top of page

11 marca 2023

Język polski 

Temat: Kazimierz Pułaski - bohater Ameryki i Polski. "Nasz mały generał" - czytanie ze zrozumieniem opowiadania.

             Odpowiadamy na pytania do czytanki. Oglądanie krótkiego filmu na YouTubie o Kazimierzu Pułaskim - biografia.

Gramatyka - Pisownia wyrazów z "rz" - uzupełnianie ćwiczeń , str. 174 - 175.

Zadanie domowe 

1. Strona 175, zadanie 7 i 8.

2. Proszę przygotować się do dyktanda, tekst na stronie 126. Dyktando będzie 25 marca.

Historia

Temat: Pod berlem Wazów - Zygmunt III Waza.

Po śmierci Batorego królem Polski zostaje Zygmunt z rodu Wazów. Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy.

Stary zamek książąt mazowieckich przebudowano na Zamek Krolewski. Obok zamku król Władysław Czwarty, syn Zygmunta III, zbudował 

ojcu pomnik na wysokiej kolumnie. Kolumna Zygmunta stała się symbolem Warszawy.

Dziękuję i pozdrawiam !

4 marca 2023

Język polski 

Temat: Moja wymarzona przygoda: czytanie opowiadania pt." Jestem w krainie niedźwiedzi". Praca z tekstem.

             Ciekawostki o niedźwiedziach polarnych.

             Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych i układanie pytań do zdań - strona 134.

Gramatyka: Stopniowanie przymiotników regularne i nieregularne, strona 114 - 115.

Zadanie domowe

Proszę nauczyć się pieknie czytać tekstu w ramce na stronie 130.

Historia

Temat: Henryk Walezy i Stefan Batory - pierwsi królowie Polski wybierani w wolnej elekcji.

Po śmierci Zygmunta Augusta, Polacy i Litwini musieli zdecydować, kto zostanie ich królem. Ustalono, że każdy szlachcic ma prawo wypowiedzi.

Zwołano zatem wolną elekcje, czyli wybory.

Henryk Walezy - Pierwszy król elekcyjny. Był francuskim krolewiczem. Panował kilka miesięcy. Opuścił Polskę, bo wolał zostać królem Francji.

Stefan Batory - węgierski książę Siedmiogrodu, król Polski. Dbał o dobro swojej przybranej ojczyzny. Uważa się go za jednego z 

                           najwybitniejszych władców Polski.

Anna Jagiellonka - żona Stefana Batorego. Była siostrą Zygmunta Augusta. Nosiła tytuł Króla Polski.

Dziękuję i pozdrawiam!

25 lutego 2023

Język polski 

Temat: Konkurs Pięknego Czytania.

             Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne - strona 135 i 136 - powtórzenie przerobionego materiału.

Historia

Temat: Zygmunt I Stary i Zygmunt August - charakterystyka, osiągnięcia.

Zygmunt I Stary bardzo troszczył się o rozwój kraju. W roku 1525 wielki mistrz zakonu krzyżackiego przybyl do Krakowa i złożył 

uroczysty hołd królowi Zygmuntowi I.

Zygmunt August - syn Zygmunta Starego i Bony. Był władca wyksztalconym i inteligentnym, okazał się także zręcznym politykiem.

W 1569 roku powstała Unia Polsko - Litewska. Król Zygmunt August przyznał szlachcie litewskiej takie same prawa, jakie miała 

szlachta polska. Odtąd oba narody miały stanowić jedną, nierozdzielną Rzeczpospolitą. Zygmunt August był ostatnim królem 

z dynastii Jagiellonów.

Zadanie domowe

Proszę wkleić do zeszytu zdjęcia Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta.

Dziękuję i do zobaczenia!

18 lutego 2023

Język polski 

Temat: Warto mieć marzenia. Czytanie opowiadania z podziałem na role - "Marzenie Jasia". Poznajemy Marka Kamińskiego 

             i Jasia Mela. Odpowiedzi na pytania.

Gramatyka : Powtarzamy i utrwalamy wiadomości o zaimkach osobowych. Ćwiczenia utrwalające: strona 127 - 129.

Niepełnosprawny Jaś Mela i Marek Kamiński są pierwszymi polarnikami, którzy na nartach  zdobyli Biegun Północny i Biegun Południowy 

w tym samym roku. Janek Mela stracił rękę i nogę w wyniku porażenia prądem. Chlopiec nie poddał się kalectwu i przełamał chyba 

wszystkie bariery, jakie człowiek jest w stanie przełamać.

Historia 

Pisanie testu.

Nie ma zadania domowego.

Już w sobotę, 25 lutego KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA, dlatego proszę się dobrze przygotować.

Dziękuję i do zobaczenia !

11 lutego 2023

Język polski 

Temat: Sławni Polacy - Ignacy Jan Paderewski. Krótka biografia Paderewskiego. Czytanie ze zrozumieniem fragmentu 

             pamiętników pt." Kochaj pajączki, zwłaszcza muzykalne". Charakterystyka małego Ignasia i dorosłego  Ignacego

             Paderewskiego. 

Zadanie domowe

1. Proszę nauczyć się pięknie czytać . Tekst w ramce strona 117. Będziemy czytać na czas.

2. Przypominam, że Konkurs Pięknego Czytania już 25 lutego. Wiersze wysłałam 6 lutego. Proszę ćwiczyć czytanie wybranych wierszy. W sobotę, 18 lutego każdy uczeń  musi już mieć wybrany wiersz i znać jego tytuł .

Historia

Temat: Polski złoty wiek.

Okres panowania dwóch ostatnich Jagiellonów, królów Zygmunta Augusta i Zygmunta Starego, nazwano Polskim Zlotym 

Wiekiem. Był to czas wielkiej potęgi i wewnętrznego spokoju. Nastąpił szybki rozwój kultury i nauki. W Polsce dzialali wybitni uczeni.

Najznakomitszym był Mikołaj Kopernik - wielki astronom, matematyk, lekarz, ksiądz a nawet dowodca wojskowy. Obronił 

przed Krzyżakami miasto Olsztyn.

Zadanie domowe na 4 marca

Proszę wykonać plakat o Mikołaju Koperniku - krótka biografia, ciekawe fakty i zdjęcia. 

Dziękuję i do zobaczenia!

4 lutego 2023

Język polski 

Temat: Karol Wojtyła - papieżem Polakiem. " O tym , jak ksiądz Karol stał na zielonej ławce" - czytanie opowiadania.

             Praca z tekstem. Układanie zdań pytających z rozsypanki wyrazowej.

Gramatyka: Przymiotniki opisujące i oceniające. Uzupełnianie ćwiczeń, strona 112 - 113.

Zadanie domowe 

Proszę nauczyć się czytać, str. 108-109.

Historia

Temat: Kazimierz Jagiellończyk i kronikarz Jan Długosz.

Kazimierz Jagiellończyk, drugi syn Jagiełły, przyłączył do Polski Pomorze i część Mazowsza. Jego żona Elżbieta wydała 

na świat trzynaścioro dzieci. Czterech jej synów zasiadło na tronie, dlatego nazywana jest Matką Królów.

Pod panowaniem Jagiellonów Polska była jednym z najsilniejszych, największych i najbogatszych państw Europy.

Jan Długosz - wychowawca królewskich synów. Był historykiem, kronikarzem, autorem jednego z największych 

piętnastowiecznych dzieł historycznych Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego, opisującego dzieje państwa 

od czasów najdawniejszych po mu współczesne.

Krótki film "Czasy świetności Jagiellonów".

Zadanie domowe

Dzieci otrzymały materiały powtórkowe do testu z historii. Test będzie 18 lutego 2023.

Dziękuję i pozdrawiam !

28 stycznia 2023

Język polski 

Temat: Droga do sukcesu Marii Skłodowskiej. Czytanie opowiadania "Maniusia". Praca z tekstem.

Gramatyka: Tworzenie rzeczowników od czasowników ( nazywanie czynności), tworzenie rzeczowników 

od przymiotników ( nazywanie cech) - Ćwiczenia na stronie 75 - 77.

Zadanie domowe

Proszę nauczyć się pięknie czytać " Mała Maniusia" - strona 71-72.

Historia

Temat" Rycerz idealny - Zawisza Czarny. Czytanie i opowiadanie o polskich rycerzach.

Rycerze byli najdzielniejszymi wojownikami. Skladali władcy przysięgę wierności i stawali na każde jego wezwanie.

Rycerz był honorowy, gdy mówił prawdę i zawsze dotrzymywał słowa. Bronił słabszych i pomagał potrzebującym.

Najsławniejszym polskim rycerzembez skazy był Zawisza Czarny.

Zadanie domowe 

Proszę narysować lub wkleić zdjęcie polskiego rycerza.

Dziękuję i do zobaczenia!

 

 

21 stycznia 2023

Język polski 

Temat: Pierwsza studentka Akademii Krakowskiej - Nawojka. Czytanie legendy o Nawojce. Wspólne 

             układanie pytań do poznanych odpowiedzi (ćwiczenie 1, strona 79).

             Dyktando.

 

Gramatyka: Ćwiczenia praktyczne z gloskami: s, si, ś, sz; c, ci, ć, cz  itd.

 

Zadanie domowe 

1. Strona 81, zadanie 1.

2. Strona 85, zadanie d, e, f.

Historia

Temat: Nowa dynastia Jagiellonów.

             Władysław Jagiełło, bitwa pod Grunwaldem.

Władysław Jagiełło - wielki książe litewski. Polacy zaprosili go do poślubienia Jadwigi i objęcia tronu

polskiego. Przyjął chrzest i połączył oba państwa. Byl pierwszym władcą nowej dynastii Jagiellonów.

Bitwa pod Grunwaldem - 15 lipca 1410 roku. Władysław Jagiełło ze swoim wojskiem pokonał potęgę 

zakonu krzyżackiego.

Dwa nagie miecze - mistrz krzyżacki wysłał je do Jagiełły i oświadczył, że daje te miecze królowi, aby 

miał czym walczyć. Król Władysław spokojnie zniósł tę zniewagę.

Oglądanie filmu przedstawiającego Bitwę pod Grunwaldem.

Zadanie domowe 

Narysuj dwa nagie miecze.

Dziękuję i do zobaczenia!

 

14 stycznia 2023

Jasełka"Stajenka cicha"

 

 

7 stycznia 2023

Język polski 

Temat: Tradycje noworoczne w Polsce i na świecie. "Zimowe ferie Oli"- czytanie opowiadania. Wyjasnianie

             trudnych wyrazów. Praca z tekstem. 

Gramatyka: Noworoczne rozmaitości językowe. Ćwiczenia: strona 105 - 106. 

Zadanie domowe na sobotę 21 stycznia.

1.Proszę nauczyć pięknie czytać"Zimowe ferie Oli", strona 101 - 102.

2.Proszę przygotować się do dyktanda, strona 107

Dziękuję i do zobaczenia !

 

10 grudnia 2022

Język polski i historia - nie ma zadania domowego.

Bardzo proszę ćwiczyć czytanie ról na Jasełka.

Dziękuję i pozdrawiam.

3 grudnia 2022

Język polski - zadanie domowe 

1.Proszę nauczyć się pięknie czytać "Mały, Święty Mikołaj" - strona 86 i 87.

2.Strona 92, zadanie 6.

Historia - nie ma zadania.

Dziękuję i pozdrawiam !

 

19 listopada 2022

Język polski i historia - nie ma zadania domowego 😀

Dziękuję i do zobaczenia 3 grudnia. Życzę wszystkim wspaniałego Święta Dziękczynienia.

12 listopada 2022

Język polski - zadanie domowe 

1. Proszę ułożyć zdania z wyrazami : historia, hymn, flaga, godło, lew, orzeł.

2. Napisz dwie zwrotki Hymnu Polskiego.

Historia - nie ma zadania domowego.

Dziękuję i pozdrawiam ! 

 

5 listopada 2022

Język polski - zadanie domowe 

1.Nauczyć się pięknie czytać "Noe"-strona 58 i 59.

2.Strona 63, ćwiczenia 8 i 9.

3.Proszę przygotować się do dyktanda. Tekst na stronie 28.

 

Historia - zadanie domowe 

Proszę wkleić do zeszytu zdjęcie Świętego Stanisława.

 

Dziękuję i pozdrawiam.29 października 2022

Zadanie domowe 

Język polski

Strona 48, ćwiczenia 8 i 9.

 

Dziękuję i pozdrawiam

22 października 2022

Zadanie domowe : Język polskiProszę nauczyć się pięknie czytać "Mój przyjaciel Reks"- strona 33 i 34.

Narysuj swoje zwierzątko domowe ( może być wymarzone) i napisz o nim kilka zdań.


15 pazdziernika 

Język polski

Gramatyka : Wykonanie ćwiczenia 4 na stronie 69.

 

Zadanie domowe

Proszę zrobić ćwiczenia 6, 7 i 8 na stronie 70.

 

Historia

Proszę przygotować się do testu.

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie !

 

8 października 2022

Zadanie domowe 
Język polski 
1. Nauczyć się pięknie czytać bajki "Leśny czarodziej "- strona 25.
2.Proszę napisać, jakiego przyjaciela chciałabyś /chciałbyś mieć. Zadanie proszę wykonać na oddzielnej kartce.

Historia 
Proszę przygotować się do testu, który odbędzie się 22 października. Dzieci otrzymały materiał przygotowujący
do testu.
Dziękuję i pozdrawiam 1 października 2022

Język polski 
Zadanie domowe 
1. Dyktando - tekst strona 13.
2. Ćwiczenia 7 i 9 na stronie 24.

Historia 
Zadanie domowe 
Narysuj w zeszycie insygnia królewskie: koronę, jabłko, miecz i berło.

Dziękuję i pozdrawiam 24 września 2022

Zadanie domowe 

Historia
Narysuj lub wklej do zeszytu zdjęcie  Bolesława Chrobrego i podpisz.


Język polski 
1.Strona 18, ćwiczenia 6 i 7.
2.Opisz swój pokój używając przynajmniej 8 przyimków. Możesz skorzystać z propozycji na stronie 16, czerwona ramka.
Proszę zadanie wykonać na oddzielnej kartce.


Dziękuję i pozdrawiam 
Bogumiła Para

 
bottom of page