Zadanie domowe na 12 października:

-czytanka str. 15

- ćwiczenie 1 str. 18 w czytance 

-  ćwiczenie 2 str. 18 

- ćwiczenie 9 str. 15 (ćwiczenia)