jęz. polski:

 

1.

Przeczytaj opowiadanie "Podróż do Polski" - wysłane na email

 

2. 

W zeszycie, odpowiedz na pytania pod opowiadaniem.

 

PAMIĘTAJ, ŻEBY NAJPIERW NAPISAĆ PYTANIE I DOPIERO POD PYTAIEM NAPISAĆ ODPOWIEDŹ PEŁNYM ZDANIEM.

 

Rodzice, proszę o przesłanie do mnie wszystkich zaległych prac.

Poniższe zadanie zostało wysłane na email.

ZADANIE DOMOWE NA DZIEŃ 5-2-20:

jęz. polski:

 

Proszę zrobić dyktanda. Zacznij od pierwszego i rób w kolejności.

 

Po skończeniu naciśnij przycisk "sprawdź".

Wyślij zdjęcie dyktanda razem z wynikiem do mnie na email.

1.

https://dyktanda.pl/pokaz_dyktando-3631.html 

 

2.

https://dyktanda.pl/pokaz_dyktando-3698.html  

3.

https://dyktanda.pl/pokaz_dyktando-3670.html  

4.

https://dyktanda.pl/pokaz_dyktando-3676.html  

5.

https://dyktanda.pl/pokaz_dyktando-3692.html 

 6.

https://dyktanda.pl/pokaz_dyktando-3665.html  

7.

https://dyktanda.pl/pokaz_dyktando-3668.html

8.

https://dyktanda.pl/pokaz_dyktando-3978.html  

historia:

strona 88 - rozdział "Rzeczpospolita wielu narodów"

1. Przeczytaj rozdział.

2. W zeszycie, wypisz wszystkie grupy narodowościowe mieszkające w Polsce w tamtym czasie.

3. Napisz 1-2 zdań o każdej grupie (wykorzystaj informacje z podręcznika tylko)

4. wyślij zdjęcia skończonej pracy do mnie na email.

Zadanie domowe na 4-25-20:

 

jęz. polski:

 

1.

Przeczytaj opowiadanie "Trzeci Maj" - w załączniku.

 

2.

w zeszycie, odpowiedz na pytania pod opowiadaniem.

PAMIĘTAJ, ŻEBY NAJPIERW NAPISAĆ PYTANIE A DOPIERO ODPOWIEDŹ  POD SPODEM. 

ODPOWIEDZI MUSZĄ BYĆ  NAPISANE PEŁNYMI ZDANIAMI.

 

3.

Przeczytaj zasady pisania liter "ó" i "u" na stronie 41 i 44 w ćwiczeniach.

 

4.

zrób następujące ćwiczenia:

 

strona 41, ćw. 2

strona 43, ćw. 5, 6, 7

strona 45, ćw. 1, 2

strona 46, sprawdzian ó/u

 

 

  historia:  

 

strona 80 - 81

 

1.

przeczytaj o Mikołaju Koperniku.

 

2.

Narysuj jak najlepiej umiesz podobiznę Mikołaja Kopernika i napisz obok interesujące rzeczy o nim.

 

 

Dziękuję

 

Lidia Wilkowski

708-299-9000

Zadanie domowe na dzień 4-11-20.

Pakiet z lekcją został wysłany do wszystkich na email.

Życzę Wszystkim Zdrowych, Spokojnych Świąt Wielkiejnocy!!!

 

Zadanie Domowe na dzień 4-4-20

Pakiet z zadaniem został wysłany do wszystkich na email.

Dziękuję rodzicom za pomoc! :)

Zadanie domowe na dzień 3-21-20:

Rodzice, dziekuje za Wasza pomoc! 

 

historia:

 

Przeczytać roździał o królowej Jadwidze - strona 49-53.

 

W zeszycie, odpowiedz na pytania (pamiętaj, żeby napisać najpierw pytanie, a potem odpowiedź):

 

1. 

Narysuj królowa i pod rysunkiem wypisz cechy opisujace królowa Jadwigę. Znajdziesz je na stronie 49,50,51,52.

 

2.

Które miejsce odwiedziła jako pierwszy polski władca? (odp. jest na stronie 50).

 

3.

Kto został jej mężem? (str. 49)

 

4.

Skad pochodził jej maż? (str. 49)

 

5.

Co się stało z Litwa dzięki temu małżeństwu? (str. 49)

 

ZRÓB ZDJĘCIE SWOJEJ PRACY I WYŚLIJ DO MNIE NA EMAIL.

 

jęz. polski:

 

1.

Opowiadanie "Domki dla ptaków"

 

Odpowiedz na pytania pod opowiadaniem.

Pamietaj, żeby najpierw napisać pytanie, a potem odpowiedź.

Zawsze odpowiadaj pełnym zdaniem.

 

  ZRÓB ZDJĘCIE SWOJEJ PRACY I WYŚLIJ DO MNIE NA EMAIL.  

Sobota, 3/7/20:

Na lekcji historii rozmawialiśmy o Szlaku Orlich Gniazd.

Na lekcji jęz. polskiego ćwiczyliśmy budowanie zdań, uczniowie słuchali opowiadania "Domki Dla Ptaków" oraz praktykowaliśmy szybkie czytanie.

Zadanie Domowe na dzień 3/15/20:

historia:

nieobecni uczniowie narysują zamek w zeszycie do historii na podstawie rozdziału w podręczniku - Szlakiem Orlich Gniazd.

jęz. polski:

1.

Dokończyć budowanie zdań na lużnych kartkach rozdanych w klasie.

2.

Lużna kartka - szybkie czytanie - ćwicz w domu - bedziemy czytać na stopień.

3.

Z opowiadania "Domki dla ptaków" wypisz na tej samej kartce trudne wyrazy (minium 3).

Przetłumacz je.

4.

Z opowiadania "Domki dla ptaków" wypisz do zeszytu: 5 rzeczownikó,w 5 przymiotników i 5 czasowników.

Ułóż z nimi zdania.

Pokoloruj te wyrazy w zdaniach.

NIEOBECNI UCZNIOWIE:

- opowiadanie i schemat do budowy zdan jest wysłany na email.

Sobota, 2/29/20:

 

Na zajęciach z historii odbył się konkurs ładnego czytania.

 

Na lekcji z jęz. polskiego uczyliśmy się i ćwiczyliśmy o przymiotniku.

 

Zadanie domowe na 3/7/20:

 

historia:

 

nie ma zadania

 

 

jęz. polski:

1. Karta pracy #42

2. Karta pracy #109, ćw. 2

3. Karta pracy #110, ćw. 2

NIEOBECNI UCZNIOWIE DOSTALI CAŁY PAKIET NA EMAIL

Sobota, 2/22/20:

Na lekcji historii uczniowie pisali test nt Dynastii Piast.

Na zajęciach z jęz. polskiego ćwiczyliśmy budowanie zdań używając rzeczwonika, przymiotnika i czasownika.

Czytaliśmy opowiadanie na str. 79, "Historia Puszka". Rozwiązyaliśmy ćwiczenia pod opowiadaniem.

Zadanie domowe na dzień 2/29/20:

historia:

Nie ma nic.

jęz. polski:

1.

Luźne kartki rozdane w klasie:

dokończ budowania zdań cztero- i pięciowyrazowych. Zbuduj 3 zdania dodatkowo z tyłu każdej kartki.

2.

Luźna kartka - krzyżówka.

3.

Z opowiadania "Historia Puszka" wypisz w zeszycie 5 rzeczowników, 5 przymiotników i 5 czasowników.

UWAGA:

W najbliższą sobotę odbędzie się konkurs ładnego czytania, na poziomie klasy naszej, z zewnetrzną komisją.

Wszyscy uczniowie biorą udział.

Sobota, 2-15-20:

Nalekcji historii rozmawialiśmy o nadchodzącym teście. Czytaliśmy pytania i odpowiedzi.

Na lekcji jęz. polskiego ćwiczyliśmy pisanie liczb oraz pracowaliśmy z przymiotnikiem.

Zadanie domowe na dzień 2-22-20

historia:

1.

Przygotuj się do testu.

jęz. polski:

1.

Lużna kartka - wyszukiwarka wyrazówk - Przymiotnik

Nieobecni uczniowie dostana tą kartkę na email.

2.

Ćwicz czytanie wiersza do konkursu (2-29-20)

3.

Wypisz podane cyfry używając litery (tak jak w klasie):

25

38

62

79

136

251

774

4.

Używając rzeczownika, przymiotnika i czasownika zbuduj 3 zdania.

UWAGA:

Nieobecni uczniowie są proszeni do przyniesienia zrobionych pakietęw nt rzeczownika

Sobota, 2-8-20:

Na zajęciach z historii kończyliśmy naukę o królu Kazimierzu Wielkim.

Na lekcji jęz. polskiego kontynuowaliśmy naukę o spółgłoskach miękkich i o rzeczowniku.

Zadanie domowe na dzień 2-15-20:

historia:

1.

W zeszycie, napisz 3 ważne rzeczy jakie król Kazimierz Wielki zrobił dla Polski.

Nieobecne osoby muszą napisać wszystkie rzeczy jakie król zrobił.

jęz. polski:

1.

Dokończ pakiet rozdany w klasie.

Nieobecne osoby dostana pakiet na email.

Sobota, 1/25/20:

Na zajęciach z historii uczyliśmy się o królu Władysławie Łokietku - str. 39

Na lekcji jęz. polskiego czytaliśmy legendę o smoku wawelskich - każdy dostał kopię tego opowiadania i napisał swoje imię na przodzie.

Ponadto, ćwiczyliśmy głoski miękkie i twarde, str. 23-24 2 ćwiczeniach.

Zadanie domowe na dzień 2/1/2020:

historia:

1.

W zeszycie, odpowiedz na pytanie:

Co ważnego dla Polski zrobił Władysław Łokietek?

jęz. polski:

1.

W klasie wypisywaliśmy trudne wyrazy z opowiadania "Legenda o smoku wawelskim".

Wyszukaj w opowiadaniu 5 zdań, w których są te wyrazy - w wersji polskiej - i wypisz je do zeszytu. Podkreśl trudny wyraz.

2.

Wybierz jeden paragraf z opowiadania i naucz się czytać na stopień.

Niektórzy już czytali w klasie więc nie muszą już czytać (Eva, Henry Genevieve, Edyta).

3.

ćwiczenia: str. 24, ćw. 3

4.

Utwórz wyrazy wstawiając brakujące głoski/litery  miękkie (tak jak to robiliśmy w klasie).

ć, ci

ź, zi

ń, ni

dź, dzi

ś, si

snail - ___ limak

seven - ___ edem

sound - ____ więk

day - ____ eń

colt - ____ rebak

green - ____ elony

enough - doś ______

interesting - ____ ekawy

bubble - ba___ ka

dance - ta ____ ec

UWAGA:

Zabawa szkolna się zbliża. W dalszym ciągu zbieramy po $5 na główną nagrodę ORAZ zbieramy fanty na mniejsze nagrody. Proszę o dostarczenie tego do mnie do klasy.

UWAGA:

W najbliższą sobotę, po zajeciach są wywiadówki, w klasach. Jest to możliwość spotkania się z nauczycielem, aby porozmawiać o swoich dziecku i jego pracy w szkole.

Zadanie Domowe na dzień 1-25-20:

To samo zadanie jakie było na poprzednią sobotę:

 

 

historia:

W zeszycie napisz:

1.

Kto to był Św. Stanislaw?

2.

Jaki znak mówi, że był świętym?

jęz. polski:

Na przykładzie pracy w klasie (str. 21), wpisz wyrazy w odpowiednie zdanie (using the classwork, write the missing words in the right sentence):

1. 

gotować, gotowanie

a) Moja babcia lubi............  dla mnie.

b)  .............. obiadu zajmuje dużo czasu.

2.

czytać, czytanie

a) Franek musi ........... codziennie 10 stron z książki.

b) Ania dostała dobry stopień w szkole za dobre ........... .

UWAGA:

Proszę rodziców, żeby co piątek dopytali się swoich dzieci czy odrobiły zadanie domowe i sprawdzili czy całe zadanie jest odrobione. Dzieci przynoszą tylko część pracy domowej tłumacząc się, że zapomnieli, albo, że nie widzieli więcej na stronie szkoły. Na koniec semestru bedzie wystawiony stopień z odrabiania prac domowych.

Nieobecni uczniowie muszą przynosić zaległe zadania.

UWAGA:

Zabawa szkolna już wkrótce. Zbieramy/składamy się na główną nagrodę, po $5. do 25 stycznia. Proszę o przekazanie pieniędzy do mnie.

Prosimy też o przynoszenie mniejszych nagród do losowania.

Sobota, 1-11-20

Na lekcji historii uczyliśmy się od Sw. Stanisławie.

Na lekcji jęz. polskiego uczyliśmy się pisania "nie z rzeczownikami i z czasownikami.

Przypominaliśmy sobie pisownieędni tygodnia, miesięcy, pór roku i cyfr 1-20.

Zadanie domowe na dzień 1-18-20

historia:

W zeszycie napisz:

1.

Kto to był Św. Stanislaw?

2.

Jaki znak mówi, że był świętym?

jęz. polski:

Na przykładzie pracy w klasie (str. 21), wpisz wyrazy w odpowiednie zdanie (using the classwork, write the missing words in the right sentence):

1. 

gotować, gotowanie

a) Moja babcia lubi............  dla mnie.

b)  .............. obiadu zajmuje dużo czasu.

2.

czytać, czytanie

a) Franek musi ........... codziennie 10 stron z książki.

b) Ania dostała dobry stopień w szkole za dobre ........... .

UWAGA:

Jasełka już w najbiższą sobotę. Uczniowie, którzy nie mają ról indywidualnych, proszę o ubranie się na biało i granatowo.

Ci uczniowie są w chórze. Ustawienie chóru: po prawej stronie stajenki, patrząc na scenę.

Proszę ćwiczyć kolędy, wysłane na email w ubiegłym tygodniu.

UWAGA:

Proszę rodziców, żeby co piątek dopytali się swoich dzieci czy odrobiły zadanie domowe i sprawdzili czy całe zadanie jest odrobione. Dzieci przynoszą tylko część pracy domowej tłumacząc się, że zapomnieli, albo, że nie widzieli więcej na stronie szkoły. Na koniec semestru bedzie wystawiony stopień z odrabiania prac domowych.

Nieobecni uczniowie muszą przynosić zaległe zadania.

UWAGA:

Zabawa szkolna już wkrótce. Zbieramy/składamy się na główną nagrodę, po $5. do 25 stycznia. Proszę o przekazanie pieniędzy do mnie.

Prosimy też o przynoszenie mniejszych nagród do losowania.

Sobota, 1-4-20:

Ćwiczyliśmy nasze role do Jasełek przez całe zajęcia.

Zadanie domowe na dzien 1-11-20:

jęz. polski:

Zadanie jest na podstawie opowiadania "Przy Choince", które jest na luźnych kartkach rozdanych każdemu uczniowi.

1. 

Na oddzielnych/luźnych kartkach, odpowiedz na pytania "B", które są za opowiadaniem.

Proszę pamiętać o zasadach, o których mówiliśmy w klasie: 

- zawsze napisz pytanie, a potem odpowiedz na nie

- odpowiadaj zawsze pełnym zdaniem

Przykład (example):

Jacek bardzo lubi otwierać prezenty.

Co Jacek bardzo lubi robić?

Jacek bardzo lubi otwierać prezenty.

Kto bardzo lubi otwierać prezenty?

Jacek bardzo lubi otwierać prezenty.

ZADANIE TO JEST NA STOPIEŃ (this work will be graded.).

PROSZĘ SPRAWDZIĆ CZY NIE MA BŁĘDÓW ORTOGRAFICZNYCH (check your work for spelling mistakes - all words are in the story).

2.

rzeczowniki z opowiadania: dzieci, kolędy, pudełko, choinka

a) Napisz obok każdego rzeczownika w jakiej liczbie jest (liczba pojedyncza czy liczba mnoga).

(write next to each noun what form it is (singular or plural)

b) Potem napisz obok ten sam rzeczownik w drugiej liczbie (pojedynczej lub mnogiej)

(then write next to it the same noun in the other form - singular or plural)

Przykład (example):

ksiażka - liczba pojedyncza, książki - liczba mnoga

szkoły - liczba mnoga, szkoła - liczba pojedyncza.

UWAGA:

Proszę o dopilnowywanie, aby każde dziecko spakowało się do szkoly i nic nie zapomniało. Uczniowie ciągle zapominają coś przynieść włącznie ze swoim zadaniem domowym.

UWAGA:

Uczniowie, którzy nie przynieśli pracy z języka polskiego i historii na ostatnie zajęcia - 

PROSZĘ O PRZYNIESIENIE TEGO W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ - jest to praca na stopień.

UWAGA:

Jasełka odbędą się 18-go stycznia. Proszę o ubranie swojego dziecka na biało i granatowo, aby nie odcinało sie wyglądem od innych, co może spowodować, że dziecko będzie się czuło nieswojo.

UWAGA:

Jeżeli ktoś nie ma opowiadania, proszę mnie poprosić o przesłanie go na email.

Uczniowie nieraz tłumaczą się brakiem odrobionej lekcji z takiego właśnie powodu. 

Zadanie domowe na dzień 1-4-2020:

historia:

na osobnej kartce papieru, może być większa, naklej zdjęcie Wincentego Kadłubka i napisz pod zdjęciem wszytko co znajdziesz o nim w rozdziale w podręczniku, strona 28-32.

jęz. polski:

Proszę przynieść ukończony projekt:

Na podstawie opowiadania "Wakacyjna Burza" (na luźnych kartkach), napisać o wydarzeniach w opowiadaniu w rozdanych miesiąc temu pustych książeczkach.

Na każdej stronie może być tylko jedno zdanie (lub więcej) plus rysunek. Proszę wypełnić każdą stronę.

Na frontowej okładce, proszę  napisać tytuł i autora (uczeń).

Sobota, 12-14-19

Na zajęciach z historii rozmawialiśmy o polskim kronikarzu - Wincentym Kadłubku.

Na lekcji języka polskiego uczyiśmy się w dalszym ciagu o rzeczowniku, o jego tworzeniu od czasownika i przymiotnika.

Zadanie domowe na dzień: 12/21/19

historia:

na osobnej kartce papieru, może być większa, naklej zdjęcie Wincentego Kadłubka i napisz pod zdjęciem wszytko co znajdziesz o nim w rozdziale w podręczniku, strona 28-32. PROSZĘ TO PRZYNIEŚĆ NA ZAJĘCIA DNIA 4 STYCZNIA 2020r. (można przynieść wcześnej)

jęz. polski:

1.

Patrzac na przykład pracy w klasie, utwórz rzeczowniki od poniższych czasowników:

(using the class work as an example, build the nouns from these verbs)

śpiewać

kolędować

ozdabiać

sprzatać

2.

Patrzac na przykład pracy w klasie, utwórz rzeczowniki od poniższych przymiotników:

(using the class work as an example, build the nouns from these adjectives)

ciekawy

piękne

szczęśliwe

polskie

3.

Z opowiadania "Przy Choince", rozdanego w klasie, wypisz w zeszycie zakreślone rzeczowniki i ułóż z nimi zdania. (from the story "Przy Choince", list in your notebook the circled nouns and build sentences with them).

UWAGA:

Proszę ćwiczyć 3 kolędy z dziećmi (tylko 2 pierwsze zwrotki). Będziemy wspólnie kolędować w najbliższa sobotę.

(Cicha Noc, Lulajże Jezuniu, Przybieżeli do Betlejem)

UWAGA:

Proszę o przyniesie czegoś słodkiego na nasza szkolna Wigilię, już w najbliższa sobotę.

Proszę dostarczyć to do nowego budynku, do Zarzadu.

UWAGA:

Przypominam o projekice napisania ksiazki na podstawie opowiadania "Wakacyjna Burza". Zwrot projektu: 4 stycznia 2020 r.

Sobota, 12/7/19:

Na zajęciach z  historii, rozmawialiśmy o faktach historycznych dotyczacych Św. Mikołaja.

Na lekcji jęz. polskiego ćwiczyliśmy śpiewanie kolęd, ćwiczyliśmy odmianę rzeczownika przez

przypadki oraz uczniowie słuchali mojego czytania opowiadania "Wakacyjna Burza".

Zadanie domowe na dzień 12-14-19:

Historia:

1.

W zeszycie, napisz 4 zdania o Św. Mikołaju, które znajdziesz na kartkach rozdanych w klasie.

jęz. polski:

1.

W zeszycie, wypisz 5 rzeczowników (rzeczy, ludzie, miejsca), które można znaleźć w szkole.

2.

Ułóż zdania z tymi rzeczownikami.

3.

Używajac przykładu w ksiażce z ćwiczeniami, odmień przez przypadki poniższe rzeczowniki (jak najlepiej umiesz). Nie martw się o błędy. Będziemy poprawiać w klasie.

(using the example in the book, conjugate the following nouns. Do your best. Do not worry about the mistakes. We will be correcting them in the class.)

tata

burza

UWAGA:

Proszę o praktykę śpiewania kolęd, rozdanych na kartkach. Cała szkoła będzie kolędować 21 grudnia.

UWAGA:

Uczniowie otrzymali ksiażeczki, puste, do projektu, który musi być zwrócony dnia 4-go stycznia.

Proszę wysyłać swoje pytanie odnośnie tego projektu na moja email - lidiawilkowski@gmail.com.

Sobota, 11-23-19

Na lekcjach z historii, uczyliśmy się o królu Bolesławie Krzywoustym.

Na zajęciach z jęz. polskiego uczyliśmy się o rzeczowniku.

Zadanie domowe na dzień 12-7-19

historia

1.

Napisz jaką dobrą rzecz dla Polski zrobil król Bolesław Krzywousty.

Odpowiedź znajdziesz na stronie 26. Rozmawialiśmy o tym też w szkole.

Jęz. polski:

1.

Proszę czytać opowiadanie "Wakacyjna Burza" rozdane dnia 11-16-19.

Puste książeczki będą rozdane na najbliższych zajęciach (zapomniałam rozdać na ostatnich zajęciach). Zadanie jest to zwrotu dnia 4 stycznia, 2020.

2.

Wypisz 5 rzeczowników, które można znależć w domu.

3.

Ułóż z tymi rzeczownikami zdania.

UWAGA:

Uczniowie otrzymali słowa do 3 kolęd, które będziemy śpiewać razem z całą szkołą dnia 12-21-19.

Ćwiczyliśmy śpiewanie ich w klasie. Będziemy śpiewać tylko po 2 zwrotki.

Proszę ćwiczyć z dziećmi w domu.

Kolędy: Cicha Noc, Przybiezeli do Betlejem, Lulajże Jezuniu.

~8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Sobota - 11/16/19

Na zajęciach z historii rozmawialiśmy o grobach królewskich, gdzie są, jak wyglądaja itp.

Na lekcji języka polskiego czytaliśmy opowiadanie "Kotki, Kotki", które jest na luźnej kartce i było rozdane w klasie. Szukaliśmy trudnych wyrazów.

Zadanie domowe na dzień: 11/23/19:

historia:

1.

Odpowiedz na pytanie:

Dlaczego grób króla Władysława Warneńczyka jest pusty? (znajdź odpowiedź na stronie 22).

jęz. polski:

1.

Na rozdanych kartkach z opowiadaniem "Kotki, Kotki", odpowiedz na pytania, które są pod opowiadaniem.

Odpowiedz pełnymi zdaniami (answer in full sentences)

2.

Uczniowie dostali z powrotem swoje testy.

Proszę poprawić wszystkie błędy z testu.

W najbliższą sobotę jest możliwość poprawy tego testu przez napisanie go jeszcze raz.

UWAGA:

Uczniowie dostali opowiadanie/książeczkę "Wakacyjna Burza". Dzieci muszą to przeczytać. Mogą też rodzice przeczytać dzieciom.

W najbliższą sobotę rozdam puste książki. Zadanie dla dzieci będzie stworzenie ksiązki według tego opowiadania. Trzeba stworzyć okładkę (tytuł, autor - uczeń, kolory/rysunek), napisać coś na każdej stronie książki (nawet jedno zdanie) i narysować coś związanego z opowiadaniem.

Skończoną książkę należy oddać do mnie 4 stycznia 2020r. 

UWAGA:

Rodzice, proszę pomagać dzieciom w znalezieniu zadania domowego na stronie internetowej szkoły. 

Niektórzy uczniowie nie odrabiaja wszystkiego i tłumaczą się, że nie widzieli tego.

UWAGA:

W najbliższą sobotę, uczniowie dostaną teksty kolęd  do ćwiczenia. Będziemy wspólnie kolędować 21 grudnia, na szkolnego Wigilii.

Sobota, 11-9-19

Na zajęciach z historii uczyliśmy się na temat pogrzebu króla i jak wyglądał orszak żałobny.

Na lekcji jęz. polskiego, uczniowie pisali test, oraz opowiadali ustnie, na stopień o czym jest opowiadanie "Wars i Sawa. Kontynuowaliśmy również naukę o wyrazach pokrewnych i bliskoznacznych.

Zadanie domowe na dzień 11-16-19:  

historia:

1.

Orszak żałobny składał się z różnych grup. Uczniowie narysowali w klasie wszystkie grupy biorące udział w orszaku żałobnym.

Pokoloruj każdą grupę innym kolorem. Upewnij się, że każda grupa ma opis, kto jest w tej grupie.

(students drew a king's funeral proession in their notebooks. Procession consisted of many groups of different people. Color each group with different color. Make sure each group has a description next to it).

2.

Napisz co rozstawiano przed ołtarzem podczas Mszy żałobnej. (write what was displayed in front of altar during the funeral Mass)

jęz. polski:

1.

Napisz wyrazy pokrewne do poniższych wyrazów (write "wyrazy pokrewne" for the following words:

pies

kot

owoce

dom

2.

Napisz wyrazy bliskoznaczne do powyższych wyrazów.

(write "wyrazy bliskoznaczne" - synonyms for the above words.

Rodzice: 

Proszę przypilnować dzieci, żeby nie zapominały przynieść do szkoły swoich zeszytów i podręczników.

Sobota, 11-2-19

Rozmowa o tym co to są Zaduszki.

Na zajęciach z historii, rozmawialiśmy o królu Mieszko II.  Rozmawialiśmy również o koronacji króla i o królewskich insygniach.

Na lekcji języka polskiego ćwiczyliśmy dzielenie wyrazów na sylaby, wyszukiwanie samogłosek i spółgłosek, liczenie glosek i liter w wyrazie, wypisywaliśmy wyrazy pokrewne i bliskoznaczne.

Zadanie domowe na dzień 11-9-19:

historia:

ODPOWIEDZ NA PYTANIA ( pamiętaj o napisaniu pytania najpierw)

1.

Co było najważniejszym obrzędem w czasie koronacji? (what was the most important ritual during the coronation?)

2.

Co obiecywał król w czasie koronacji? (what did the king promised to do during the coronation?)

3.

Co robił arcybiskup ze Szczerbcem w czasie koronacji? (what did the archbishop do with the Szczerbiec durIng the coronation?)

4.

Co ludzie krzyczeli w czasie koronacji? (what did the people yell during the coronation?)

jęz. polski:

szkoła, wieczór, kolega, nauczyciel, koronacja, gruszka

Użyj powyższe wyrazy do poniższych zadań (use the above words in the tasks below):

1.

Podziel wyrazy na sylaby (divide each word into the syllables)

2.

Zaznacz samogłoski i spógłoski w każdym wyrazie  - samogłoski na kolor czerwony i spółgłoski na kolor niebieski (mark vowels and consonants in each word - vowels in red, consonants in blue).

3.

Wypisz ilość liter i głosek w każdym wyrazie - tak jak w ćwiczeniu #3 na stronie 7 (count how many letters and sounds in each word - the same way as in exercise 3 on the page 7).

4.

Wypisz wyrazy pokrewne

5.

Wypisz wyrazy bliskoznaczne

W NAJBLIŻSZA SOBOTĘ ODBĘDZIE SIĘ TEST Z: DZIELENIA WYRAZU NA SYLABY, ZAZNACZANIA SAMOGŁOSEK I SPÓŁGŁOSEK I LICZENIU ILOŚCI LITER I GŁOSEK W WYRAZIE.

BĘDĘ RÓWNIEŻ ODPYTYWAĆ Z OPOWIADANIA "WARS I SAWA". Dzieci musza ustnie opowiedzieć o czym jest to opowiadanie. Minimum 5 zdań.

Sobota, 10-26-19

 

ZADANIE DOMOWE NA DZIEŃ 11-2-19

historia:

1.

Wydrukować zdjęcie króla Mieszko II i wkleić do zeszytu.

2.

W zeszycie, odpowiedz na pytanie: "Co to jest szczerbiec".

3.

W zeszycie, odpowiedz na pytanie: "W którym roku Kraków został stolicą Polski?"

Pamiętaj, żeby pisać pytania i odpowiadać pełnymi zdaniami.

Cała informacja jest w podręczniku.

jęz. polski:

1,

Nauczyć się opowiadać, ustnie, o opowiadaniu "Wars i Sawa". (learn to describe the story, orally)

2.

Podziel na sylaby następujące wyrazy:

postanowił

jagody

najczęściej

pewnego

rzeka

następnego

młodzieniec

syrena

rybak

3.

Wypisz samogloski z tych wyrazów:

postanowił

jagody

najczęściej

pewnego

rzeka

następnego

młodzieniec

syrena

rybak

4.

Wypisz spógłoski w tych wyrazów:

postanowił

jagody

najczęściej

pewnego

rzeka

następnego

młodzieniec

syrena

rybak

Sobota, 10-19-19

Na zajęciach z historii uczyliśmy się z rozdziału "Królestwo Polskie" na stronie 6-7. Mowiliśmy o pierwszym królu Polski - Bolesławie Chrobrym.

Na lekcji jęz. polskiego,  pracowalimy z książką do ćwiczeń, str. 8-10.

Zadanie domowe na dzień 10-26-19:

historia:

1.

Znajdź zdjęcie króla Bolesława Chrobrego w internecie, wydrukuj i wklej do zeszytu.

(find a picture of this king, print and paste it in your notebook)

 

2.

Napisz pod zdjęciem jego imię i datę kiedy był koronowany na króla.

(under the picture, write his name and date when he was crowned a king of Poland)

 

3.

Wypisz jego cechy charakteru (list his traits, like we did in class)

jęz. polski:

1.

Na podstawie ćwiczenia #1, na stronie 7, popracuj z następującymi wyrazami:

(based on the exaple #1, page 7, do the same with the following words):

litery

szkoła

niespodzianka

choroba

samolot

wakacje

RODZICE:

Proszę przypominać dzieciom, żeby zadania domowe odrabiali w odpowiedznim zeszycie.

Przypominam, żeby zwrócić wypełniony druczek, który dzieci przyniosły do domu w ubiegłym tygodniu.

Sobota, 10-12-19

Na zajęciach z histori mówiliśmy o narodzinach Polski.

Na zajęciach z jęz. polskiego rozmawialiśmy o tym jak poprawnie odrabiać zadanie domowe, pisaliśmy przykłady odpowiedzi na pytania pełnym zdaniem. Przypominaliśmy sobie o dwuznakach.

Zadanie Domowe na dzień 10-19-19:

historia:

Odpowiedz na pytania:

1. 

Jak nazywali się przerwsi Polacy?

2.

Jak nazywała się pierwsza stolica Polski?

3.

Jak nazywały sie miasta w tamtym okresie?

4.

Jak nazywał się książę Polan?

5.

Czym były otoczone miasta?

jęz. polski:

1.

W zeszycie wypisać 5 wyrazów z dwuznakiem "sz". Ułożyć z nimi zdania.

2.

W zeszycie wypisać 5 wyrazów z dwuznakiem "cz". Ułożyć z nimi zdania.

3.

W zeszycie wypisać 5 wyrazów z dwuznakiem "rz". Ułożyć z nimi zdania.

Uczniowie nieobecni: proszę przynieść zadanie domowe z ubiegłej soboty. Również proszę być przygotowanym na czytanie na stopień.

Uczniowie otrzymali kartki dla rodziców. Zwrot za 2 tygodnie.

Zadanie Domowe na dzień 10-12-19

historia:

1.

To samo zadanie, które było zadane 9-14-19. 

jęz. polski:

1.

Nauczyć się czytać na stopień, pierwsze 2 paragrafy z czytanki "Powrót do Szkoły".

2.

Wypisz do zeszytu 5 trudnych wyrazów.

Sobota, 9-14-19

Na zajęciach z historii rozmawialiśmy ogólnie o tym czyn jest historia i czytaliśmy legendę

Lech, Czech i Rus. Wyszukiwaliśmy trudne wyrazy i zapisywaliśmy je do zeszytu. Uczniowie dostali tą legendę na luźnych kartkach.

 

Na zajęciach z jęz. polskiego uczniowie czytali opowiadanie "Powrót do Szkoły". Wyszukiwaliśmy trudne wyrazy, zapisywaliśmy je do zeszytów. Uczniowie dostali to opowiadanie na luźnych kartkach.

 

Zadanie domowe na dzień 10-05-19

 

histora:

 

1.

Pokolorować obrazek z orłem, który jest dołączony do opowiadania.

 

2.

 W zeszytach są wypisane trudne wyrazy z opowiadania. Proszę znaleźć te wyrazy w opowiadaniu i przepisać zdania z nimi do zeszytu (po polsku i po angielsku).

 

3.

Odpowiedz na poniższe pytania. w zeszycie.(answer the questions below in your notebook)

Najpierw napisz pytanie, a pod spodem napisz odpowiedź. (first write a question and then write an answer under the question)

 Odpowiedzi są w opowiadaniu.

 

a)  Jak nazywali się trzej bracia? (what were the names of 3 brothers?)

 

b)  Jak się pożegnali, to w jakim kierunku poszedł każdy brat? (what directions they went after they said goodbye to each other?)

 

c) Jakiego ptaka zobaczył Lech? (What bird did Lech see?)

 

d) Jaki kolor miało zachodzące słońce? (what color was the sun?)

 

e) Jak postanowili się nazywać Lech i jego Ludzie? (How Lech and his people decided to call themselves?)

 

f) Jaką chorągiew wykonali? (What flag they created?)

 

g) Jak zanwali swoje miasto? (What wsa the name of the town they built?)

 

 

jęz. polski:

 

1.

Nauczyć się ładnie czytać 2 pierwsze paragrafy z opowiadania "Powrót do Szkoły"

(od "Dzisiaj od rana jest.......... do .......... są piękne kwiaty". Czytanie będzie na stopień.

 

2.

Trudne wyrazy są wypisane w zeszycie.

Wybrac 3 wyrazy i ułożyć z nimi zdania.

(difficult words were written in the notebook in the class. Pick 3 word and build 3 sentences with them).

 

 

RODZICE:

 

Uczniowie dostali zawiadomienia o wycieczce do Chicago dnia 9-28-19. Proszę o ich wypełnienie i zwrot W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ.

Uczniowie, którzy nie będą jechać, też muszą oddać ten druczek zakreślając odpowiednią odpowiedź.