17 października 2020 

Język polski 

Temat:Czytanie ze zrozumieniem opowiadania pt."Mój przyjaciel Reks".Praca z tekstem.

Gramatyka :Dokończenie ćwiczeń na stronie 24.Dzielenie wyrazów na sylaby, wypisywanie samogłosek i spółgłosek

                    z wyrazów. Głoska i litera w wyrazach-przypomnienie wiadomości.

Nie ma zadania domowego!

Historia 

Temat:Groby królewskie.

Katedra na Wawelu w Krakowie -najważniejsze miejsce spoczynku polskich królów.Stanowi symbol wiary,dumy

                                                          i świetności Polski .Władysław Łokietek był pierwszym królem ,który spoczął na 

                                                          Wawelu.

Nie ma zadania domowego!

 

Dziękuję i do zobaczenia!

 

 

10 października 2020

Język polski 

Temat:Poszerzamy nasze wiadomości na temat przyjaźni .Jaki jest dobry przyjaciel a jaki fałszywy ?-dyskusja w klasie .

            Czytanie ze zrozumieniem bajki pt."Leśny czarodziej ".Praca z tekstem .

Gramatyka:Samogłoski i spółgłoski w wyrazach, dzielenie wyrazów na sylaby-uzupełnianie ćwiczeń .

Zadanie domowe na 17 października 

1. Na oddzielnej kartce , napisz jakiego przyjaciela chciałbyś /chciałabyś mieć .

2.Strona,24,zadanie7.

Historia

Temat:Koronacja i insygnia.

Insygnia-to symbole władzy królewskiej .Należą do niej korona,jabłko , berło,a także miecz królewski.

Zadanie domowe na 17 października 

1.Narysuj insygnia królewskie .

Dziękuję i do zobaczenia !

 

3 października 2020

Język polski 

Temat :Konflikty w klasie na podstawie odpowiadania pt."Znowu się zaczęło ".Odpowiedzi na pytania do czytanki.

             Dyskusja na temat przemocy i konfliktów w klasie.Jak rozwiązywać tak poważne problemy ?

             Co to jest przemoc i konflikt?

Gramatyka:Przyimki-utrwalanie wiadomości . Układanie zdań z przyimkami.

Zadanie domowe na 10 października 

1.Nauczyć się pięknie czytać fragmentu opowiadania "Znowu się zaczęło "str.19(tekst w ramce).

2.Wybierz 10 przyimków(strona16-czerwona ramka),następnie użyj je w zdaniach opisujących swój pokój .Zadanie to 

   proszę wykonać na oddzielnej kartce.

3.Przypominam , że w sobotę będzie zapowiedziane wcześniej dyktando.

Dziękuję i pozdrawiam !

 

 

26 wrzesień 2020     

Język polski 

Temat :"Odwaga Hani"-krótkie opowiadanie wojenne, opisujące przeżycia Hani w Warszawie w 1944 roku.

              Poszerzamy wiedzę na temat Powstania warszawskiego.

              Piękne czytanie wiersza pt. "Drzewo pokoju".

Gramatyka

             Co to są przyimki?

             Ćwiczenia utrwalające, strona 16 -18.

Zadanie domowe na 3 października 

Strona 18, ćwiczenia 6.

Proszę przygotować się do dyktanda. Tekst na stronie 13.Dyktando będzie 10 października .

Historia 

Temat: Księstwo Polskie.

Bolesław - najstarszy syn księcia Mieszka l. Po śmierci ojca objął rządy w Polsce, został nazwany Chrobrym.

Umocnił państwo polskie. Dzięki niemu nasz kraj stał się silny i niezależny.

Bolesław Chrobry -pierwszy król Polski 

1025rok-koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski.

Poganin-to ktoś, kto nie zna i nie wierzy w Jezusa Chrystusa.

Relikwie -to ciało i wszystkie rzeczy, które należały do świętego.

Mieszko ll-syn Bolesława Chrobrego. Drugi król Polski. Umiał czytać i pisać, co w jego czasach potrafiło

                 niewielu ludzi (około 40 osób ). Znał także cztery języki obce: łacinę, grekę, niemiecki i polski .

Zadanie domowe na 3 października 

Wydrukuj i wklej do zeszytu zdjęcie Bolesława Chrobrego i podpisz go.

Dziękuję i do zobaczenia 😊

 

 

 

19 wrzesień 2020

Język polski 

Temat: Lekcja organizacyjna.Opowiadamy o wakacjach.

              Czytanie ze zrozumieniem opowiadania pt."List z obozu harcerskiego".

              Odpowiedzi na pytania-podręcznik str.5.

Gramatyka: Przypomnienie wiadomości z poprzedniej klasy. Uzupełnianie ćwiczeń str.8-10.

Historia

Temat: Czym jest historia ? O czym będziemy się uczyć na lekcjach historii ?

              Narodziny Polski-opowiadanie o powstaniu państwa polskiego .

             

              Mieszko I -pierwszy władca Polski.

               966rok-początek państwa polskiego.

Nie ma zadania domowego 😊

Pozdrawiam i do zobaczenia w sobotę !

20160907_133823
20160421_123411-1
20160421_123222-1
20160416_150104-1
20160416_145050-1
20160416_145009_001-1