Sobota - 11/16/19

Na zajęciach z historii rozmawialiśmy o grobach królewskich, gdzie są, jak wyglądaja itp.

Na lekcji języka polskiego czytaliśmy opowiadanie "Kotki, Kotki", które jest na luźnej kartce i było rozdane w klasie. Szukaliśmy trudnych wyrazów.

Zadanie domowe na dzień: 11/23/19:

historia:

1.

Odpowiedz na pytanie:

Dlaczego grób króla Władysława Warneńczyka jest pusty? (znajdź odpowiedź na stronie 22).

jęz. polski:

1.

Na rozdanych kartkach z opowiadaniem "Kotki, Kotki", odpowiedz na pytania, które są pod opowiadaniem.

Odpowiedz pełnymi zdaniami (answer in full sentences)

2.

Uczniowie dostali z powrotem swoje testy.

Proszę poprawić wszystkie błędy z testu.

W najbliższą sobotę jest możliwość poprawy tego testu przez napisanie go jeszcze raz.

UWAGA:

Uczniowie dostali opowiadanie/książeczkę "Wakacyjna Burza". Dzieci muszą to przeczytać. Mogą też rodzice przeczytać dzieciom.

W najbliższą sobotę rozdam puste książki. Zadanie dla dzieci będzie stworzenie ksiązki według tego opowiadania. Trzeba stworzyć okładkę (tytuł, autor - uczeń, kolory/rysunek), napisać coś na każdej stronie książki (nawet jedno zdanie) i narysować coś związanego z opowiadaniem.

Skończoną książkę należy oddać do mnie 4 stycznia 2020r. 

UWAGA:

Rodzice, proszę pomagać dzieciom w znalezieniu zadania domowego na stronie internetowej szkoły. 

Niektórzy uczniowie nie odrabiaja wszystkiego i tłumaczą się, że nie widzieli tego.

UWAGA:

W najbliższą sobotę, uczniowie dostaną teksty kolęd  do ćwiczenia. Będziemy wspólnie kolędować 21 grudnia, na szkolnego Wigilii.

Sobota, 11-9-19

Na zajęciach z historii uczyliśmy się na temat pogrzebu króla i jak wyglądał orszak żałobny.

Na lekcji jęz. polskiego, uczniowie pisali test, oraz opowiadali ustnie, na stopień o czym jest opowiadanie "Wars i Sawa. Kontynuowaliśmy również naukę o wyrazach pokrewnych i bliskoznacznych.

Zadanie domowe na dzień 11-16-19:  

historia:

1.

Orszak żałobny składał się z różnych grup. Uczniowie narysowali w klasie wszystkie grupy biorące udział w orszaku żałobnym.

Pokoloruj każdą grupę innym kolorem. Upewnij się, że każda grupa ma opis, kto jest w tej grupie.

(students drew a king's funeral proession in their notebooks. Procession consisted of many groups of different people. Color each group with different color. Make sure each group has a description next to it).

2.

Napisz co rozstawiano przed ołtarzem podczas Mszy żałobnej. (write what was displayed in front of altar during the funeral Mass)

jęz. polski:

1.

Napisz wyrazy pokrewne do poniższych wyrazów (write "wyrazy pokrewne" for the following words:

pies

kot

owoce

dom

2.

Napisz wyrazy bliskoznaczne do powyższych wyrazów.

(write "wyrazy bliskoznaczne" - synonyms for the above words.

Rodzice: 

Proszę przypilnować dzieci, żeby nie zapominały przynieść do szkoły swoich zeszytów i podręczników.

Sobota, 11-2-19

Rozmowa o tym co to są Zaduszki.

Na zajęciach z historii, rozmawialiśmy o królu Mieszko II.  Rozmawialiśmy również o koronacji króla i o królewskich insygniach.

Na lekcji języka polskiego ćwiczyliśmy dzielenie wyrazów na sylaby, wyszukiwanie samogłosek i spółgłosek, liczenie glosek i liter w wyrazie, wypisywaliśmy wyrazy pokrewne i bliskoznaczne.

Zadanie domowe na dzień 11-9-19:

historia:

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ( pamiętaj o napisaniu pytania najpierw)

1.

Co było najważniejszym obrzędem w czasie koronacji? (what was the most important ritual during the coronation?)

2.

Co obiecywał król w czasie koronacji? (what did the king promised to do during the coronation?)

3.

Co robił arcybiskup ze Szczerbcem w czasie koronacji? (what did the archbishop do with the Szczerbiec durIng the coronation?)

4.

Co ludzie krzyczeli w czasie koronacji? (what did the people yell during the coronation?)

jęz. polski:

szkoła, wieczór, kolega, nauczyciel, koronacja, gruszka

Użyj powyższe wyrazy do poniższych zadań (use the above words in the tasks below):

1.

Podziel wyrazy na sylaby (divide each word into the syllables)

2.

Zaznacz samogłoski i spógłoski w każdym wyrazie  - samogłoski na kolor czerwony i spółgłoski na kolor niebieski (mark vowels and consonants in each word - vowels in red, consonants in blue).

3.

Wypisz ilość liter i głosek w każdym wyrazie - tak jak w ćwiczeniu #3 na stronie 7 (count how many letters and sounds in each word - the same way as in exercise 3 on the page 7).

4.

Wypisz wyrazy pokrewne

5.

Wypisz wyrazy bliskoznaczne

W NAJBLIŻSZA SOBOTĘ ODBĘDZIE SIĘ TEST Z: DZIELENIA WYRAZU NA SYLABY, ZAZNACZANIA SAMOGŁOSEK I SPÓŁGŁOSEK I LICZENIU ILOŚCI LITER I GŁOSEK W WYRAZIE.

BĘDĘ RÓWNIEŻ ODPYTYWAĆ Z OPOWIADANIA "WARS I SAWA". Dzieci musza ustnie opowiedzieć o czym jest to opowiadanie. Minimum 5 zdań.

Sobota, 10-26-19

 

ZADANIE DOMOWE NA DZIEŃ 11-2-19

historia:

1.

Wydrukować zdjęcie króla Mieszko II i wkleić do zeszytu.

2.

W zeszycie, odpowiedz na pytanie: "Co to jest szczerbiec".

3.

W zeszycie, odpowiedz na pytanie: "W którym roku Kraków został stolicą Polski?"

Pamiętaj, żeby pisać pytania i odpowiadać pełnymi zdaniami.

Cała informacja jest w podręczniku.

jęz. polski:

1,

Nauczyć się opowiadać, ustnie, o opowiadaniu "Wars i Sawa". (learn to describe the story, orally)

2.

Podziel na sylaby następujące wyrazy:

postanowił

jagody

najczęściej

pewnego

rzeka

następnego

młodzieniec

syrena

rybak

3.

Wypisz samogloski z tych wyrazów:

postanowił

jagody

najczęściej

pewnego

rzeka

następnego

młodzieniec

syrena

rybak

4.

Wypisz spógłoski w tych wyrazów:

postanowił

jagody

najczęściej

pewnego

rzeka

następnego

młodzieniec

syrena

rybak

Sobota, 10-19-19

Na zajęciach z historii uczyliśmy się z rozdziału "Królestwo Polskie" na stronie 6-7. Mowiliśmy o pierwszym królu Polski - Bolesławie Chrobrym.

Na lekcji jęz. polskiego,  pracowalimy z książką do ćwiczeń, str. 8-10.

Zadanie domowe na dzień 10-26-19:

historia:

1.

Znajdź zdjęcie króla Bolesława Chrobrego w internecie, wydrukuj i wklej do zeszytu.

(find a picture of this king, print and paste it in your notebook)

 

2.

Napisz pod zdjęciem jego imię i datę kiedy był koronowany na króla.

(under the picture, write his name and date when he was crowned a king of Poland)

 

3.

Wypisz jego cechy charakteru (list his traits, like we did in class)

jęz. polski:

1.

Na podstawie ćwiczenia #1, na stronie 7, popracuj z następującymi wyrazami:

(based on the exaple #1, page 7, do the same with the following words):

litery

szkoła

niespodzianka

choroba

samolot

wakacje

RODZICE:

Proszę przypominać dzieciom, żeby zadania domowe odrabiali w odpowiedznim zeszycie.

Przypominam, żeby zwrócić wypełniony druczek, który dzieci przyniosły do domu w ubiegłym tygodniu.

Sobota, 10-12-19

Na zajęciach z histori mówiliśmy o narodzinach Polski.

Na zajęciach z jęz. polskiego rozmawialiśmy o tym jak poprawnie odrabiać zadanie domowe, pisaliśmy przykłady odpowiedzi na pytania pełnym zdaniem. Przypominaliśmy sobie o dwuznakach.

Zadanie Domowe na dzień 10-19-19:

historia:

Odpowiedz na pytania:

1. 

Jak nazywali się przerwsi Polacy?

2.

Jak nazywała się pierwsza stolica Polski?

3.

Jak nazywały sie miasta w tamtym okresie?

4.

Jak nazywał się książę Polan?

5.

Czym były otoczone miasta?

jęz. polski:

1.

W zeszycie wypisać 5 wyrazów z dwuznakiem "sz". Ułożyć z nimi zdania.

2.

W zeszycie wypisać 5 wyrazów z dwuznakiem "cz". Ułożyć z nimi zdania.

3.

W zeszycie wypisać 5 wyrazów z dwuznakiem "rz". Ułożyć z nimi zdania.

Uczniowie nieobecni: proszę przynieść zadanie domowe z ubiegłej soboty. Również proszę być przygotowanym na czytanie na stopień.

Uczniowie otrzymali kartki dla rodziców. Zwrot za 2 tygodnie.

Zadanie Domowe na dzień 10-12-19

historia:

1.

To samo zadanie, które było zadane 9-14-19. 

jęz. polski:

1.

Nauczyć się czytać na stopień, pierwsze 2 paragrafy z czytanki "Powrót do Szkoły".

2.

Wypisz do zeszytu 5 trudnych wyrazów.

Sobota, 9-14-19

Na zajęciach z historii rozmawialiśmy ogólnie o tym czyn jest historia i czytaliśmy legendę

Lech, Czech i Rus. Wyszukiwaliśmy trudne wyrazy i zapisywaliśmy je do zeszytu. Uczniowie dostali tą legendę na luźnych kartkach.

 

Na zajęciach z jęz. polskiego uczniowie czytali opowiadanie "Powrót do Szkoły". Wyszukiwaliśmy trudne wyrazy, zapisywaliśmy je do zeszytów. Uczniowie dostali to opowiadanie na luźnych kartkach.

 

Zadanie domowe na dzień 10-05-19

 

histora:

 

1.

Pokolorować obrazek z orłem, który jest dołączony do opowiadania.

 

2.

 W zeszytach są wypisane trudne wyrazy z opowiadania. Proszę znaleźć te wyrazy w opowiadaniu i przepisać zdania z nimi do zeszytu (po polsku i po angielsku).

 

3.

Odpowiedz na poniższe pytania. w zeszycie.(answer the questions below in your notebook)

Najpierw napisz pytanie, a pod spodem napisz odpowiedź. (first write a question and then write an answer under the question)

 Odpowiedzi są w opowiadaniu.

 

a)  Jak nazywali się trzej bracia? (what were the names of 3 brothers?)

 

b)  Jak się pożegnali, to w jakim kierunku poszedł każdy brat? (what directions they went after they said goodbye to each other?)

 

c) Jakiego ptaka zobaczył Lech? (What bird did Lech see?)

 

d) Jaki kolor miało zachodzące słońce? (what color was the sun?)

 

e) Jak postanowili się nazywać Lech i jego Ludzie? (How Lech and his people decided to call themselves?)

 

f) Jaką chorągiew wykonali? (What flag they created?)

 

g) Jak zanwali swoje miasto? (What wsa the name of the town they built?)

 

 

jęz. polski:

 

1.

Nauczyć się ładnie czytać 2 pierwsze paragrafy z opowiadania "Powrót do Szkoły"

(od "Dzisiaj od rana jest.......... do .......... są piękne kwiaty". Czytanie będzie na stopień.

 

2.

Trudne wyrazy są wypisane w zeszycie.

Wybrac 3 wyrazy i ułożyć z nimi zdania.

(difficult words were written in the notebook in the class. Pick 3 word and build 3 sentences with them).

 

 

RODZICE:

 

Uczniowie dostali zawiadomienia o wycieczce do Chicago dnia 9-28-19. Proszę o ich wypełnienie i zwrot W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ.

Uczniowie, którzy nie będą jechać, też muszą oddać ten druczek zakreślając odpowiednią odpowiedź.