17 kwietnia 

Język polski 

Temat:"Kajtkowe przygody"-czytanie ze zrozumieniem fragmentu opowiadania,opisującego bociana Kajtka.

Praca z tekstem-194-197.

Gramatyka-Poznajemy liczebniki-liczebnik główny.Ćwiczenia utrwalające pisownię liczebników-ćwiczenie 4,strona 191.

Zadanie domowe 

Proszę dokończyć ćwiczenie 1,strona 190.

Proszę ćwiczyć czytanie wierszy.

 

Historia 

Temat:Sarmata w kontuszu.

Polska szlachta uważała się za potomków walecznego ludu Sarmatów.Szlachcic-sarmata był dumny ze swojego 

państwa,Rzeczypospolitej.Kochał i cenił wolność,chętnie służył Ojczyźnie.

Kontusz-bogato zdobiony,paradny strój noszony przez szlachtę.

 

Zadanie domowe

Na oddzielnej kartce narysuj lub wklej zdjęcie szlachcica w narodowym stroju i napisz jak wyglądał jego strój.

Skorzystaj z wiadomości w podręczniku, strona 109 lub innych źródeł.

Dziękuję!🙂

 

10 kwietnia 

Język polski 

Temat:"Nasz mały generał "-poznajemy Kazimierza Pułaskiego -bohatera obu narodów.Praca z tekstem.

Krótka biografia Kazimierza Pułaskiego.

Gramatyka:Pisownia wyrazów z "rz"-uzupełnianie ćwiczeń,strona 174-177.

Rozdanie wierszy na Dzień Mamy i Taty🙂

Zadanie domowe

1.Strona 175,zadanie 7.

2.Strona 177,zadanie 14.

3.Proszę nauczyć się czytać "Nasz mały generał ".

4.Proszę ćwiczyć czytanie wierszy.

Historia

Temat:Pod berłem Wazów-Zygmunt III Waza.

Po śmierci Stefana Batorego,królem Polski zostaje Zygmunt z rodu Wazów,wnuk Zygmunta Starego.

Czasy Zygmunta III były bardzo niespokojne.Polska odnosiła zwycięstwa,lecz musiała prowadzić wojny

z kilkoma potężnymi państwami.Powodowały one zubożenie kraju.Za panowania króla Zygmunta III

stolica Polski została przeniesiona z Krakowa do Warszawy.Stary zamek książąt mazowieckich przebudowano

na Zamek Królewski.Obok zamku,król Władysław Czwarty,syn Zygmunta III,wzniósł ojcu pomnik na wysokiej kolumnie.

Kolumna Zygmunta stała się symbolem Warszawy.

Dziękuję i pozdrawiam 

20 marca

Język polski 

Temat:Fryderyk Chopin -jeden z najbardziej znanych kompozytorów świata.Czytanie krótkiej historyjki 

            pt."Wieczór u Platerów".Odpowiadamy na pytania do czytanki-strona 161.

"Chopin grał,a z utkwionych w niego oczu słuchaczy spływały łzy.W tej muzyce,jak w czarownym zaklęciu wspomnień,

wszelkimi tonami i barwami wyśpiewana została Polska."

Gramatyka-Czas przyszły dokonany i niedokonany czasowników.Praca w ćwiczeniach-strona 166-168.

                    Pisanie dyktanda .

Zadanie domowe 

Strona 167,zadanie 9.

Historia

Temat:Oglądanie na YouTube prezentacji przedstawiającej wielkanocne tradycje i zwyczaje w Polsce.Dyskuja.

Dziękuję i do zobaczenia!

13 marca

Język polski

Temat:Czytanie ze zrozumieniem baśni pt."Drzewko miłości".Praca z tekstem.

Baśń-to wymyślona opowieść,w której fantastyczne mogą być nie tylko osoby ( wróżki,czarodzieje,królewny),

         ale także i przedmioty,mające czarodziejską moc. Baśnie zawierają morały i przesłania:złe uczynki zostają 

         ukarane,dobre zostają nagrodzone,biedny staje się bogatym.

Gramatyka-odmiana czasownika w czasie przyszłym niedokonanym,ćwiczenia strona 158-160.

Zadanie domowe 

Strona 160,zadanie 6.

Przypominam ,że 20 marca będzie dyktando.

Historia

Temat:Królowie wybierani-Henryk Walezy i Stefan Batory .

Po śmierci Zygmunta Augusta ,Polacy i Litwini musieli zdecydować,kto ma zostać królem .Ustalono,że każdy szlachcic 

ma prawo wypowiedzieć się,kogo chce mieć za swego pana.Zwołano zatem wolną elekcję dostępną dla całej szlachty. .

Henryk Walezy-pierwszy król elekcyjny.Panował tylko kilka miesięcy.Opuścił Polskę,bo wolał zostać królem Francji .

                            Nie był lubiany przez Polaków ,nie znał polskich obyczajów i nie rozumiał języka polskiego .

Stefan Batory-węgierski książe ,który został następnym królem elekcyjnym.Wykształcony,mądry i energiczny,dbał

                          o dobro swojej przybranej ojczyzny.Stefana Batorego uważa się za jednego z najwybitniejszych władców 

                          Polski.

Zadanie domowe 

Na oddzielnej kartce ,proszę napisać kilka zadań na temat Stefana Batorego .

( maksymalnie 10 zdań)

Drodzy rodzice

Ostatnio dwóch uczniów miało zepsute okulary ,stało się na skutek biegania i skakania po klasie, chodzi o niektórych chłopaków. Rozmawiałam z nimi dzisiaj na temat bezpieczeństwa i właściwego zachowania się na terenie szkoły.Mam nadzieję,że do niektórych to dotarło. Nieodpowiednie zachowanie  będzie brane pod uwagę przy końcowej klasyfikacji .

Dziękuję i do zobaczenia 🙂

3 marca 

Język polski 

Temat :Mit o Midasie,królu,który ponad wszystko kochał bogactwo .Czytanie ze zrozumieniem mitu 

pt."Złotodajna moc",praca z tekstem.

Gramatyka:Czas przeszły czasownika,odmiana przez osoby,liczby i rodzaje.Ćwiczenia strona 149-152.

Zadanie domowe 

1.Strona 152,zadanie 6.

2.Nauczyć się pięknie czytać mitu pt."Złotodajna moc".

3.Proszę przygotować się do dyktanda -strona 147.Dyktando odbędzie się 20 marca.

Historia 

Temat:Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Polska i Litwa połączyły się w 1569 roku w jedno państwo .Tak powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów-

rządzona przez wspólnie wybranego króla i sejmu,złożonego z przedstawicieli obu narodów .Państwo to 

było największą potęgą w całej środkowo-wschodniej Europie.Szlachta polska i litewska uważała Rzeczpospolitą 

za wspólną własność , o którą należy się troszczyć i być odpowiedzialnym za jej losy.

Przypominam ,że w sobotę 13 marca przynosimy plakat o Mikołaju Koperniku.

Od soboty,13 marca,dzieci wchodzą do budynku szkolnego dolnym wejściem ,tak jak to było przed zimą.

Dziękuję i do zobaczenia !

27 lutego 

Język polski 

Temat:Konkurs Pięknego Czytania.

Gramatyka-Przypomnienie podstawowych wiadomości o czasowniku.Uzupełnianie ćwiczeń ,strona 141-144.

Oglądanie fragmentu powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy ".

Zadanie domowe 

Strona 144,ćwiczenie 11.

Historia 

Temat :Zygmunt I Stary i Zygmunt August -ostatni królowie z dynastii Jagiellonów .

Charakterystyka ,osiągnięcia.

W 1525 roku mistrz zakonny Albert Hohenzolern przybył do Krakowa i złożył uroczysty hołd królowi

Zygmuntowi Staremu.

Król kazał odlać ogromny dzwon ,który zawisł na wieży wawelskiej w Krakowie.Bije w czasie najważniejszych 

uroczyztości.Bardzo troszczył się o dobro kraju.Zamek na Wawelu uczynił wspaniałą królewską siedzibą ,

perłą architektury renesansowej w Polsce .

Zygmunt August był jedynym synem Zygmunta Starego .Był wykształcony i inteligentny .Z Brukseli 

sprowadził wspaniałe arrasy,czyli kunsztownie wykonane tkaniny wyglądające jak wielkie obrazy.

Do dzisiaj zdobią one ściany wawelskich komnat .

Zadanie domowe

Proszę wykonać plakat na temat Mikołaja Kopernika .Termin wykonania -13 marca !

Kochani Rodzice chciałabym serdecznie wszystkim podziękować za wspaniałe przygotowanie dzieci do 

Konkursu Pięknego Czytania. Drogie dzieci byłyście świetne, ogromne brawa!🥰

Dziękuję i do zobaczenia!

 

20 lutego 

Język polski 

Temat:Wielcy Polacy-Ignacy Jan Paderewski .

Czytanie ze zrozumieniem fragmentu pamiętników pt"Kochaj pajączki,zwłaszcza muzykalne"-strona 116.

Charakterystyka małego Ignasia i dorosłego Ignacego Jana Paderewskiego .

Praca z tekstem -strona 116-119.

Wysłuchanie krótkiego utworu pianistycznego w wykonaniu Ignacego Jana Paderewskiego .

Gramatyka-Odmiana przymiotników.Uzupełnianie ćwiczeń -strona 120-122.

Zadanie domowe

Strona 122,ćwiczenie 6.

Uprzejmie przypominam o Konkursie Pięknego Czytania -27 lutego .

Oto podstawowe kryteria:

-technika czytania:płynność,usterki techniczne ,

-stosowanie środków ekspresji artystycznej :odpowiednie akcentowanie,przestrzeganie znaków interpunkcyjnych,

-ogólny wyraz artystyczny :strój,rekwizyt,elementy ruchu,mimika.

Dzieci nie uczą się wierszy na pamięć ,tylko pięknie czytać ! 

 

Dziękuję i do zobaczenia !

  

 

 13 lutego  

Język polski 

Temat:Polscy polarnicy.Poznajemy Marka Kamińskiego i niepełnosprawnego Jasia Melę.Wywiad z polarnikiem 

Markiem Kamińskim-praca z tekstem ,strona 123-126.

Marek Kamiński i Jaś Mela-byli to pierwsi Polacy,którzy na nartach zdobyli biegun północny.

Gramatyka-Powtarzamy wiadomości o zaimkach osobowych -uzupełnianie ćwiczeń ,strona 127-128.

Zadanie domowe

Strona 128,zadanie 6.

Historia

Temat:Czasy świetności Jagiellonów .Wojna trzynastoletnia.

Oglądanie krótkiego filmiku ,podsumowującego czasy pod panowaniem Kazimierza Jagiellończyka 

i jego synów . 

Przypominam,że 27 lutego odbędzie się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania.Proszę ,aby dzieci nie uczyły się 

wierszy na pamięć.Chcemy,aby wszystkie dzieci miały równe szanse.

Dziękuję !

6 lutego 

Język polski 

Temat:Moja wymarzona wyprawa-czytanie opowiadania pt."Jestem w krainie niedźwiedzi"

             Praca z tekstem-strona 132-134.

            Co warto wiedzieć o niedźwiedziu polarnym?

            Słuchanie pierwszego rozdziału powieści Henryka Sienkiewicza pt."W pustyni i w puszczy ".

Zadanie domowe 

Korzystając z wiadomości zdobytych na lekcji ,proszę napisać kilka zdań o niedźwiedziu polarnym .

Zadanie proszę napisać na oddzielnej kartce( do 10 zdań).

W ostatnią sobotę lutego odbędzie się konkurs pięknego czytania.Dzieci wybrały wiersze ,które chcą pięknie 

przeczytać .Proszę o ćwiczenie czytania tych wierszy😊

Historia 

Temat:Test."Niedźwiadek Wojtek "-krótki film odpowiadający o brunatnym misiu Wojtku,który został 

żołnierzem .

Dziękuję i do zobaczenia !

30 stycznia

Język polski 

Temat:Dyktando.Piękne czytanie opowiadania o Karolu Wojtyła

Ćwiczenia gramatyczne -tworzenie rzeczowników od przymiotników -dokończenie ćwiczeń -strona 76.

Nieregularne stopniowanie przymiotników -ćwiczenia -strona 115.

Zadanie domowe 

Strona 136,zadanie 8.

Historia

Temat:Powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału .Przygotowanie do testu.

Zadanie domowe 

Proszę przygotować się do testu na następną sobotę -6 luty.Dzieci otrzymały materiały do powtórki .

Dziękuję i do zobaczenia !

23 stycznia

Język polski 

Temat:Wielcy Polacy-Karol Wojtyła .Poznajemy Karola Wojtyłę na podstawie fragmentu opowiadania 

pod tytułem "O tym,jak ksiądz Karol stał na zielonej ławce".Czytanie ze zrozumieniem i odpowiedzi na pytania 

strona 108-110.

Gramatyka -Przypomnienie wiadomości o przymiotnikach opisujących i oceniających.

Przymiotniki opisujące -opisują ,na przykład :wysoki,czerwony,mały.

Przymiotniki oceniające-oceniają ,na przykład :dobry,szlachetny,pracowity.

Regularne stopniowe przymiotników .Uzupełnianie ćwiczeń :strona 112-114.

Zadanie domowe 

Proszę nauczyć się pięknie czytać opowiadania pt."O tym,jak ksiądz Karol stał na zielonej ławce".

Przypominam ,że 30 stycznia będzie dyktando a także proszę przynieść zadanie na temat wybranego Polaka,

który otrzymał Nagrodę Nobla .

Historia 

Temat: Czytanie i opowiadanie o polskich rycerzach.Praca z tekstem-strona -66-73.

Zadanie domowe

W zeszycie,prosze narysowac polskiego rycerza.

Dziekuje i do zobaczenia!

16 stycznia 

Język polski 

Temat:Poznajemy Marię Skłodowską Curie . Czytanie ze zrozumieniem opowiadania pt."Mała Maniusia".

            Co to jest Nagroda Nobla i komu jest przyznawana? Polacy ,którzy otrzymali Nagrodę Nobla .

           

Gramatyka-dokończenie ćwiczeń -strona 106 i 107.Tworzenie rzeczowników od czasowników .

Zadanie domowe 

1.Proszę poszukać w internecie informacje o polskich laureatach Nagrody Nobla ,wybierz jednego 

i napisz krótką biografię  ( można wkleić zdjęcie ).Zadanie proszę wykonać na oddzielnej kartce.

Termin oddania pracy -30 stycznia .

2.Przypominam,że w sobotę 23 stycznia mamy dyktando.

Historia 

Temat :Król Władysław Jagiełło i jego przyjaciele .

Mikołaj Trąba-spowiednik króla .Pierwszy prymas Polski.Był kandydatem na Ojca Świętego .

Paweł Włodkowic-uczony,doktor prawa kościelnego,rektor Akademii Krakowskiej .

Zbigniew Oleśnicki-biskup krakowski ,kardynał .

Zawisza Czarny-najsławniejszy i najdzielniejszy polski rycerz.Walczył w bitwie pod Grunwaldem .

Był niezwyciężony,zawsze mówił prawdę i nigdy nie zawiódł przyjaciół .

Dziękuję i do zobaczenia !

9 stycznia

Język polski 

Temat:"Zimowe ferie Oli"-czytanie ze zrozumieniem ,odpowiedzi na pytania ,praca z tekstem.

Gramatyka -Noworoczne rozmaitości językowe -ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne -strona 105-107.

Zadanie domowe 

1.Strona 105,zadanie 2.

2.Proszę przygotować się do dyktanda-strona 107. Dyktando będzie 23 stycznia .

Historia 

Temat:Bitwa pod Grunwaldem -oglądanie i omówienie filmu,przedstawiającego zwycięstwo polskiego rycerstwa nad potęgą zakonu krzyżackiego .

Bitwa pod Grunwaldem-15 lipca 1410.Król Władysław Jagiełło ze swoim wojskiem pokonał Krzyżaków .Przed

bitwą polscy rycerze śpiewali pieśń Bogurodzica -uznawany za pierwszy hymn Polski.

Dwa nagie miecze-mistrz krzyżacki wysłał je do Jagiełły i oświadczył ,że daje je królowi po to,aby miał czym 

walczyć. Król spokojnie zniósł tę zniewagę.

Zadanie domowe 

Narysuj w zeszycie dwa nagie miecze,które mistrz krzyżacki dał polskiemu królowi przed bitwą .

Dziękuję ,pozdrawiam i do zobaczenia !

19 grudnia

Język polski 

Temat:Świąteczne tradycje w Polsce i na świecie .Czytanie ze zrozumieniem legendy pod tytułem

"Gwiazda betlejemska ".Praca z tekstem.Dyskusja na temat : Jak powinniśmy zachować się w wigilijny 

wieczór?

Gramatyka -świąteczne rozmaitości językowe-uzupełnianie ćwiczeń -strona 98-100.

Nie ma zadania domowego🤩

 

Historia 

Temat :Tradycje i zwyczaje świąteczne dawniej i dziś .Wspólne słuchanie i śpiewanie kolęd.

 

Nie ma zadania domowego 🙂

 

Dziękuję bardzo za świąteczne prezenty i do zobaczenia w Nowym Roku 2021!

 

 

12 grudnia 

Język polski 

Temat :Czytanie ze zrozumieniem legendy pt."Nawojka".Układanie pytań do odpowiedzi .Praca z tekstem,

             strona 78.

Gramatyka:Kiedy piszemy ś,ć,ź,ń,dź a kiedy si,ci,zi,ni,dzi.Uzupełnianie ćwiczeń -strona 81-85.

Zadanie domowe 

Strona 81,zadanie 1.

Historia

Temat :"Szlak Orlich Gniazd "-oglądanie i omówienie filmiku .

Przypominam,że w sobotę upływa termin oddawania prac na temat Królowej Jadwigi .

Dziękuję i do zobaczenia !     

    

 5 grudnia 

Język polski 

Temat:Czas dobroci,czas prezentów.Czytanie ze zrozumieniem opowiadania pt."Mały,święty Mikołaj ",str.86.

Praca z tekstem .Wizyta Mikołaja w klasie.

Gramatyka:Mikołajowe rozmaitości językowe. Ćwiczenia gramatyczne strona 91-93.

 

Zadanie domowe 

Strona 92,zadanie 5.

Proszę nauczyć się pięknie czytać ,strona 87(tekst w ramce).

Historia

Temat:Święta Jadwiga -królowa.

W dniu koronacji miała zaledwie 10 lat.Zajmowała się sprawami ludu.Stawała w obronie ubogich 

i pokrzywdzonych .Królowa Jadwiga przeznaczyła swoje klejnoty na odnowienie Akademii Krakowskiej .

Papież Jan Paweł II ogłosił ją świętą i patronką Polski.

Zadanie domowe

Proszę wykonać plakat na temat Królowej Jadwigi .Wklej zdjęcie i napisz krótką biografię ,ciekawostki .

Zadanie proszę wykonać na oddzielnej kartce.

Termin wykonania zadania -19 grudnia !

Dziękuję ,pozdrawiam i do zobaczenia !

28 listopada

Święto Dziękczynienia 

21 listopada 

Język polski 

Temat:Powtarzanie i utrwalenie pisowni wyrazów z "ch" i "h". Uzupełnianie ćwiczeń strona 61-63,68-70.

Dyktando .

Zadanie domowe 

Strona 70,zadanie 6,7 i 8.

Historia

Temat:"Ostatni Piast "- Kazimierz Wielki .

Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną.Król założył wiele nowych miast , a wiele starych

obwarował murami.Na granicach państwa wzniósł kilkadziesiąt zamków obronnych. Ich ruiny można oglądać jeszcze 

dziś . Polska pod panowaniem króla Kazimierza stała się krajem bogatym i silnym.Chciał także, aby Polacy byli narodem

ludzi mądrych i wykształconych . W Krakowie, w 1364 roku założył pierwszą wyższą uczelnię- Akademię Krakowską,czyli

uniwersytet. Nie pozostawił następcy tronu , bo nie miał syna. Był więc ostatnim władcą z dynastii Piastów .

Szlak Orlich Gniazd- to szlak murowanych , obronnych zamków zbudowanych na rozkaz Kazimierza Wielkiego .

Dziękuję i do zobaczenia 5 grudnia .

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę smacznego indyka oraz miłego i spokojnego Święta Dziękczynienia.

  

14 listopada

Język polski 

Temat:Obchodzimy Święto Niepodległości .Piękne czytanie wierszy przez dzieci .Wspólne odśpiewanie Hymnu

Narodowego .

Polskie symbole narodowe .Czytanie opowiadania pt."Waleczny orzeł ".Praca z tekstem .

11 listopada 1918 roku był szczęśliwym dniem dla wszystkich Polaków.Właśnie wtedy ,po 123 latach niewoli , Polska 

odzyskała niepodległość .Dlatego ten dzień obchodzimy jako nasze Święto Narodowe. Zapamiętaj tę ważną  datę .

11 listopada to symbol miłości do ojczyzny ,walki o wolność ,wiary i zwycięstwa .

 

Zadanie domowe 

Proszę narysować w zeszycie polskie symbole narodowe : godło i flagę Polski i napisać jedną zwrotkę Hymnu 

Narodowego .

 

Historia - Święto Patrona Szkoły.

Udział we Mszy świętej .

Dziękuję i do zobaczenia 🙂

 

 

7 listopada 

 

Język polski 

Temat:Czytanie ze zrozumieniem opowiadania pt."Jesień 1608 roku".Polscy osadnicy w Ameryce.Praca z tekstem.

 

Gramatyka:Przypominamy i utrwalamy wiadomości o wielkiej i małej literze.Uzupełnianie ćwiczeń -strona 56,

                    zadania 3 i 4.

 

Zadanie domowe 

1.Strona 55 , zadanie 2.

2.Proszę poćwiczyć czytanie wierszy na 14 listopada (mam nadzieję , że lekcje będą normalnie).

3.Dyktando przełożymy na 21 listopada🙂.

Historia

Temat :Święty Stanisław -patron Królestwa Polskiego .

Biskup krakowski Stanisław był pierwszym Polakiem ,który został świętym.Król Bolesław Śmiały zabił biskupa

podczas mszy świętej .

Przemysł ll i Władysław Łokietek to polscy królowie,którzy zjednoczyli Księstwo Polskie po rozbiciu dzielnicowym.

Przemysł ll-koronowany w 1295 roku w Gnieźnie i w ten sposób odnowiono Księstwo Polskie.Odtąd godłem państwa

                   polskiego jest Orzeł Biały na czerwonym tle .

Władysław Łokietek -koronowany na króla Polski w 1320 roku i jest to koniec rozbicia dzielnicowego .

Zadanie domowe 

Proszę wkleić do zeszytu zdjęcie Świętego Stanisława .

Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszych zajęciach online 😀Do zobaczenia w sobotę !

 

 

 

 

 

31 października 

Język polski 

Temat:Pamiętajmy o zmarłych . Czytanie i interpretacja wiersza pt."Tym co odeszli".Czytanie ze zrozumieniem fragmentu 

            opowieści pt."Noe".Praca z tekstem,odpowiedzi na pytania.

Gramatyka:Ćwiczenia utrwalające odmianę rzeczowników przez przypadki .Uzupełnianie ćwiczeń, strona 29-31,

                     strona 38,zadania2 i 5, strona 46,zadanie 4 i strona 47,zadanie 6.

Zadanie domowe

1.Przygotować się do dyktanda-strona 63.Dyktando odbędzie się 14 listopada .

2.Proszę wykonać ćwiczenie na stronie 32.

3.Proszę wykonać ćwiczenie 5,strona 46.

7 listopada obchodzimy Święto Niepodległości .Dzieci otrzymały wiersze. Bardzo proszę ,żeby dzieci nauczyły się 

pięknie czytać tych wierszy.

Historia

Temat:Wincenty Kadłubek-najważniejsze fakty.

            Test-Narodziny Polski.

Wincenty Kadłubek - biskup krakowski.Napisał kronikę o dziejach Polski . Był to pierwszy podręcznik do nauki 

                                      czytania w Polsce.Uczył jak kochać ojczyznę . To właśnie Kadłubek wprowadził w naszych 

                                      kościołach czerwone światełko palące się cały czas przed Najświętszym Sakramentem.

Nie ma zadania z historii !

Dziękuję i pozdrawiam !

24 października 

Język polski 

Temat:Europejczycy odkrywają Amerykę -wielka wyprawa Krzysztofa Kolumba .

Praca z tekstem.Poszerzamy wiadomości o Krzysztofie Kolumbie.

Gramatyka:Przypomnienie wiadomości o głosce i literze. Ćwiczenia utrwalające .

 

Zadanie domowe

Strona 42,zadanie3.Proszę o wykonanie tego zadania na oddzielnej kartce.

Historia

Temat:Bolesław Krzywousty

            Narodziny Polski-utrwalenie wiadomości .

Księcia nazwano Krzywoustym,bo miał skrzywioną wargę ,prawdopodobnie od urodzenia .

Nie był koronowany,ale był księciem bardzo odważnym i walecznym.

Psie Pole-miejsce pod Wrocławem,gdzie Bolesław pokonał cesarza niemieckiego Henryka V.

Książę Bolesław podzielił Polskę na dzielnice,którymi rządzili jego synowie.

Zadanie domowe 

Proszę przygotować się do testu  "Narodziny Polski".Dzieci otrzymały kartkę z materiałem utrwalającym .

Test będzie 31 października .

Dziękuję i do zobaczenia .Życzę miłego tygodnia .

17 października 2020

Język polski 

Temat:Czytanie ze zrozumieniem opowiadania pt."Mój przyjaciel Reks".Praca z tekstem.

Gramatyka :Dokończenie ćwiczeń na stronie 24.Dzielenie wyrazów na sylaby, wypisywanie samogłosek i spółgłosek

                    z wyrazów. Głoska i litera w wyrazach-przypomnienie wiadomości.

Nie ma zadania domowego!

Historia 

Temat:Groby królewskie.

Katedra na Wawelu w Krakowie -najważniejsze miejsce spoczynku polskich królów.Stanowi symbol wiary,dumy

                                                          i świetności Polski .Władysław Łokietek był pierwszym królem ,który spoczął na 

                                                          Wawelu.

Nie ma zadania domowego!

 

Dziękuję i do zobaczenia!

 

 

10 października 2020

Język polski 

Temat:Poszerzamy nasze wiadomości na temat przyjaźni .Jaki jest dobry przyjaciel a jaki fałszywy ?-dyskusja w klasie .

            Czytanie ze zrozumieniem bajki pt."Leśny czarodziej ".Praca z tekstem .

Gramatyka:Samogłoski i spółgłoski w wyrazach, dzielenie wyrazów na sylaby-uzupełnianie ćwiczeń .

Zadanie domowe na 17 października 

1. Na oddzielnej kartce , napisz jakiego przyjaciela chciałbyś /chciałabyś mieć .

2.Strona,24,zadanie7.

Historia

Temat:Koronacja i insygnia.

Insygnia-to symbole władzy królewskiej .Należą do niej korona,jabłko , berło,a także miecz królewski.

Zadanie domowe na 17 października 

1.Narysuj insygnia królewskie .

Dziękuję i do zobaczenia !

 

3 października 2020

Język polski 

Temat :Konflikty w klasie na podstawie odpowiadania pt."Znowu się zaczęło ".Odpowiedzi na pytania do czytanki.

             Dyskusja na temat przemocy i konfliktów w klasie.Jak rozwiązywać tak poważne problemy ?

             Co to jest przemoc i konflikt?

Gramatyka:Przyimki-utrwalanie wiadomości . Układanie zdań z przyimkami.

Zadanie domowe na 10 października 

1.Nauczyć się pięknie czytać fragmentu opowiadania "Znowu się zaczęło "str.19(tekst w ramce).

2.Wybierz 10 przyimków(strona16-czerwona ramka),następnie użyj je w zdaniach opisujących swój pokój .Zadanie to 

   proszę wykonać na oddzielnej kartce.

3.Przypominam , że w sobotę będzie zapowiedziane wcześniej dyktando.

Dziękuję i pozdrawiam !

 

 

26 wrzesień 2020     

Język polski 

Temat :"Odwaga Hani"-krótkie opowiadanie wojenne, opisujące przeżycia Hani w Warszawie w 1944 roku.

              Poszerzamy wiedzę na temat Powstania warszawskiego.

              Piękne czytanie wiersza pt. "Drzewo pokoju".

Gramatyka

             Co to są przyimki?

             Ćwiczenia utrwalające, strona 16 -18.

Zadanie domowe na 3 października 

Strona 18, ćwiczenia 6.

Proszę przygotować się do dyktanda. Tekst na stronie 13.Dyktando będzie 10 października .

Historia 

Temat: Księstwo Polskie.

Bolesław - najstarszy syn księcia Mieszka l. Po śmierci ojca objął rządy w Polsce, został nazwany Chrobrym.

Umocnił państwo polskie. Dzięki niemu nasz kraj stał się silny i niezależny.

Bolesław Chrobry -pierwszy król Polski 

1025rok-koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski.

Poganin-to ktoś, kto nie zna i nie wierzy w Jezusa Chrystusa.

Relikwie -to ciało i wszystkie rzeczy, które należały do świętego.

Mieszko ll-syn Bolesława Chrobrego. Drugi król Polski. Umiał czytać i pisać, co w jego czasach potrafiło

                 niewielu ludzi (około 40 osób ). Znał także cztery języki obce: łacinę, grekę, niemiecki i polski .

Zadanie domowe na 3 października 

Wydrukuj i wklej do zeszytu zdjęcie Bolesława Chrobrego i podpisz go.

Dziękuję i do zobaczenia 😊

 

 

 

19 wrzesień 2020

Język polski 

Temat: Lekcja organizacyjna.Opowiadamy o wakacjach.

              Czytanie ze zrozumieniem opowiadania pt."List z obozu harcerskiego".

              Odpowiedzi na pytania-podręcznik str.5.

Gramatyka: Przypomnienie wiadomości z poprzedniej klasy. Uzupełnianie ćwiczeń str.8-10.

Historia

Temat: Czym jest historia ? O czym będziemy się uczyć na lekcjach historii ?

              Narodziny Polski-opowiadanie o powstaniu państwa polskiego .

             

              Mieszko I -pierwszy władca Polski.

               966rok-początek państwa polskiego.

Nie ma zadania domowego 😊

Pozdrawiam i do zobaczenia w sobotę !

20160907_133823
20160421_123411-1
20160421_123222-1
20160416_150104-1
20160416_145050-1
20160416_145009_001-1