznych warunków naturalnych. W szczególności jest to widoczne w budowie geologicznej, klimacie, rozmieszczeniu gleb i roślinności naturalnej.

W sensie politycznym to położenie przez wieki nie było korzystne dla Polski. Teren naszego państwa, jako pomost między wschodnią i zachodnią Europą, był miejscem wielu wojen. Dzisiaj to położenie może być bardzo atrakcyjne ekonomicznie ze względu na wynikające z niego korzyści, które Polska może czerpać z transportu.

Trójstopniowy podział administracyjny (terytorialny) Polski został wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 roku. Zgodnie z nim terytorium Polski podzielone zostało na województwa, następnie na powiaty (w tym gminy mające status miast na prawach powiatu) oraz gminy.

zadanie dom. Proszę uzupełnić tabelkę podziału administracyjnego Polski od 1-7.  Proszę korzystaj z mapek zamieszczonych w podręczniku.

 

J Polski Lekcja 2 

Temat : Przyjaciel Automateusza- praca z tekstem.  Przyjażń , przyjaciel , przyjacielski- nowe słownictwo - ćwiczenia.

Zad dom . Proszę ułożyć zdania rozwinięte z wyrazami: 1 przyjaciel , 2 przyjazń , 3 przyjacielski.( zastanów się dobrze nad znaczeniem każdego z tych słów)

Miłego tygodnia , p. Yola

 

 
9/19/2020
Lekcja Wychowawcza
Temat : Przedstawienie i omówienie podręczników. utworzenie regulaminu klasy,
              Zabawa dydaktyczna : Co by było gdyby...
J.Polski
L 1 Temat : "Przyjaciel Automateusza" S.Lem Czytanie fragmentu opowiadania ze zbioru pt. "Bajki Robotów" Omówienie treści , rysowanie komiksu do wybranego fragmentu opowiadania.

Plan wydarzeń:

1. Zakup sztucznego przyjaciela

2. Podróż statkiem

3. Na bezludnej wyspie po rozbiciu się statku

4. Propozycja Wucha - samobójstwo

5. Wściekłość Elektromateusza

6. Pomoc dla rozbitka

7. Zmiana zachowania Elektromateusza

Automateusz był robotem. Miał wyruszyć w długą podróż. Usłyszał o pewnym wynalazcy, który skonstruował sztucznego przyjaciela. Automateusz pomyślał, że taki towarzysz umili mu czas podróży i udał się do konstruktora, by zakupić urządzenie. Było ono bardzo drogie – robot zapłacił za niego diamentem, ważącym tyle samo, co sztuczny przyjaciel.

Urządzenie było bardzo małe. Należało je włożyć do ucha, a ucho przytkać watą tak, by przyjaciel nie wypadł. Towarzysz Automateusza miał na imię Wuch i służył dobrą radą w każdej sytuacji.

Wuch umilał czas Automateuszowi, opowiadając różne historie. Ich relacje układały się dobrze.

W końcu Automateusz dotarł do portu, gdzie czekał na niego statek. Pewnej nocy na morzu rozszalała się burza i statek zatonął. Robot uratował się, dobijając do brzegu na szalupie ratunkowej. Był tak zmęczony, że natychmiast zasnął.

Gdy się obudził, stwierdził, że wysepka, na której się znalazł, jest bardzo mała i bezludna. Nie ma na niej niczego oprócz skał i piasku, zaś szalupa, na której dobił do brzegu, została zabrana przez morze. Fale nie wyrzuciły na brzeg wyspy żadnych przedmiotów ocalałych ze statku. Automateusz nie miał jedzenia, wody, ubrań ani ognia, więc zapytał o radę Wucha. Ten pomyślał przez chwilę i – doradził mu samobójstwo. Według Wucha, Automateusz nie miał żadnych szans na przeżycie. Mógł jedynie wybierać pomiędzy długim i powolnym konaniem a szybką śmiercią poprzez utopienie się w morzu. Automateusz przez długie godziny kłócił się ze swoim sztucznym przyjacielem. W końcu postanowił go zniszczyć. Okazało się to niemożliwe. Wuch był wykonany z bardzo trwałych materiałów i praktycznie niezniszczalny.

W końcu nadeszła nieoczekiwana pomoc. Okazało się bowiem, że przed zatonięciem kapitan statku nadał sygnał SOS i obszar, na którym zatonęła jednostka, był dokładnie przeszukiwany.

Gdy tylko Automateusz znalazł się na stałym lądzie, zapragnął zwiedzić hutę. Interesowało go w niej szczególnie wielkie kowadło, za pomocą którego chciał zniszczyć Wucha.

Po przygodzie na morzu życie Automateusza odmieniło się. Stał się dziwakiem. Jego jedynym celem życiowym była chęć zniszczenia Wucha. W końcu najął się jako stróż w opuszczonej kopalni. Wcześniej kupił mnóstwo cementu i zrobił z niego ogromną kulę. Nocą wrzucił ją do szybu, prawdopodobnie razem z Wuchem. Skończyły w nim również wszystkie śmieci, jakie udało mu się znaleźć.

Choć trudno w to uwierzyć, Automateusz przez całe swoje życie nosił urazę do Wucha, który w ciężkiej chwili zaproponował mu samobójstwo.

Zad dom. 0

Historia: Lekcja 1

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Powastanie państwa polskiego.

- Państwo polskie zostało stworzone przez plemię Polan, które zamieszkiwało Wielkopolskę.

-Za początek państwa polskiego uważa się jego chrzest w 966 roku. Władcą ,który przyjął chrzest był Mieszko I.

- Chrzest Polski umożliwił jej związanie się  z kulturą zachodnioeuropejską.

- Pierwszym koronowanym królem Polski był syn Mieszka I - Bolesław zwany także Chrobrym (Odważnym) w 1025 roku.

-Koronacja Bolesława Chrobrego zapewniła Polsce ważne miejsce w Europie.

Zapamiętaj!

 Dynastia to ród panujący, w którym władza przechodzi dziedzicznie z ojca na syna

 Dynastia Piastów- to pierwsza historyczna dynastia panująca w Polsce. za pierwszego Piasta uważa się MIESZKA  I a za ostatniego króla Kazimierza Wielkiego . Władcy piastowscy rządzili Polską 400 lat.

Zad dom. 0

20160907_133823
20160421_123411-1
20160421_123222-1
20160416_150104-1
20160416_145050-1
20160416_145009_001-1